Arama

Rüyada Kilit Görmek

Rüyada kilit görmek, rüya sahibinin temkinli hareket ettiğine, kendisini riske ve tehlikeye atacak hiçbir işe girişmeyeceğine işaret eder. Rüyada kilit görmek güvende olmaya, kazalardan, kötülüklerden belalardan, belalı işlerden ve belalı kişilerden uzak olmaya ve korunmaya işaret eder. Rüyada kilit görmek, canını, malını ve parasını güvence altına almayı planlayan, emin olmadığı sürece iş yapmamaya özen gösteren bir kişi ile tabir edilir.

Rüyada Kilit ve Anahtar Görmek

Bu iki objeyi bir arada görmek büyük şanstır.  Rüyada kilit ve anahtarı birlikte görmek, rüya sahibinin çok emin bir yerden beklediği bir malın ya da paranın eline ulaşmasına işaret eder. Rüya sahibi, hakkında hayırlı olacak bir mal varlığı elde edecek ve bu varlık sayesinde geleceğini kurtarmış olacak demektir.

Rüyada Kilit Değiştirmek

Rüya sahibinin hayatında meydana gelecek olumlu ve güzel bir gelişmeye bu sayede de daha rahat ve daha mutlu bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyasında kilit değiştirdiğini gören kişi, çok emin olduğu bir iş yapacak bu iş sayesinde hayatına yenilik, keyif ve huzur gelecektir.

Rüyada Kilit Açmak

Rüyada kilit açmak Allah’ın selametini bulmaya ve esenliğe kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibi sağlık sorunlarından kurtulup, sağlığına kavuşacak, rızkı ve kazancı çoğalacak, ileride de hep hayalini kurduğu zengin hayata kavuşacak diye tabir edilir.

Rüyada Kilit Takmak

Rüyada kilit taktığını gören kişi korkularından, şüphelerinden, kuruntularından ve kuşkularından kurtulur, kafası ve gönlü rahat eder. Rüya sahibi hayatını çekilmez hale getiren kötü düşüncelerinden kurtulacak, öküzün altında buzağı arama huyundan da vazgeçecek demektir. Böylece hayatı daha kolay ve güzel geçecektir.

Rüyada Kilit Bozulması

Rüyada kilit bozulması, rüya sahibinin işlerinde bazı engeller ve aksiliklerle karşılaşması anlamına gelir.

Emin bir kimseye, şeref ve yüceliğe, kişinin bulunduğu konumu korumasına, sağlam inanca, kefil olduğu kişinin borcunu ödemeye yahut gaflete; emanetleri korumakta güvenilir kimseye, Kilit, evlenmek isteyen kimse için iyi bir eşe, yolculuk yapmak isteyen iiçin salimen bunu gerçekleştirmeye, Kilidi açmak üzüntü ve kederin gitmesine, işlerin açılmasına, hapiste olanın kurtulmasına, Kilidi kilitlemek üzüntü ve kedere delalet eder.

Rüyada kilit görmek, emin bir adama işarettir.Bir kilit açtığını gören hapis bir kimse, hapisten kurtulur,Üzüntülü ve kederli olan bir kimse, rüyada bir kilidi açtığım görse, o kimsenin üzüntü ve kederi gider ve işi kolaylaşır. Kilit, hazırlık, delil ve kuvvettir. Kilidi açtığım gören kimse, hanımını kendisinden ayıracak bir yemini yapmasından kaçınsın. Kilidin açıldığını görse, kan kocadan her birisi diğerinden ayrılır. Kilit, emanetleri korumakta itimat edilir bir adama işarettir. Bir kapıyı kilitlediğini gören kimse, kefil olur. Bir kilidi açtığını gören kimse, üzüntüden ve kefillikten kurtulur. Kilidi, kilitlemek keder, açmak ise kederden kurtulmaktır.Evlenmek isteyen kimse için kilit görmek emniyetli, ev işlerini güzel yapan ve itibarlı bir kadına işarettir. Yolculuk yapmak isteyen kimsenin kilit görmesi, selametle sağ salim gitmesine işarettir. Demir kilitler, şifre ve ilmi çözmeye işarettir. Ağaç kilitler, zevcedir. Kilitler, gaflete işarettir. Kilit, kefilin borç ödemesine de işarettir. Kilitler, işaret ettiği kimsenin hayatına, bulunduğu durumunu korumaya ve sağlam bir dine işarettir. Bazen demir kilitler, eğer ağaç kilitlerin kullanılacağı yerinde kullanılıyorsa, şeref ve yüceliğe işarettir. Ağaçtan olan kilitler, nifaka, sözde tereddüt etmeye ve rüşvet almaya işarettir.

Rüyada kilit görmek, emin bir adama delalet eder. Bir kilit açtığını gören hapis bir kimse, hapisten kurtulur. Üzüntülü ve kederli olan bir kimse, rüyada bir kilidi açtığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi gider ve işi kolaylaşır.Kilit, hazırlık, delil ve kuvvettir. Kilidi açtığını gören kimse, hanımını kendisinden ayıracak bir yemini yapmasından kaçınsın. Kilidin açıldığını görse, karı kocadan her birisi diğerinden ayrılır.Kilit, emanetleri korumakta itimad edilir bir adama delalet eder. Bir kapıyı kilitlediğini gören kimse, başka bir kimseden veya başka birisinden kefil olur.Bir kilidi açtığını gören kimse, üzüntüden kurtulur ve kefillikten kurtulur. Kilidi, kilitlemek keder, açmak ise kederden kurtulmaktır.Evlenmek isteyen kimse için emniyetli ve ev işlerini güzel yapan ve itibarlı bir kadına delalet eder. Cariye almak isteyen kimse için, alacağı cariyenin tabiat ve mizacına uygun olacağına delalet eder.Yolculuk yapmak isteyen kimsenin, selametle sağ salim gitmesine delalet eder.Demir kilitler, şifre ve ilmi çözmeye delalet eder. Ağaç kilitler, zevcedir. Kilitlerin bütün hür kadınları ve cariyeleri nikahlamaya, evlada, ilik ve hikmet, güç şeylerin kolaylaşmasına delalet eder. Bazan sözünde durmaya delalet eder.Kilitler: «Daha doğrusu onların kalpleri üzerinde (kat kat) kilitler vardır.» (Sûre-î Muhammed (S.A.V), ayet 24) mealindeki ayet gereğince, gaflete delalet eder. Kilit, kefilin borç ödemesine de delalet eder.Kilitler, delalet ettiği kimsenin hayatına, bulunduğu durumunu korumaya ve sağlam bir dine delalet eder.Bazan demir kilitler, eğer ağaç kilitlerin kullanılacağı yerinde kullanılıyorsa, şeref ve yüceliğe delalet eder.Ağaçtan olan kilitler, nifaka, sözde tereddüt etmeye ve rüşvet almaya delalet eder.

Bu rüya din ve dünya ile alakalı arzuların husulüne ve selamete delalet eder. Kilidin rahatça açılması; işlerin kolaylıkla yürümesiyle ve Hacla yorumlanır. Kilidi açmakta güçlük çeken, işlerinde müşkülata uğrar. Güçlük çeker.Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Kilit rüyası şunlarla tabir olunur: Bir işin husulü meydana gelmesi, kuvvet, hac, menfaat, zevce ve itimat. Bir rivayete göre kilit yapmak; dalalete, başka bir görüşe göre, salah yani selamet ve muhafazaya işarettir. Kilit ve anahtarların konulduğu yer, zevce ile tabir olunur. Kilide bir şey soktuğunu gören; ya evlenir yahutta emniyette olur. Bir kapı üzerine kilit vurduğunu gören, karısını çok kıskanır. Boynuna ağır bir kilit konulduğunu görmek; hayır değildir. Ayaktaki kilit; bukağı gibi tabir olunur. Madenden yapılmış bir kilit görmek; o madenin temsil ettiği kadınla yorumlanır. Ağaçtan mamul kilit görmek; hayır değildir. Kilidi münafık birinin elinde görmek; zulüm ve küfürde çok ileri gitmektir. Cimri birinin elinde kilit görmek; hasisliğinin artmasına işaret eder. Dindar bir insanda kilit görmek; hayır ve berekettir.Dükkanlar üzerinde kilit görmek; kesatla yorumlanır. İyi bir maddeyle kilidi kırmak hayırdır. Kötü bir şey kullanmak suretiyle kilit kırmak; fenadır.Rüyada kilit görmek; güvenilir bir adam, bakire bir hanım, cemaat, iddet(*), muhabbet, kuvvet, yemin, kefil, selamet, sadakat, gaflet, keder, ferah ve sevinçle tabir olunur.Bir kilidi açtığını gören hapisteyse; hürriyetine kavuşur. Kederden kurtulur. İşleri yoluna girer. Bir rivayete göre kilit açan; yerine getiremeyeceği bir konuda yemin eder veya eşinden ayrılır. Kapıyı kilitleyen, kefil olur veya birinden aynı şeyi ister. Kilitlemek; keder, açmak; ferahtır, sevinçtir.Evlilik niyetinde olan birinin kilit görmesi; iyi, tedbirli bir kadınla evlenmesidir. Yola gidecek birinin kilit görmesi; seferinde selamettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog