Arama

Rüyada Kınamak Görmek

Azabı gerektirecek iş ve amele, nefis ve şeytana uymaya, Kendi kendini kınamak karmaşık bir işten dolayı kınandıktan so a bu fitneden kurtulmaya, dünya ve ahireti kazandıracak hayırlı bir iş yapmaya, Müslüman kardeşini bir meselede kınadığını görmek, kıınamaya konu olan ayıbı aynen işleyerek kınanmayı hak etmeye delalet eder.

Rüyada kınamak, ateşe girmesine sebep olan pek çok işlerde şeytana tabi olmaya ve vaadinden dönmeye işarettir. Rüyada kendisini kınadığını gören kimse, bir fitneye ve o karışık bir şeye düşer. Ve ondan dolayı kınanır. So a Allah (C.C.) o kimseyi o fitneden kurtanp düşmanına galip getirir ve insanların kınamasından kurtularak dünya ve ahiretçe hayırlı bir şeye erişir. Rüyada diğer bir kimseyi kınadığını gören kimse, o kimsenin yapmakta olduğu bir işin aynısını yapıp kınamaya müstahak olur.

Rüyada kınamak «İş olup bitince şeytan de ki» «Şüphesiz Allah size doğrusunu söyledi. Ben de size va'd ettim anı ma, size yalancı çıktım. Zaten benim, sizin üzerinizde hiçbir hükmüm nüfuzum da yokdu. Yalnız ben sizi çağırdım, siz de bana hemen ica bet ettiniz. O halde kusuru bana yüklemeyim Kendinizi kınayın. N ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Esasen ben evvelce (Allah'a) ortak tutmanızı da muhakkak tanımamışdım. Ya zalimlerin (Evet) onların hakkı elbette pek acıklı bir azaptır.» (Sûre-î ibrahim, ayet 22) mealindeki ayet işaretince ateşe girmesine sebep olan pek çok işlerdi şeytana tabi olmaya ve vaadinden dönmeye delalet eder.Rüyada kendisini kınadığını gören kimse, bir fitneye ve o karışıl bir şeye düşer. Ve ondan dolayı kınanır. Sonra Allah (C.C.) o kimsey o fitneden kurtarıp düşmanına galip getirir ve insanların kınamasın dan kurtularak dünya ve ahiretçe hayırlı bir şeye erişir.Rüyada diğer bir kimseyi kınadığını gören kimse, o kimsenin yap makta olduğu bir işin aynısını yapıp kınamaya müstahak olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog