Arama

Rüyada Kömür Görmek

Rüyada kömür görmek yetim hakkı çalınarak ya da başkalarının hakkı yenilerek kazanılmış olan mala ve paraya delalet eder. Kömür aynı zamanda resmi görevli bir memur ya da herkesin karşısında ceketinin düğmesini iliklediği biri olarak tabir edilir. Rüyada kömür yakmak helal olmayan malın kaybına işaret eder. Kömürün çıtır çıtır yanması ve alev çıkarması kişinin resmi kurumlara hesap vereceği anlamına gelir.

Kömürün sebepsiz yere sönmesi ve hiç yanmamış gibi görünür olması kişinin haciz yolu ile kaybettiği her şeyi geri alması olarak değerlendirilir. Rüyada kömürün yanan alevinin kor olduğunu görmek kişinin devlet kapısındaki işinin çok ağır bir şekilde ilerleyeceğine ve kişiyi sıkıntıya, zahmete ve düşünceye sokacağına delalet eder. Karlı, yağmurlu ve soğuk havada kömür görmek kazanç anlamına gelir.

Rüyada Kömür Taşımak

Rüyada kömür taşımak kişinin kazancına işaret eder. Rüyada kömür taşıdığını gören kişi ekmek parasını zor şartlarda kazanan ama yine de kimseye muhtaç olmadan yaşayan kişi anlamına gelir.

Rüyada Kömür Almak

Rüyada kömür alan ve onu yakarak ısındığını gören kişi büyük bir badire atlatarak, çok büyük bir beladan dönecek demektir.

Rüyada Kömür Madeni Görmek

Rüyada kömür madeni gören kişinin hatırı sayılır düzeyde kazanç elde edecek bir iş yapacağı ya da böyle bir iş teklifi alacağı yorumu yapılır.

Rüyada Kömür Tozu Görmek

Rüyada kömür tozu görmek hayırlara işaret etmez. Kişinin kendisi için büyük bir kar etme hayaliyle gireceği bir işten büyük bir zarar edeceğine ve bu nedenle de malının ziyan olup, azıcık kalacağına işaret eder. Bu rüya bir de kişinin malını gelişi güzel ve keyif için çar çur edip ziyan edeceği şeklinde tabir edilir.

Ağaç kömürü hürmetli bir kimseye, maden kömürü rızık ve mala, Kendisiyle ateş tutuşturulan her şey günah işlemeye, Yanıp kül olmuş kömür hükmü geçmiş söze, kaçırılmış fırsata, Kış mevsiminde görülen kömür mala, Kömür bazen zorluk ve sıkıntıya delalet edeer.

Rüyada görülen ağaç kömürü, hürmetli bir kimsedir. Bazı tabirciler, haram maldır, bazılan da gelecek miktar, dediler. Bir kimse rüyada kömürün içinde ateş olduğunu görse, malı zorla alınmış bir adama işarettir. Yanıp kül olmuş ve kendisinden faydalanılamayan kömür, esasen batıl bir işe işarettir. Küçük kömüre ihtiyacı olan kimsenin büyük kömür görmesi, üzüntü, keder, meşakkat ve durumunun güç olmasına işarettir.Kömürün büyügüne ihtiyacı olan kimsenin ufak kömür görmesi, malın bozulmasına işarettir. Kış gününde görülen kömür, mal iie tabir edilir.

Rüyada görülen ağaç kömürü, hürmetli bir kimsedir. Bazı tabirciler, haram maldır, bazıları da sultan tarafından gelecek rızıktır, dediler.Bir kimse rüyada bir kömürün içinde ateş olduğunu görse, sultanın gazabına uğramış ve malı zorla alınmış bir adama delalet eder. Yanıp kül olmuş ve kendisinden faydalanılamayan kömür, esasen batıl bir işe delalet eder. Küçük kömüre ihtiyacı olan kimsenin büyük kömür görmesi, üzüntü, keder, meşakkat ve durumunun güç olmasına delalet eder.Kömürün büyüğüne ihtiyacı olan kimsenin ufak kömür görmesi, malın bozulmasına delalet eder. Kış gününde görülen kömür, mal ile tabir edilir.Rüyada kendisine bir Arap köle hediye ettiğini görse, o adam birisinin o kimseye bir çuval kömür bağışlar. Bazı tabirciler, kendisiyle ateş tutuşturulan her şey günah işlemeye delalet eder.

Rüyada ağaç kömürü görmek, haram mal ile tabir olunur. Ateş üzerine kömür koyarak yaktığını gören, devlet hizmetinde bulunur. Bu sayede mal ve şeref kazanır. Kömür bulduğunu, aldığını yahut birinin kendisine kömür verdiğini görenin eline haram mal geçer. Birine kömür veren veya satan, haramı harcar.Kirmani demiştir ki: Odun kömürü; devlet başkanı veya yardımcıları sayesinde mal ve ni'met elde etmektir. Rüyasında elbisesinin yahut bir organının kömürden dolayı siyah olduğunu gören, hükumetten zarar görür. Müşkülat çeker. Güçlüklerle karşılaşır.Maden kömürü, taş gibi tabir edilir. Fakat, maden kömürü yakılarak fayda sağladığı için, bazı yorumcular tarafından mal ve ni'metle tevil edilmiştir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog