Arama

Rüyada Köstebek Görmek

Rüyada köstebek görmek, rüya sahibinin çevresindeki iyi niyetli kimselere tabir edilir. Bu kişiler rüya sahibi için her zaman iyi düşüncelerde olan, bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere gelmesini isteyen, o ağladığında onunla ağlayan, o güldüğünde onunla gülen gerçek dostlardır ve ellerinden geldiği sürece ve imkânları elverdiği takdirde her zaman kişiye destek olan insanlar olarak tasvir edilirler.

Rüyada Köstebek Öldürmek

Rüyada köstebek öldürmek, rüya sahibinin hayatıyla ilgili alacağı yeni kararlara, geleceği için atacağı yeni ve hayırlı adımlara delalet eder. Kişi, ileride bol bol meyvelerini toplayabileceği işin şimdiden yatırımını yapacaktır diye yorumlanır.

Rüyada Köstebek Yuvası Görmek

Rüyada köstebek yuvası görmek, iş ortaklığı yapmaya tabir edilir. Rüyayı gören kişinin, uzun araştırmalar yaptıktan sonra kendisi için hayırlı ve kazançlı olacağına ikna olduğu bir iş için güvendiği kişilerle bir araya geleceği ve onlarla eşit miktarda sermaye koyarak ortak iş yapacağı anlamına gelir.

Rüyada Köstebek Yakalamak

Rüyasında köstebek yakaladığını gören kişi ferahlığa, huzura, mutluluğa ve çarelere kavuşacak demektir. Rüya sahibinin sıkıntılarının biteceğineişinde ilerlemesi ve gelişmesi için karşısına hayırlı olacak ve bereket getirecek kısmetlerin çıkacağına tabir edilir.

Rüyada Köstebek Yavrusu Görmek

Rüyada köstebek yavrusu görmek, zahmet çekmeye, meşakkate düşmeye, parasız ve işsiz kalmaya, fikir çatışmaları yaşamaya işaret eder. Rüya sahibi çok öfkeleneceği sözler duyabilir ya da bazı tatsız haberler alıp çok sinirlenerek birilerine çatabilir.

Rüyada Köstebek Eti Yemek

Rüyada köstebek eti yemek, rüya sahibi için bereketli geçecek bir dönemin geldiğine delalet eder. Kazancın artması, hane içinde bolluk ve bereket olması, kişinin kasasının para ile dolması şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin hayatının kolaylaşacağına, borcunun da hafifleyeceğine işaret eder.

Zillete, buğz ve düşmanlığa, duvar delen hırsıza, meşakkat ve eziyete, Köstebek eti yemek fasık birinin gıybetini yapmaya yahut haram mala, Köstebeğin yanına girdiğini yahut köstebek aldığını görmek bulunduğu yerden göç etmeye yahut mülkünü satmaya; Eve köstebek girmesi hırsıza delalet eder.

Bir köstebek aldırım veya köstebeğin kendi yanına geldiğini gören kimse göç eder. Eğer mülkü varsa satar. Kendi evi veya başkasının evinde bir köstebeğin olduğunu görse, o yerin hırsızlardan muhafaza edilmesi yahut ev sahibinin, kendisiyle beraber bulunanlardan kaçınması lazımdır. Köstebek etini yiyen kimse fasık birinin gıybetini yapar. Köstebek, duvar delen hırsıza işarettir.Bu hayvanı görmek, günah, eziyet, toplantı, zevce ve evlada işarettir. Eğer rüya sahibinin borçlusu kaçmışsa onu yakalar. Köstebek görmek, zillete, bugz ve adavete bazen de aksaklığa işarettir. Köstebek etini yemek, haram rızka nail olmaya işarettir.

Bir köstebek aldığını veya köstebeğin kendi yanına girdiğini gören kimse şehrinden göç eder. Eğer mülkü varsa satar. Kendi evi veya başkasının evinde bir köstebeğin olduğunu görse, o yerin hırsızlardan muhafaza edilmesi yahut ev sahibinin, kendisiyle beraber bulunanlardan kaçınması lazımdır. Çünkü köstebek, evin içerisinde bulunan eşyayı yer.Köstebek etini yiyen kimse fasık birinin gıybetini yapar. Köstebek, duvar delen hırsıza delalet eder. Bu hayvanı görmek, günah, eziyet, toplantı, zevce ve evlada delalet eder. Eğer rüya sahibinin borçlusu kaçmışsa onu yakalar.Köstebek, görmek, zillete, buğz ve adavete bazan da aksaklığa delalet eder. Yine köstebek etini yemek, haram rızka nail olmaya delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog