Arama

Rüyada Kum Görmek

Rüyada çok fazla kum görmek, din ile dünya işleriyle çok fazla meşgul olduğuna, rüyada sayıca daha az kum görmek, mülk ile fani hayat ile münasebetlerine işaret eder. Kumu toplamak, kumu avuçlarında gezdirmek ya da kumun üzerinde tek başına yürümek, dünya işlerinden kazanmakta olacağın sermayeyi ve bu kazanmış olduğun malı hayırlı işlere harcayıp ehli insan olacağına işaret eder. Sahilde kumun üzerinde yürüdüğünü gören kişi tarım işiyle uğraşıyorsa olgunlaşmış ekin biçmeye, diğer kişiler için de bir şeylerle zaman geçireceğine delalet eder. Rüyada kum bazen de ölümün yaklaştığına ve kişinin tembelleştiği ile de tabir edilir.

Rüyasında kumun üzerinde kadının yürümesi hiç hayra alamet değildir. Bu onun uzun süren bir yalnızlığa işaret eder. Bu durum erkekler içinde aynıdır. Rüyada kumun aldığını görmek, üzüntü çekebileceğine, yakınlarda bir olay ile karşılaştığında adil olmayan bir para alacağına delalet eder. Eğer ağacın yahut bir bitki çiçeğinin altındaki bir yerden kum topluyorsanız, mülke ve kazanabileceğiniz bir rızkınız olduğuna işaret eder. Geçmişte yaşamış olduğunuz yahut yaşamakta olduğunuz sıkıntıları geride bırakmanın zamanı gelmiştir anlamındadır. Kumun üzerinde yürüdüğünü gören kişi erkek ya da kız olsun fark etmez evli ise hilelerle eşini kandırıp aldatmaya işaret eder. Kişi rüyasında kumun üzerinde top yahut başka bir şekilde oyun oynuyorsa bu onun artık zevki sefayı geride bırakıp Allah’ın sevdiği bir kul olma yolunda onun buyruklarını yerine getirme zamanının gelmiş olduğunu gösterir.Rüyada kum yığını görmekRüyasında kum yığının üstüne oturduğunu gören çok para ve mal mülk sahibi olacağına,yahut bir araca kum biriktirdiği gören aile ve çocukları için kazanç biriktir.Ama rüyasında çok fazla kum yığını görmek,hesabı edilmemiş mala yorumlanır.Rüyada kum fırtınası görmekRüyasında kum fırtınası gören kişi için giderek artan bir manevi hayatının olduğunu, ve dile getiremediği korkularının duygularının olduğuna işaret eder.

Çok kum din ve dünya meşguliyetine, az kum mal ve dünyalığa, Kum toplamak, kum avuçlamak, kumu üzerine almak yahut kumda yürümek mal biriktirip onu hayra harcamaya, Kumda yürümek çifçi için ekin biçmeye; diğer kimseler için bir meşgaleye, hayatın zorlukllarına, zenginlik ve tembelliğe, üzüntü ve kedere, zulmet ve düşmanlığa; Kum üzerinde uzun süre güçlükle yürümek kadın ve erkek için yalnızlığa, Elini kumun içine sokmak bir işe karışmaya, Kum almak hırsa, üzüntü ve kedere, rüşvet almaya, Ağaç ve bitki köklerinden toplanan kum mala, emlakten kazanılacak rızka delalet eder.

Rüyada görülen kum, maldır. Çok kum, din ve dünyaca meşguliyettir. Bir kimse rüyada elini kum içinde görse, dünya işlemden bir şeye karışmasına işarettir. Kumun çok olması tabirde azaba işarettir. Bir kimse rüyada kumutoplayıp biriktirdiğini yahut üzerine aldığını görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder. Kendisini kum içinde yürüyor görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder. Kendisini kum içinde yürüyor görse, kumun azlığı ve çokluğu nisbetince din ve dünya meşgalelerinden bir şey ite uğraşır. Bazen de kum içinde yürümek aldatmaya, ekin v.s. biçmeye işarettir.Kum, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, bazen de kum içinde yürümek üzüntü, keder, düşmanlık ve zulme işarettir.Rüyada kadının kum içinde yürümesinde hayır yoktur. Bu rüya onun uzun boylu kocasız katmasına işarettir. Erkeğin kum içinde güçlükle yürümesinin tabiri de böyledir. Kırmızı kum, işsiz kimse için güzel bir mevki, beyaz kum,müneccimler için rızıktır. San kum, bazen hastanın tövbesine ve isyandan dönmesine işarettir, Bazen de san kumu yüklenmek hastalığa işarettir.

Rüyada görülen kum, maldır. Eğer fazla olmazsa. Çok kum, din ve dünyaca meşguliyettir. Bir kimse rüyada elini kum içinde görse, dünya işlerinden bir şeye karışmasına delalet eder. Kumun çok olması tabirde azaba delalet eder.Bir kimse rüyada kumu toplayıp biriktirdiğini yahut üzerine aldığını görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder. Kendisini kum içinde yürüyor görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder. Kendisini kum içinde yürüyor görse, kumun azlığı ve çokluğu nisbetince din ve dünya meşgalelerinden bir şey ile uğraşır. Bazan da kum içinde yürümek ve bukağılarla hile edip aldatmaya, ekin v.s. biçmeye delalet eder.Kum, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, bazan da kum içinde yürümek üzüntü, keder, düşmanlık ve zulme delalet eder. Rüyada kadının kum içinde yürümesinde hayır yoktur. Bu rüya onun uzun boylu kocasız kalmasma delalet eder. Erkeğin kum içinde güçlükle yürümesinin tabiri de böyledir.Kırmızı kum, işsiz kimse için güzel bir mevki, beyaz kum, müneccimler için rızıktır. Sarı kum, bazan hastanın tevbesine ve isyandan dönmesine delalet eder. Bazan da sarı kumu yüklenmek hastalığa delalet eder. Ağaç ve nebatat köklerinden toplanmış kumu görmek, mal ve emlaktan olan rızka delalet eder.

Rüyada kum görmek; mal ve hayırdır.Kirmani demiştir ki; Büyük bir kum kümesi üzerinde oturan, hudutsuz servet sahibi olur. Bir kaba kum koyan, ailesi için mal biriktirir. Kumların nehir gibi akması, gelip gitmek suretiyle devam eden mala delalettir. Çok kum, hesapsız servettir.Kırmızı ve sarı kum; altın, beyaz kum; gümüş, siyah kum; saf olmayan şeylerle tabir olunur. Kumda yürüyen, müşkül (zor) işlerde çalışır.Cafer-i Sadık diyor ki: Rüyada kum görmek; şunlarla yorumlanır: Din ve dünya işleriyle meşguliyet, mal (bilhassa kum çok olursa), menfaat, zahmetle elde edilecek makam.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog