Arama

Rüyada Kumaş Görmek

Rüyada kumaş görmek, daha çok rüya sahibinin yaşam felsefesine ve hayata bakışına delalet eder. Rüya sahibinin inançları, doğruları, yanlışları, hataları, günahları ve sevapları şeklinde tabir edilir. Rüyada kumaş gören kişi bazı yanlış kararlar alacak ve bunun ceremesini çekecek demektir. Sıkıntı, zorluk ve zahmet anlamına gelirken öte yandan da üzücü haberler alarak, kederlenmeye ve dertlenmeye tabir edilir. Rüya sahibi bir süre sancılı ve sıkıntılı günler geçirecek demektir. Rüyada parlak, kaliteli ve güzel kumaş görmek hayırlı haberler almaya ve mutlu olmaya, kötü, adi ve yıpranmış kumaş görmek ise rüya sahibinin yaptıkları nedeni ile çevresince kınandığına tabir edilir.

Rüyada Kumaş Kesmek

Rüya sahibini çok öfkelendirecek bir olayın yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibi çevresindeki bazı kişilerin yaptıkları nedeni ile sıkıntı alacak ve çok gergin günler geçirecek, yatışması da uzun zaman alacak demektir.

Rüyada Kumaş Almak

Mutluluk anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatının yolunda gitmesi ve kısmetinin açık olması dolayısıyla da kazancının bol olması şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi yokluk ve para sıkıntısı çekmediği için huzuru yerindedir.

Rüyada Kumaş Dikmek

Rüya sahibinin hayatında ters giden bir şeylerin düzelmeye ve yoluna girmeye başlamasına işaret eder. Bazı rüya tabirleri bu rüya için, rüya sahibine ait bir sır olduğu ve bunu saklamaya çalıştığı yorumunu yaparlar.

Rüyada Kumaş Biçmek

Rüya sahibinin işleri için gösterdiği gayrete ve özveriye işaret eder. Rüyasında kumaş biçtiğini gören kişi, işini en iyi ve en güzel şekilde yapmak için emek veriyor ve her gün bunun telaşı içinde çalışıyor demektir.

Rüyada Kumaş Topları Görmek

Rüya sahibinin bir vazife için evinden, sevdiklerinden ve ülkesinden uzak bir yere gideceğine delalet eder.

Desenli ve renkli kumaş din ve dünya güzelliğine, Üzerinde güzel kumaş görmek ehli için memuriyete, memur için senenin ucuzluk ve bolluğuna, Gösterişli kumaş kadın için ziyade sevinç ve şerefe, Kumaş yırtmak boşanmaya ve boşadığı eşiyle, o bir başka erkeekle evlenmeden tekrar birleşmeye, Top halinde kumaş görmek uzak bir yere sefere çıkmaya, Kumaşı dürmek, dokumak ve açıp dağıtmak yolculuğa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Elbiselik Kumaş.)

Rüyada alaca çeşitli renkteki kumaşı görmek, din ve dünyadır. Bir kimse rüyada üzerinde muhtelif renkli kumaş bulunduğunu görse ve kendisi de memurluğa da ehilse, o kimse memur olur. Rüyayı gören devlet adamı ise, senenin ucuzluk ve bolluk ve mahsulatın iyi olmasına işarettir.Giymeyi adet etmeyen kimsenin, rüyada alaca bir kumaş giymesi, ağrılardan so a ona vurulacak kamçılara, çiçek, kabarcık vs. gibi hastalıklara işarettir. Rengi muhtelif olan kumaş, kadın için fazlaca şeref ve sevince işarettir. Rüyada kumaşı yırtmak, boşanmaya ve boşanan bir kadınabaşka bir kocaya varmadan tekrar almaya işarettir.Rüyada bir top kumaş parçası dürdüğünü veya satın aldığını ya da kendisine hibe edildiğini gören kimse, uzak bir yere sefere çıkar. Rüyada kumaş dokuduğunu dürdüğünü veya açıp dağıttığını gören kimse, yine sefere çıkar.

Rüyada alaca çeşitli renkteki kumaşı görmek, din ve dünyadır.Bir kimse rüyada üzerinde muhtelif renkli kumaş bulunduğunu görse ve kendisi de memurluğa da ehilse, o kimse çiftçi ve ziraatçıların basma memur olur. Rüyayı gören devlet adamı ise, senenin ucuzluk ve bolluk ve mahsulatın iyi olmasma delalet eder.Bir kimseye rüyada alaca bir kumaş verilse, o kimse, İranlı Zim-milerden mal elde eder. Giymeyi adet etmeyen kimsenin, rüyada alaca bir kumaş giymesi, ağrılardan sonra ona vurulacak kamçılara, çiçek, kabarcık vs. gibi hastalıklara delalet eder.Rengi muhtelif olan kumaş, kadın için fazlaca şeref ve sevince delalet eder.

Kumaş, satın aldığını yahut birinin kendisine verdiğini gören, uzak yolculuğa çıkar. Yeşil kumaş; hayırlı, kırmızı ve mavi top; hayırsız yolculuktur. Sarı kumaş gören; gittiği yerde hasta olur. Beyaz kumaş; dinde salahtır. Selamettir, kurtuluştur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog