Arama

Rüyada Kürk Görmek

Fakirlik de soğuk gibi üşüten bir durum ve kürk de soğuktan koruyan bir giyim eşyası olduğundan ötürü rüyada kürk görmek, kürk kışın giyiliyorsa hayıra ve fakirlikten kurtulmayayorumlanır. Rüyada yazın kürk giydiğini görmekse yine kazanca yorumlanır, fakat bu kazancın sıkıntı ve kederle beraber geleceğine veya sonradan üzüleceğinize işaret eder.

Rüyada kürk görmek genel olarak zenginlik, refah, helal yoldan kazanç sağlama, rütbe ve makam yükselmesi ile bekarlar için evlilik olabileceğine yorumlanır. Kürk rüyası bir rivayete göre kuvvete, bir başkasına göre ise ticaret yapmaya işaret eder, her koşulda; iyi veya kötü yönde kazanca yorumlanır.

Kürkü giymeden sadece görmek, bir kadın sayesinde mal elde etmeye delalet eder.

Kürk rüya tabirleri

Kürkün yanması

Rüyada giydiği kürk yanarak, yırtılarak zarar gören kişinin keder ve sıkıntıya düşebileceği, malınıkaybedeceği söylenir.

Kürkü ters giymek

Rüyada kürkü tersinden giydiğini gören kişinin malı ve servetiyle ilgili bilgilerinortaya çıkacağı rivayet edilir, kürkü düzenlediğini görmek ise hiç beklenmeyen bir yerden bir şeygeleceğine yorumlanır.

Aslan, kurt, tilki gibi vahşi hayvanların kürkünü görmek hayra yorulmaz. Rüyada tilkiderisinden kürk görmek hilekar bir kimseye, kaplan derisinden kürk görmek zalim kişilere, koyunderisinden kürk görmek ise şerefli ve güvenilir kimselere işaret eder.

Kıs mevsimi kürk giymek hayra, fakirlikten kurtulmaya; yaz mevsimi kürk giymek üzüntü ve kederle birlikte gelecek olan hayra, Sincap, kaplan samur vs. kürk zalim ve mağrur kimseye yahut ululuğa; tilki deridinden mamül kürk hilekar kimseye; koyun derisinnden mamül kürk itimad edilecek şerefli kimseye; Kürkü tersinden giydiğini görmek mal ve servetini ortaya koymaya; Kürkçü, yazın görülürse üzüntüye, kışın görülürse sevince delalet eder.

Rüyada kış gününde kürk giymek, giyen kimseye hayır isabet edeceğine, fakirlik ve ihtiyacını onunla gidereceğine işarettir. Bazı tabirciler, samur kürk, ululuğa ve dini duyguların azınlığına, pisliğe ve düşmanın ortaya çıkmasına işarettir. Sincap kürk, izzet, böbürlenmek ve dinsizlikle beraber rütbedir. Rüyada kürkü tersine giydiğini gören kimsenin, ifrat derecesinde mal ve servetini meydana koymasına işarettir.Bir kimse rüyada bir kürkü veya bir keten bezini düzenlediğini görse, o kimseye ümit etmediği bir yerden hoşlanmadığı bir şey erişir. Yırtıcı hayvan kürkünün tabiri samur ve tilki derisinin tabiri gibidir. Sincabın derisinden yapılan kürk zalim kimselere, bazı tabirciler de samur kürk ululuğa işarettir, dediler.

Rüyada kış gününde kürk giymek, giyen kimseye hayır isabet edeceğine, fakirlik ve ihtiyacını onunla gidereceğine delalet eder. Çünkü soğuk fakirliğe delalet eder. Eğer yaz günlerinde ise, üzüntü ve kedere içerisinde ona isabet edecek hayra delalet eder. Samur kürk, zalim bir kimsedir. Sincabın kürkü de böyledir.Tilki derisinden kürk, hilekar ve dubaracı kimsedir. Kaplan derisinden kürk, zalim bir kimsedir.Koyun derisi, şerefli ve itimad edilecek bir kimsedir. Bazı tabirciler, samur kürk, ululuğa ve dini duyguların azınlığına, pisliğe ve düşmanın ortaya çıkmasına delalet eder. Sincap kürk, izzet, böbürlenmek ve dinsizlikle beraber rütbedir.Rüyada kürkü tersine giydiğini gören kimsenin, ifrat derecesinde mal ve servetini meydana koymasına delalet eder.Bir kimse rüyada bir kürkü veya bir keten bezini düzenlediğini görse, o kimseye ümit etmediği bir yerden hoşlanmadığı bir şey erişir.Yırtıcı hayvan kürkünün tabiri samur ve tilki derisinin tabiri gibidir.Sincabın derisinden yapılan kürk zalim kimselere, bazı tabirciler de samur kürk ululuğa delalet eder, dediler.

Samur kürk gören, büyükler sayesinde mal kazanır. Vaşak kürkü; zalim birinden mal temin etmektir. Bir rivayete göre bu rüya iyi değildir. Deve derisinden kürk görmek ve giymek; zengin bir kadından fayda sağlamaktır. Keçi derisinden kürk; fakir bir kadından menfaat temin etmektir. Aynı zamanda helal maldır. Tilki kürkü; hilekar ve fasık bir kadınla evliliğe işarettir. Rüya sahibi gördüğü bu kürkü giymezse, kadın sayesinde mal kazanır. Tiftik keçisinin kürkü, muhteşem bir kadından sağlanacak maldır. Rüyayı gören, bekarsa, evlenir. Kurt kürkü soylu bir kavimden mal husulüne delalet eder. Kuş derisinden kürk; asil bir kadından hayır ve menfaat görmektir. Bu kürkü yaz ve kış görmekte beis yoktur. Kedi kürkü, hayır değildir. Tavşan kürkü, geçim darlığıdır.Kışın kürk görmek ve giymek; umumiyet itibariyle iyidir. Yazın aynı rüyayı görmek; sıkıntı ve kederdir. Giydiği kürkün yandığını yahut yırtıldığını gören, üzülür ve malını kaybeder.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyada kürk, kuvvettir. Aslan, kaplan, kurt, samur ve tilki gibi hayvanlar yırtıcı olduklarından, bunların kürklerini görmek; iyi değildir. Bir rivayete göre maldır. Kürkü ters giyen herkesçe bilinen zenginliğinin gösterişini yapar. Kışın kürkü çıkarmak; iyi değildir. Giymek menfaattir. Yazın aynı rüya hayra yorulur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog