Arama

Rüyada Kuşak Görmek

Rüyada kuşak görmek, rüya sahibinin, aile büyükleriyle arasındaki dayanışmaya ve aile bireyleri arasındaki birlik ve beraberliğe delalet eder. Özellikle ataerkil toplumlarda erkeklerin birbirine destek vermesine, toplum içerisinde ailenin kalkınması ve devam etmesi için birlikte çalışmalarına ve beraber hareket etmelerine işaret eder.

Rüyada Bele Kuşak Bağlamak

Rüyada bele kuşak bağlamak, parasızlık çeken ve çok büyük sıkıntılar yaşayan kişinin para sahibi olmasına, ekmek kazanmasına ve  mala ve mülke ulaşmasına delalet eder. Aynı zamanda, devlet ya da iş yönetiminde kazanılan kuvvete ve sağlık sorunlarından kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada Kuşak Kuşanmak

Rüyada kuşak kuşanmak, normalden daha uzun bir kuşak bağlamak yaşanacak uzun bir ömür olduğuna delalet eder.

Rüyada Kemer Görmek

Rüyada kemer görmek, çözülmesi zor ve büyük bir sorunla uğraşılacağına ve hayatta sürekli sorun çıkartacak bir kişiyle tanışıp belalara davetiye çıkarılacağına işaret eder. Ayrıca, yapılan iyilikler ve alınan hayır duaları sayesinde kısmette yaşanacak bolluğa ve berekete yorulur.

Rüyada Kemer Satın Almak

Rüya sahibinin, yaptığı işlerde iyi yerlere geleceğine ve büyük kazançlar sağlayacağına işaret eder. Refah ve mutluluk içine bir ömür geçirileceğine ve çok iyi yerlere gelineceğine yorumlanır.

Rüyada Deri Kemer Görmek

Rüyada deri kemer görmek, yardıma muhtaç insanlara destek veren, cebindeki parayı ve tabağındaki yemeği paylaşan ve onlarla ilgili çalışmalarda başı çeken bir kişi olunduğuna delalet eder.

Rüyada Beyaz Kemer Görmek

Rüyada beyaz kemer görmek, rüyayı gören kişinin sorunlarından kurtulacağına, huzurlu ve mutlu bir hayat süreceğine ve endişe veren tüm durumların geri çevireceğine işaret eder.

Rüyada Gümüş Kemer Görmek

Rüyada gümüş kemer görmek, rüya sahibinin, hak ve hukuk gözeten ve işinde usta biri olduğuna yorumlanır.

Bele sarılan kuşak babaya, amcaya yahut erkek kardeşe, Beline kuşak bağlamak fakirin zengin olmasına, yönetimde güç ve kuvvete, ömrün kalan yarısına, Çok kuşak kuşanmak uzun ömre, Kuşak bazen eş ve çocuğa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Kayış, Kemer.)

Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcayaişarettir. Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, o kimsenin ömrünün yansına kavuştuğuna işarettir. Çok kuşak onlan giyen kimse için, uzun ömre işarettir. Rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu görenkimse, şerefli, aziz ve kuvvetli bir kimseye istinat ve intisap eder ve ondan öyle bir hayır ve nimete nail olur ki, onunla servet sahibi olmak suretiyle kuvvet kazanır ve fakirliğini giderir. Eğer o kimse bizatihi zengin ve servetsahibi birisi ise, onun kuvvet ve muhafazakarlıgına, ticaret ve saltanatındaki sebatına, helal mala erişmesine ve içinin dışından daha iyi olmasına işarettir. Rüyada beline bir kuşak bağladığını gören kimse, fakir ise zenginolur. Eğer kuşak gümüşten, rüya sahibi de yüksek kimselerden ise, o kimse şöhret ve maİ sahibi bir önder olur. Bir kimse, rüyada kendisine bir kuşak verildiğini ve onu sağ eliyle alıp giymediğini görse, valiliğe işarettir.Kuşak boş olan kimse için işe yahut zevceye veya çoluk çocuğunun çokluğuna işarettir. Özellikle onda askı da varsa.

Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya delalet eder.Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığmı görmesi, o kimsenin ömrünün yarısına kavuştuğuna delalet eder. Çok kuşak onları giyen kimse için, uzun ömre delalet eder.Kuşak çocuk veya kendisinden yardım istenen kuvvetli bir önderdir. Bir kimse rüyada kendisine bir melikin kuşak verdiğini görse, melik ile rüya sahibi birer mülke malik olurlar.Rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu gören kimse, şerefli, aziz ve kuvvetli bir kimseye istinad ve intisap eder ve ondan öyle bir hayır ve nimete nail olur ki, onunla servet sahibi olmak suretiyle kuvvet kazanır ve fakirüğini giderir.Eğer o kimse bizatihi zengin ve servet sahibi birisi ise, onun kuvvet ve muhafazakarlığına, ticaret ve saltanatındaki sebatma, helal mala erişmesine ve içinin dışından daha iyi olmasına delalet eder.Rüyada beline bir kuşak bağladığını gören kimse, fakir ise zengin olur. Sultan ise, kuvveti artar. Eğer kuşak altınla bezetilmiş ise, o zinet vali için, onun yardımcıları ve onlarla kendisinin bezendikleri ve valilikle yapacağı hayır ve şerli şeyler hakkındaki emirlerini icra edecek kimselerdir. Ancak bu rüya zulüm ve nifaka da delalet eder.Eğer kuşağın süsleri demirden olursa o valinin yardımcılarının kuvetli ve şiddetli olduklarına delalet eder.Eğer tunç ve bakırdan olursa, o valinin yardımcılarının dünya metamdan faydalanma arzusunda bulunduklarına delalet eder. Eğer. kalaydan olursa valinin maiyetinin zayıf ve tenbel olduklarına.Eğer kuşak gümüşten, rüya sahibi de yüksek kimselerden ise, o kimse şöhret ve mal sahibi bir önder olur. Bir kimse, rüyada kendisine bir kuşak verildiğini ve onu sağ eliyle alıp giymediğini görse, valiliğe delalet eder.Eğer sağ elinde kuşak, sol elinde de kırmızı bir şey olursa, kuvvete ve oyunla beraber valiliğe delalet eder. Kuşağı beline kuşandığmı ve kuşağın kesildiğini gören kimse vali ise, valiliğinden almır. Veya kuşak bir reise nisbet edilirse reisinden ayrılır. Eğer ömre nisbet edilir ise, o kimse ölür.Kesik olan bir kuşağın rüyada sağlam olduğunu görse ve çocuğunun olmasım arzu ediyorsa, arzusu meydana gelir. Kendisinde bir korku veya hastalık varsa korkudan emin ve hastalıktan kurtulur. Eğer rüya sahibi, sultan ise, saltanatı daha da kuvvetlenir.Rüyada belinde kuşak bulunduğu yerde bir yılan bulunduğunu gören kimse, beline içinde para "julunan bir kemeri kusanı*.'"Eğer belindeki kuşak iplikten olsa o Mr.ısenin ömrünün yarısı geçmiştir. Bazan da kuşak posta hayvanına binmeye delalet eder.Kuşak boş olan kimse için işe yahut zevceye veya çoluk çocuğunun çokluğuna delalet eder. özellikle onda askı da varsa.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog