Arama

Rüyada Leğen Görmek

Rüyada leğen görmek, aşk hayatında mutluluğu yakalamaya tabir edilir. Rüya sahibinin yüzünü güldürecek, gönlünü hoş tutacak, kadrini kıymetini bilecek, hem mutlu gününde hem de zor gününde yanında olacak hayırlı bir kişi ile tanışıp, birliktelik yaşayacağına işaret eder. Kişi iç dünyasını zenginleştirecek, manevi duygularını hareketlendirecek, kalbini çarptırmayı başaracak olan hayırlı bir kısmetle karşılaşıp, dünya evine girmeye karar verecektir. Rüyada leğen görmek, rüya sahibinin muradına ereceği anlamına gelir.

Rüyada Leğen İçinde Su Görmek

Rüyada leğen içinde su görmek başarı ve zafer anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatının başarılarla geçeceğine, her zorluğu kolaylıkla yenebileceğine, sorunlar karşısında sağduyulu davranarak karlı çıkacağına işaret eder. İşte zafer, hane içinde bolluk, bereket ve zenginlik olarak değerlendirilir.

Rüyada Leğen Almak

Rüyada leğen almak, geçim derdinin bitmesi anlamına gelir. Rüya sahibi çektiği yokluktan kurtulacak, eline düzenli olarak kazanç geçecek bu sayede dünya nimetlerinden daha fazla faydalanacak demektir. İşlerin hafiflemesi, borçların azalması ve hayatın kolaylaşması anlamına gelir.

Rüyada Leğen Yıkamak

Rüyada leğen yıkamak, bir hanımın varlığı ile tabir edilir. Kişinin yükünü hafifleten, hizmetini eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getiren, yaşamının her alanında kendine destek olup, dualarını esirgemeyen bir hanım ile açıklanır. Bu hanım, eş, anne, sevgili, kız kardeş, kız arkadaş olabilir.

Rüyada Leğende Yıkanmak

Rüyada leğen içinde yıkandığını gören kişi, afiyete kavuşur demektir. Rüya sahibinin maddi anlamda azalan gücünün artacağına, işlerin yoluna gireceğine, arka arkaya pek çok iş teklifi geleceğine işaret eder.

Rüyada Bakır Leğen Görmek

Rüyada bakır leğen görmekle leğen görmek arasında yorum farkı yoktur. Her ikisi de hayırlara delalet eder. Mutluluk, kazanç, rızık, eğlence, keyif, sağlık ve huzur bulmaya delalettir.

Kadına, rızka, yüceliğe, makam ve rütbeye, dünyalığa ve kişiyi kötülükten alıkoyan eşe delalet eder.

Rüyada leğen görmenin tabiri "Tas" görmenin tabiri gibidir. Bir kimse rüyada aynaya bakar gibi leğene baktığını görse, o kimsenin doğacak çocuklarına işarettir. Bazı tabirciler, leğen kadına veya hizmetçiye işarettir, dediler. Rüyada görülen leğen, hizmetçidir. Eğer leğen altından dursa, gücünün yetemeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına işarettir. Kadına düşkün olduğundan dolayı da buparayı istemeyerek o kadın için harcar.Leğen camdan olursa, rüya sahibinin evleneceği ve kendisinden pek hoşlanacağı bir kadındır. Leğen kocasını pislikten temizliğe sevkeden veya evleneceği bir kadındır. Rüyada leğen satın aldığını gören kimse, bir mal satın alır.Leğen, izzet, rütbe, rızık ve maldır.

Rüyada bir leğen görülmesi; kız olsun veya erkek olsun bir hizmetçiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir leğen kullandığını görmesi; o kimsenin bir hizmetçi kızla ilişkisinin bulunduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında leğenin kaybolduğunu veya delindiğini ya da kırıldığını görmesi; o kimsenin evinde bulunan hizmetçilerinden birisinin öleceğine yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir leğen görmesi; o kimsenin kendisine sadık bir hanımı (kocası) olduğuna işaret eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada bir leğen görülmesi; evlenmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir leğende ellerini yıkadığını görmesi; o kimsenin genç bir kızla (erkekle) tanışarak hissi bir ilişki kuracağına ve onunla evleneceğine delalet eder.

Rüyada leğen görmenin tabiri «Tas» görmenin tabiri gibidir. Bir kimse rüyada aynaya bakar gibi leğene baktığını görse, o kimsenin cariyesinden doğacak çocuklarına delalet eder. Eğer bir köle leğenin içine baksa ve kendi resmini leğende görse, o kölenin yaptığı hizmete devam edeceğine delalet eder. Bazı tabirciler, leğen kadına veya hizmetçi cariyeye delalet eder, dediler.Rüyada görülen leğen, cariye veya hizmetçidir. Bakırdan leğen kullandığını gören kimse, Türkten bir cariye alır. Çünkü bakır Türkiye'de çıkar. Kullandığı leğen gümüşten olursa o kimsenin satın alacağı cariye güzel bir Rum kızıdır. Leğen camdan olursa, alacağı cariye «Saklebî» (*) dendir. Eğer altından olursa, gücünün yetemeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına delalet eder. Kadma düşkün olduğundan dolayı da bu parayı istemeyerek o kadın için harcar.Leğen billurdan olursa, rüya sahibinin evleneceği ve kendisinden pek hoşlanacağı bir hür kadındır. Leğen kocasını pislikten temizliğe sevkeden veya evleneceği bir kadındır. Rüyada leğen satm aldığını gören kimse, bir cariye veya bir köle satın alır.Leğen, izzet, rütbe, rızık ve maldır.(*) Avrupamn doğu tarafında yerleşen bir kavim, bugün bunlara «Sulay» denmektedir.

Rüyada leğen görmek; hizmetçiyle tabir olunur. Leğen kullandığını gören, hizmetçi veya cariye alır. Leğenin kırılması, delinmesi yahut kaybolması, bunların ölümü veya herhangi bir sebeple gidişidir. Cafer-i Sadık'ın da yorumu böyledir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog