Arama

Rüyada Leylek Görmek

Rüyada leylek görmek ince fikirli, kırılgan yapılı, naif, kibar ve zarif bir kişiyi sembolize eder. Rüya sahibinin böyle bir kişi ile yapacağı izdivaç anlamına gelir. Rüyada leylek görmek hayırlı olacak şeylerin işaretini verir. Rüya sahibinin mutlu olacağı şeklinde tabir edilir. Leylek mutluluk, zenginlik ve evlat anlamına gelir. Rüyasında leylek gören kişi görmeyi ve ziyaret etmeyi istediği sıcak bir ülkeyi nihayet görme fırsatı elde edecek ve güneye doğru akıp gidecektir.

Rüyada leyleğin uçtuğunu görmek uçak ile gelecek olan misafire işaret eder. Bir kadın rüyasında leylek görürse, çok asil, ağır başlı, eğitimli fakat biraz tutucu bir adamla evlenecek diye yorumlanır. Rüyada karlı ve soğuk havada leylek görmek havanın çok daha soğuyacağı o yıl çok kar ve yağmur yağışı olacağı anlamın gelir.

Rüyada Leylek Öldürmek

Rüya sahibi için hayır anlamına gelir. Kendisine engel olan, başarılarının önüne set koyan ve sürekli kafasını meşgul eden gereksiz kişileri hayatından çıkaracağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada Leylek Yavrusu Görmek

Rüya sahibinin çocuk sahibi olmak istediğine Allah’a kız ya da erkek olmasından ziyade eli ayağı düzgün, kendisini gururlandıracak evlatlar vermesi için el açmasına delalet eder.

Rüyada Leylek Pisliği Görmek

O anda şans ve kısmet kapılarının tamamen açık olduğuna, rüya sahibinin bir iş yapması halinde mutlaka şansının yaver gideceğine yorulur.

Rüyada Leylek Yakalamak

Rüya sahibinin etrafındaki fedakâr kimseye işaret eder. Bu kişi rüya sahibi için sürekli hayır duası eder, hayır duasını rüya sahibinin üzerinden hiç eksik etmez.

Rüyada Leylek Yumurtası Görmek

Rüya sahibinin yavrusuna ve ondan gelecek olan gözyaşına delalet eder. Bu sıkıntı uzun sürmeyecek, kısa sürede her şey yoluna girecektir.

Bir yere giden kimsenin geri gelmesine, Ortaklığı ve toplu hareket etmeyi seven kimselere, Leylekleri havada dağınık vaziyette görmek yola çıkacak yahut yolda olan kimseler için hayra, diğerleri için sevindirici gelişmelere, Leylekleri kışın toplu halde görmek kışın çetin geçmesine delalet eder.

Rüyada leylek görmek, toplantı ve ortaklığı seven kımselere işarettir. Rüyada leylek kuşlarının kışın bir yerde toplanmış görülmeleri, hırsızlara, yol kesicilere, düşmanla harp edenlere ve havanın soğuk ve sıkıcı olmasınaişarettir. Leylek kuşlarının dağınık olduklarını görse, bu rüya yolculuk yapmak isteyen veya yolculuk halinde bulunan kimse için, hayırdır. Bazen de leylek kuşunu görmek, misafirin yolculuktan gelmesine işarettir.

Rüyada leylek görülmesi yolculuğa işarettir. Bir başka tabire göre rüyada leylek görülmesi; dindar, geleceği düşünen ve çok sabırlı bir adama yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir leylek yakaladığını veya kendisine hediye edildiğini görmesi; o kimsenin yukarıda vasıfları anlatılan birisi ile dostluk kuracağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir leyleği öldürdüğünü görmesi; o kimsenin kendi eliyle büyük bir düşmanını ortadan kaldıracağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir leyleğin kendisiyle konuştuğunu görmesi; o kimsenin herkes tarafından hayretle karşılanacak bir işi yapacağına veya çok iyi bir insandan hayır ve menfaat göreceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin damında bir leyleğin durduğunu görmesi; o kimsenin evine misafir gideceğine işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada leylek görülmesi dört Şekilde tabir olunur. Bunlar da: Rüya sahibinin kurtuluşa ereceğine, Çiftçilikle iştigal edeceğine, küçük ve zayıf bir bekçi olabileceğine, fakir ve garip bir kimse olmasının muhtemel olduğuna delalet eder. Bazı tabircîlere göre: Rüyada leylek görülmesi eşle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir leylek yakalayıp evine götürdüğünü görmesi; o kimsenin güzel, akıllı ve kocasının hakkını daima gözeten bir hanımla evleneceğine yorumlanır.

Rüyada leylek görmek, toplantı ve ortaklığı seven ve o arzuda bulunan bir takım kimselere delalet eder. Rüyada leylek kuşlarının kışın bir yerde toplanmış görülmeleri, hırsızlara, yol kesicilere, düşmanla harp edenlere ve havanın soğuk ve sıkıcı olmasına delalet eder. Leylek kuşlarının dağınık olduklarını görse, bu rüya yolculuk yapmak isteyen veya yolculuk halinde bulunan kimse için, hayırdır. Bazen de leylek kuşunu görmek, misafirin yolculuktan gelmesine delalet eder.

Bu rüya, her bakımdan iyi ve hayırlı bir adama işarettir. Bir leylek tuttuğunu yahut kendisine verildiğini gören, böyle bir zatla arkadaş olur. Leylek katlettiğini gören, düşmanını helak eder. Leyleğin kendisiyle konuştuğunu gören, halkın hayret edeceği bir şey ister yahut kıymetli bir şahıstan yardım görür. Damı üzerinde bir leylek görenin evine, kıymetli bir misafir gelir.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Arap bir çiftçi, zayıf bir idareci, bekçi ve garip fakir bir insan.Bazıları leyleği kadınla yorumlamışlardır. Bir leyleği evine götüren, asil iyi bir kadınla evlenir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog