Arama

Rüyada Mahzen Görmek

Kişinin annnesine yahut hamile kadına; Annesi sağ olan kimsenin rüyada mahzenin harap olduğunu görmesi anasının vefat etmesine, Mahzende bulunan gıda maddelerinin çürümesi kıtlık ve sıkıntıya, Yiyecek ve gıda dolu mahzen görmek herkes için bolluk ve ucuzzluğa, evli erkek için eşinin hamile kalmasına, Mahzendeki gıda maddelerinin üzerine ateş düşmesi pahalılık ve kıtlığa, Mahzene düşmek hasta için vefata, gemi yolculuğu yapan kimse için suda boğulmaya, kara yolcuları için yolun kesilmesine; diğer durumda olanlar için şüpheli ve şaibeli evlere yahut yerlere girmeye delalet eder.

Rüyada mahzen görmek, hamile olan anaya işarettir. Bundan dolayı rüyada mahzenin yıkıldığını veya tamamen kapanmış olduğunu gören kimsenin hasta anası varsa ölür, veya kimsenin yanında hamile bir kadın varsa doğar. Ancak rüyada o hamile kadının ölümünü kuvvetlendirecek bir durum da görülmüş ise, o halde mahzenin kapatılması o kadının ölmesiyle defnedileceğine işarettir. Eğer hamile kadının ölümünü kuvvetlendirecek başka bir hal görmemiş ve rüya sahibinin uyanıkken o mahzende yiyecek ve tahılı varsa, onları satacağına işarettir. Rüyada mahzendeki yemeğineçöp veya toprak olduğunu görse hububat ve yiyeceklerin fiyatı düşer. Bu sebeple de onun mal ve sermayesi gider.Mahzenin yiyecek ve hububatta dolu olduğunu gören kimse fakir ise, hanımı hamile kalır. Mahzendeki yiyecek ve hububata ateş düştüğü görülse, hububat gibi şeylerde kıtlık olur. Veya çekirge gibi zararlı şeylerin çıkacağından korkulur. Bir kimse mahzende bulunan malların hurma veygibi şeyler olduğunu görse, mahzende bulunan hububat ve yiyeceğin fiyatı hurma ve şekerin fiyatı gibi yüksek olur.Bilmediği bir mahzen veya çukura düştüğünü gören kimse hasta ise, ölür. Gemide ise boğulur. Yolculukta ise, yolu kesilir. Düşmanlık halinde ise, hapsedilir Eğer anlatılan hallerden birisi yoksa, içine girilmesi mekruh olanbir hamama veya zina yapan bir kadının evine girer.

Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında mahzen görmesi; o kişinin hanımının kolay bir doğum yapacağına, eğer borcu varsa borcunu ödeyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir mahzene hapsedildiğini görmesi; o kimsenin hastasının öleceğine ve o senesini sıkıntı ve darlık içinde geçireceğine işaretle tabir olunmaktadır.

Rüyada yer altında olan mahzeni görmek, hamile ve terbiye veren anaya delalet eder. Çünkü çocuğun anasının karnındaki kuvvet ve rızkı, rüya sahibinin tükeninceye kadar yiyeceği mahzeninde saklı olan eşyası gibidir. Bundan dolayı rüyada mahzenin yıkıldığını veya tamamen kapanmış olduğunu gören kimsenin hasta anası varsa ölür. Veya o kimsenin yanında hamile bir kadın varsa doğar. Ancak rüyada o hamile kadının ölümünü kuvvetlendirecek bir durum da görülmüş ise, o halde mahzenin kapatılması o kadının ölmesiyle defnedileceğine delalet eder. Eğer hamile kadının ölümünü kuvvetlendirecek başka bir hal görmemiş ve rüya sahibinin uyanıkken o mahzende yiyecek ve tahılı varsa, onları satacağına ve kendileriyle kapatılan toprak ve çöplükler onun sattığı yemeğe karşılık olarak paraya delalet eder.Rüyada mahzendeki yemeğin çöp veya toprak olduğunu görse hububat ve yiyeceklerin fiyatı düşer. Bu sebeple de onun mal ve sermayesi gider.Mahzenin yiyecek ve hububatla dolu olduğunu gören kimse fakir ise, onun hanımı veya cariyesi hamile kalır. Eğer mahzen, cami veyatekke içerisinde meçhul olursa yahut o mahzen üzerinde birtakım insanlar toplanmışlarsa ve mahzen de yiyecek ve hububatla dolu olmayıp eksik olursa bu eksiklik nisbetinde, eksiklik ve aşağılık meydana gelir.Eğer mahzendeki yiyecek ve hububatın üzerinden taşıp aktığını ve halkın da ondan avuçlarıyla aldıklarını ve yine mahzenin eksilme-diğini görse, fiatlar düşük ve yiyecek bol olur.Mahzendeki yiyecek ve hububata ateş düştüğü görülse, yiyecek ve hububat gibi şeylerde krtlık olur. Veya sultan tarafından bir vak'a meydana gelir.. Veya çekirge gibi zararlı şeylerin çıkacağından korkulur.Bir kimse mahzende bulunan malların hurma veya şeker gibi şeylerin çıkacağından korkulur.Bir kimse mahzende bulunan malların hurma veya şeker.gibi şeyler olduğunu görse, mahzende bulunan hububat ve yiyeceğin fiyatı hurma ve şekerin fiyatı gibi yüksek olur.Bilmediği bir mahzen veya çukura düştüğünü gören kimse hasta ise, ölür. Gemide ise, boğulur. Yolculukta ise, yolu kesilir. Düşmanlık halinde ise, hapsedilir. Eğer anlatılan hallerden birisi yoksa, içine girilmesi mekruh olan bir hamama veya zina yapan bir kadının evine girer.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog