Arama

Rüyada Makat Görmek

Rüyada makat görmek, rüyayı gören kişinin, işlerinde meydana gelecek ve yeni iş kollarına girmesi için fikirlerine destek sağlayacak büyük miktardaki parasal artışa ve kazancının ve malının gün geçtikçe bollaşacağına delalet eder.

Rüyada Makatında Bir şey Görmek

Rüyada makatında bir şey görmek, işlerinin bir türlü yoluna girmemesine, yapılan işlerin boşa gitmesine ve iş hayatında sürekli inişli ve çıkışlı dönemler geçirmesine tabir edilir.

Rüyada Makatını Temiz Görmek

Rüyada makatını temiz görmek, rüyayı gören kişinin, çok iyi işlere gireceğine, bu işlerden çok büyük fayda sağlanacağına ve para ve mal kazanılacağına işaret eder.

Rüyada Makatını Büyümüş Görmek

Rüyada makatını büyümüş görmek, iş hayatında yapacağı çalışmalarla işlerinde çok iyi yerlere geleceğine, bol para kazanacağına ve malının artacağına yorumlanır.

Rüyada Makatını Küçülmüş Görmek

Rüyada makatını küçülmüş görmek, iş hayatında ve işlerinde sorunlar yaşayacağına, işinde dar boğaza gireceğine ve ticari faaliyetlerinde azalma başlayacağına delalet eder.

Rüyada Makatında Çıban Görmek

Rüyada makatında çıban görmek ve oturamamak, iş hayatında belli bir düzeni tutturamamaya, işinden atılmaya ya da işten çıkarılmaya ve ticaretle ilgileniliyorsa işyerinin batacağına yorumlanır.

Rüyada Makatına İğne Battığını Görmek

Rüyada iğne battığını görmek, iş hayatında ya da sosyal hayatta işlerde ve çalışmalarda engel olan birşeylerin var olduğuna ve çalışmaları ve işleri baltalayacağına ve iş içinde sorunlar yaşanmasına sebep olacağına tabir edilir.

Rüyada Makatının Çamurlandığını Görmek

Rüyada makatının çamurlandığını görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve sosyal hayatında doğruluktan ve Allah yolundan ayrılacağına, işlerinde ve çalışmalarında yalana dolana ve üçkağıda başvuracağına delalet eder.

Rüyada Makatının Sancılandığını Görmek

Rüyada makatının sancılandığını görmek, bir eş, dost ya da akrabaya verilmiş olan sözden dönüleceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında makat görmesi; o kimsenin işinin artacağına ve kârının bollaşacağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda makatınızda acı ve ıstırap veren bir şey görmeniz; musibete uğrayacağınıza, rüyanızda makadınızı temiz görmeniz; sizin iyi bir iş sahibi olacakınıza, dolayısıyla menfaat göreceğinize yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında makadını büyümüş görmesi; o kimsenin ticari işinin iyileşeceğine, kazancının artacağına ve malının bollaşacağına, kişinin rüyasında makadının küçülmüş olduğunu görmesi o kimsenin geçim darlığına düşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında makadında çıban ve yara olduğunu görmesi; o kimsenin işinde ve görevinde sebat edemediğine, eğer memur ise işine son verileceğine, eğer tüccar ise ticaretinde zarar edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında makadına iğne veya diken battığını görmeği o kimsenin kazancında bir hasetçinin şerrine maruz kalacağına, kişinin rüyasında pis yere oturarak makadının kirlendiğini görmesi; o kimsenin işlerinde doğruluktan ayrılacağına yorumlanır.

Bkz. Kalça.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog