Arama

Rüyada Manastır Görmek

Dünya zevklerinden uzaklaşmaya, yalnızlığa; sultan ve yöneticiye, şöhretli kimseye, şiddet ve stresten kurtulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya, Hastanın manastır görmesi vefat etmesine, Manastır yaptırmak rütbeye, kadir ve kıymetin artmasına, Manastır bazen evlenmeye, bir şeyi gizlemeye, kaleye yahut düşmana galip gelmeye delalet eder.

Rüyada manastır görmek, yalnızlığa, güzel ahlaka, uzlete çekilmeye, dünya zevklerinden ve nefsani arzulardan kesilmeye, kadından boşamaya ve dostları terketmeye işarettir. Manastır görmek, bazen de hastalıklara, yeme ve içmeden meydana gelen şehveti terketmeye işarettir. Rüyada manastır gören kimse hasta ise ölür dünya zevklerinden mahrum kalır. Rüyada bir manastıra reislik yaptığını gören kimse, bir rütbeye nail olur, kadir ve kıymeti artar. Rüyada manastır görmek, gören kimse için sevimli bir kadınla evlenmeye işarettir. Manastır, gurbet, vahşet ve dostlardan ayrı düşmeye, bazen de bir şeyi gizlemeye işarettir.Manastır, devlet başkanına, lidere ve şöhretli bir kimseye işarettir. Rüyada yıkılmak veya bir tarafı uçmak yahut yanmak gibi manastırda meydana gelen şeylerin tabiri, izah edildiği gibi manastırın işaret ettiği kimseye aittir. Rüyada manastır görmek, tabirce, kilise görmek gibidir.Bazen de manastır görmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve şiddetten kurtulmasına işarettir.

Rüyanızda bir manastır görmeniz; yalnızlık içinde ve sıkıntılarla dolu geçen hayatınızın, artık son bulacağına ve refahlı günlere kavuşacağınıza yorumlanır.

Rüyada manastır görmek, yalnızlığa, güzel ahlaka, uzlete çekilmeye, dünya zevklerinden ve nefsanî arzulardan kesilmeye, kadınları boşamaya ve dostları terketmeye delalet eder. Manastır görmek, bazen de hastalıklara, yeme ve içmeden meydana gelen şehveti terketmeye delalet eder.Rüyada manastır gören kimse hasta ise, ölür ve dünya zevklerinden mahrum kalır. Rüyada bir manastıra reis veya bir manastır yaptığını gören kimse, bir rütbeye nail olur, kadir ve kıymeti artar. Rüyada manastır görmek, gören kimse için sevimli ve soylu bir kadınla evlenmeye veya kaleye delalet eder. özellikle bu rüyayı düşmanla harbeden bir melik görürse, bazan da düşmanına galip gelmeye delalet eder. Manastır, gurbet, vahşet ve dostlardan ayrı düşmeye, bazan da bir şeyi gizlemeye delalet eder.Manastır, sultana, reise ve şöhretli bir kimseye delalet eder. Rüyada yıkılmak veya bir tarafı uçmak yahut yanmak gibi manastırda meydana gelen şeylerin tabiri, izah edildiği gibi manastırın delalet ettiği kimseye aittir.Rüyada manastır görmek, tabirce, kilise görmek gibidir. Bazan da manastır görmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve şiddetten halasa delalet eder. Rüyada manastırı gören kimse hasta ise ölür.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog