Arama

Rüyada Manda Görmek

Rüyada manda görmek, rüya sahibinin sonsuz bir sabrı olduğuna ve çevresi tarafından kendisi içi peygamber sabrına sahip olduğunun söylendiğine tabir edilir. Rüya sahibi hiçbir koşulda ve şartta insanlıktan çıkmak istemez, bu nedenle en kötü olayda bile sesini yükseltmediği gibi büyük bir sabır örneği gösterir. Çünkü rüya sahibi rezilliğe ve rezil olmaya tahammülü olmayan, toplumda küçük düşmektense dişlerini sıkmayı yeğleyen kişi olarak tabir edilir. Bu kişi özel hayatında da son derece cefakârdır.

Rüyada Manda Kovalaması

Rüyasında manda kovaladığını gören kişinin, peşinde koştuğu büyük ve karlı bir ihalenin rüyasına girdiği tabir edilir. Rüyada manda gören kişi büyük bir iş kovalıyor ve bu işi almanın hayaliyle uyuyup uyanıyor demektir.

Rüyada Manda Kesmek

Rüyasında manda kestiğini gören kişi, tabiri caizse büyük bir pastanın en büyük diliminden nasiplenecek ve maddi anlamda hatırı sayılır düzeyde bir kazanç elde edecektir. Bu kısmetle birlikte rüya sahibinin yükü hafifleyecek, işleri kolaylaşacaktır.

Rüyada Manda Sürüsü Görmek

Rüyada manda sürüsü görmek o yerde büyük pahalılık olacağına, her şeyin etiketinin iki katına çıkıp, insanların alım gücünün azalacağına tabir edilir. Yani herkesi ilgilendiren bir sorun olacağı anlamına gelir.

Rüyada Manda Sağmak

Rüyada manda sağmak rızık bulmaya işaret eder. Rüya sahibinin, rüyasında sağdığı süt miktarınca kazanca kavuşacağına tabir edilir. Diğer bir yandan da toplu para almak şeklinde değerlendirilir.

Rüyada Manda Boku Görmek

Rüyasında manda boku gören kişi bereket bulur, zenginliğe kavuşur. Bu rüya, dünya malına sahip olmakla tabir edilir. Rüya sahibinin elde edeceği daireye, dükkâna, arsaya, tarlaya ya da apartman dairesine işaret eder. Rüyasında manda boku gören kişi dünya malından bolca faydalanır, evlatlarına yüklü miktarda para ve mal bırakır.

Gözüpek, heybetli ve tahammüllü bid'at reisine, hırslı ve saldırgan kimseye, Kadının manda baynuzu gibi boynuzları olduğunu görmesi, eğer ehil ise velayete yahut melik ve yönetici yakınları ile evlenmesine; ehil değilse, velisinin yönetici olmasına, Çifttçinin ziraatte kullandığı manda ihtiyaç ve yoksulluğa delalet eder. (Manda sığır cinsinden olduğundan, ayrıca Bakınız; Sığır.)

Rüyada manda görmek, takatının fevkinde halkın eziyetine tahammül eden ve hiç bir kimseden korkuşu olmayan heybetli ve şecaatli bir kimse ile tabir edilir. Bir kadın rüyasında manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görse, amir olur. Manda, heybetli, hileli söz söyleyen, kara ve denizde çokyolculuk yapan, haris ve düşmana saldıran bir kimsedir. Bazen de manda, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Görülen manda ziraatta çalıştırılıyorsa, fakirlik ve ihtiyaca işarettir. Birçok mandalara sahip olduğunu gören kimse, vali tayin edilir. Mandaya binmek veya onunla bir iş yapmak için uğraşmak öküzde görülen tabir gibidir. Dişi mandalar bütün hallerde sığır gibi tabir edilir.

Rüyanızda birçok mandalarınızın olduğunu görmeniz; cesaret sahibi ve kuvvetli bir topluma başkan olacağınıza, eğer bu kabiliyetiniz yok ise, böyle bir rüyanın görülmesi yine hayra işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada manda görülmesi; sığır görülmesi gibi yorumlanır.

Rüyada manda görmek, ehl-i bid'atın reisi olan takatinin fevkinde halkın eziyetine tahammül eden ve hiç bir kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir kimse ile tabir edilir.Bir kadın rüyasında manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görse, velayete nail olur. Yahut melik veya melikin yakınları ile evlenir. (Şayet bunlara layıksa.) Eğer layık değilse, rüya kadının velisi hakkında meydana çıkar. Manda, heybetli, hileli söz söyleyen, kara ve denizde çok yolculuk yapan, haris ve düşmana saldıran bir kimsedir. Bazan da manda, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa delalet eder. Görülen manda ziraatta çalıştırılıyorsa, fakirlik ve ihtiyaca delalet eder.Birçok mandalara sahip olduğunu gören kimse birtakım büyük ve cüsseli adamların işlerine vali tayin edilir. Mandaya binmek veya onunla bir iş yapmak için uğraşmak öküzde görülen tabir gibidir. Dişi mandalar bütün hallerde sığır gibi tabir edilir.

Kirmani demiştir ki: Rüyasında çok sayıda mandalara malik olduğunu gören, ehilse, kahraman bir kavme vali olur. Rüya herkes için hayır ve menfaattir, gurbette yakını varsa; selametle döner. Bazılarına göre manda, sığır gibi tabir olunur. Bkz. Sığır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog