Arama

Rüyada Mayısböceği Görmek

Haram mal kazanan düşmana, gazaplı ve cimri ev reisine, inatçı ve hayırsız bir kadına delalet eder.

Rüyada görülen mayıs böceği, sinirli ve ailesinin nafakasınısıkan kimsedir. Mayıs böceğinin erkeği, şerli hizmetçiye, dişisi de, lohusa kadının ölmesine işarettir. Mayıs böceği hayırsız ve inatçı bir kadındır. Bundan dolayı mayıs böceğine rastgeldiğini gören kimse inatçı bir kadınlakarşılaşır. Mayıs böceğinin akrebe dönüştüğünü görmek, kendisinde düşmanlığı yok zannolunan düşmana işarettir.Rüyada görülen mayıs böceği, haram mal sahibi bir düşmandır. Bazen de mayıs böceği, yolculuk yapan ve malı bir şehirden diğer bir şehire nakleden kinli, bir kimseye işarettir. Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplı ve ailesinin nafakasını sıkan kimsedir. Mayıs böceğinin erkeği, şerli hizmetçiye, dişisi de, lohusa kadının ölmesine işarettir. Mayıs böceği hayırsız ve inatçı bir kadındır. Bundandolayı Mayıs böceğine rast geldiğini gören kimse inatçı bir kadınla karşılaşır. Mayıs böceğinin akrebe dönüştüğünü görmek, kendisinde düşmanlığı yok zannolunan düşmana işarettir.

Bir kimsenin rüyasında mayıs böceği görmesi; o kimsenin hayatını aptal ve beceriksiz insanlar arasında geçirmek zorunda kalacağına yorumlanır.

Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplı ve ailesinin nafakasını sıkan kimsedir. Mayıs böceğinin erkeği, şerli hizmetçiye, dişisi de, lohusa kadının ölmesine delalet eder. Mayıs böceği hayırsız ve inatçı bir kadındır. Bundan dolayı mayıs böceğine rast geldiğini gören kimse inatçı bir kadınla karşılaşır. Mayıs böceğinin akrebe dönüştüğünü görmek, kendisinde düşmanlığı yok zannolunan düşmana delalet eder.Rüyada görülen mayıs böceği, haram mal sahibi bir düşmandır. Bazan da mayıs böceği, yolculuk yapan ve malı bir şehirden diğer bir şehire nakleden kinli, buğuzlu ve ağır bir kimseye delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog