Arama

Rüyada Mecusi Görmek

Mecusi olup ateşe taptığını görmek dünyayı talep etmeye, bütün gayretini dünyaya yöneltmeye ve dinini dünya menfaatleri için kullanmaya; İslam'ı küçümsemeye ve büyük günah işlemeye; Ateşe tapan birini görmek, düşmanını saf dışı bırakmak isitemeyen diğer bir düşmana yahut dünya ehli aşağılık bir kimseye, Mecusi kuşağı takınmak çocuğa yahut İslam dinine yardım etmeye delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında kendisinin mecûsî olduğunu görmesi; o kimsenin büyük günahları işleyerek ve Allah'ın azabını celbeden yalan yere yemin etmek suretiyle İslâm'ı hor göreceğine, bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında kendisinin mecûsî olduğunu görmesi; o kimsenin sadece dünyayı isteyeceğine yorumlanır. Çünkü mecûsîler dünyanın köpekleridirler.

Bir kimsenin rüyada gördüğü yaşlı mecusi düşmanını helak etmek istemeyen bir düşmandır.Rüyada kendisinin mecusi olduğunu gören kimse büyük günahları işlemek ve Allanın (C.C.) gazabını icap ettiren yalan yere yemin etmek suretiyle islamı hor ve hakir tutar.Rüyada kendi elinin Kisranın eli olduğunu gören kimse, zalim kisraların yaptıkları fenalıkları yapar sonra da kafir olarak ölür. Meğer ki, Allah (C.C.) onun hakkmda hayır dilemiş ola. Eğer o kimse elinin evvelki halini aldığını görürse, tevbe eder.Mecusi, rüyada kendisinin Yahudi veya Hıristiyan olduğunu görse, o mecusi, Yahudi ve Hıristiyanların mecusiye fazileti gibi bulunduğu halden daha faziletli bir hale dönüşür. Yahut küfür ve sapıklığı artar.Rüyada mecusi olduğunu gören kimse, dünyayı talep eder. Çünkü onlar dünyanın köpeğidir.Ateşe taptığını gören kimse, sultana hizmet eder. Çünkü ateş sultandır. Eğer ateşin alevi durgun olursa, o kimse haram mal talep eder.Bir kimsenin rüyada kendisinin mecusi olduğunu görmesi, o kimsenin açığa vurduğu dini, Allah (C.C.) için olmayıp ancak dünyayı talep etmek için onu bir vesile yaptığına delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog