Arama

Rüyada Mermer Taşı Görmek

Rüyada görülen mermer taşı izzet ve yüksekliğe, mala, iyigeçinen karı kocaya işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada yanında mermerden bir şey olduğunu görse, fakirlikten so a zengin olur, yahut evlenir. Bazen de durumuna göre, yüksek bir mevkiye nail olur. Fakat mermerden şadırvan havuz, fıskiye, ağızlarından su akıtan arslan gibi yırtıcı hayvan ve eşik gibi imal olunan şeylerin hepsi ona sahip olan veya eline geçen, ya da ondan tasarruf eden kimse için üzüntü, keder ve şiddetin gitmesine, ferah ve sevincin gelmesine, şerefli hanıma, güzel evlata, menfaate, yüksek meskene ve rızıklara işarettir.Fakat mermerden kabirler, nakışlı direkler, ahiretin salahına, güzel medhe (övgüye) ve daima makbul olan vakitlere işarettir. Mermer direk, ayak ve temeller menfaat ve yaşayışa, şöhretin umum olmasına, mermer köprüler, güzel kadınlara ve rütbeli şahıslara işarettir. Bazen mermer küp, mermerden oyulmuş, büyük dibek şekhnde kuma ve musluk gibi şeyler, insanın unuttuğu ve gaflet ettiği şeye işarettir.

Rüyada görülen mermer taşı izzet ve yüksekliğe, mala, iyi geçinen kan kocaya, köle ve cariyeye delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada yanında mermerden bir şey olduğunu görse, fakirlikten sonra zengin olur, yahut evlenir. Cariye, köle yahut kendisine fayda getirecek bir şeyi satın alır. Bazan da o kimse eğer ehil ise uyanıklık halinde ilim, nazım, nesir ve salih evladla n-zıklanır. Bazan da durumuna göre, yüksek bir mevkiye nail olur.Fakat mermerden şadırvan havuz, fıskiye, ağızlarından su akıtan arslan vesair yırtıcı hayvan ve eşik gibi imal olunan şeylerin hepsi ona sahip olan veya eline geçen, ya da ondan tasarruf eden kimse için üzüntü, keder ve şiddetin gitmesine, ferah ve sevincin gelmesine, şerefli hanıma, güzel evlada, menfaate, yüksek meskene ve nzıklara delalet eder. Fakat mermerden kabirler, nakışlı direkler, ahiretin salahına, güzel medhe ve daima makbul olan vakitlere delalet eder.Bazısı, bazısının içine yerleştirilmiş mermer taş, güzel yazıya ve çok mehir ile evlenmeye delalet eder. Ancak oyularak biri diğerine geçirilmiş ve haddi tecavüz etmiş ise, bu halde mal çocuk ve zevcede olan şüpheye delalet eder.Mermer direk ve ayaklar ve temeller menfaat ve yaşayışa, şöhretin umum olmasına, mermer köprüler, güzel kadınlara ve rütbeli şahıslara delalet eder.Bazan mermer küp, mermerden oyulmuş, büyük dibek şeklinde kurna ve musluk gibi şeyler, insan üzerine hayır ve serden cereyan eden ve insanın onu unutması ve gaflet ettiği şeye, yahut mermerin ismindeki tekrardan dolayı, insandan çıkan şeyin yine ona dönmesine delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog