Arama

Rüyada Mescid Görmek

Rüyada mescid görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında yaşadığı olaylardan aldığı dersler ile çok büyük gelişme ve olgunlaşma yaşadığına, bundan sonra tüm hayatı üzerinde çok büyük bir sükûnet ve huzur yaşayacağına, bu sayede kendisinden yardım isteyen tüm insanlara yardımcı olup çok büyük destek verdiğine ve insanların kendisine çok büyük sevgi ve saygı besleyeceğine rivayet eder.

Rüyada Mescidde Namaz Kılmak

Rüya sahibinin, iş hayatında ve aile hayatında arzu ettiği ve istediği ne kadar şey varsa azim ve sabır ile çalışması sayesinde çok yakın bir zaman içinde kavuşacağına, sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulup rahat bir nefes alacağına ve çok büyük bir işe girip çok hayırlı ve başarılı sonuçlar alacağına alamet eder.

Rüyada Mescid Aramak

Uzun zamandan beri çok hayırlı ve güzel çalışmalar gerçekleştirmiş olan rüya sahibinin, çok büyük başarılar kazanacağına, ancak daha sonra yaşanacak çeşitli sorunlardan ötürü çok büyük sıkıntılar çekerek hiç beklemediği birçok sıkıntı ile yüz yüze geleceğine ve yaptığı işlerde neredeyse attığı her adımda çok büyük problemler yaşayacağına tabir edilir.

Rüyada Mescid Temizlemek

İş hayatında ve aile hayatında çok güzel ve hayırlı olaylar ile karşılaşılacağına, maddi ve manevi sıkıntıların yakın bir zaman içinde ortadan kalkacağına, aile hayatında yaşanan tartışmaların iş hayatında meydana gelen güzel olaylar sayesinde son bulacağına ve halen yapılmakta olan işten kazanılan para ile çok büyük bir çalışma gerçekleştirip kendi işinin patronu olunacağına işaret eder.

Rüyada Mescid-i Aksa’yı Görmek

Rüya sahibinin, iş hayatında çok hayırlı ve güzel çalışmalara girip çok büyük başarılara imza atacağına, yüklü miktarda kazanç elde edeceğine ve iş yerine ve hanesine çok büyük bir bereket ve bolluk geleceğine tabir edilir.

Bakınız; Cami.

Bir kimsenin rüyasında mescidlerden bir mescidi mamur görmesi; o kimsenin âlim veya vaiz birisi olup, onun yanında toplanılacağına ve hayırla onların aralarını bulacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescidin yıkıldığını görmesi; orada büyük bir âlimin vefat edeceğine, kişinin rüyasında mescidin tavanının bozuk olduğunu görmesi; o kimsenin kötü bir iş yapacağına, kişinin rüyasında tanımadığı bir kimsenin namaz kıldığını görmesi; eğer mescidin imamı da hasta ise; öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin mescide dönüştüğünü görmesi; o kimsenin hayırlı ameller işlemeye ve ibâdetler yapmaya nail olacağına, kişinin rüyasında bir mescidin hamama dönüştüğünü görmesi; o kimsenin iffetli ve namuslu bir kimseyi fasıklıkla itham edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Allah rızası için bir cami veya mescid yaptığını görmesi; o kimse eğer devlet başkanı ise; hakkı yerine getirerek iyilikle emredip kötülükten nehyedeceğine, o kimse eğer âlim birisi ise; o kimsenin kitap yazarak halka faydalı olacağına ve halkta onun ilminden ve fetvalarından istifade edeceğine, o kimse eğer zengin ise zekâtını vereceğine eğer bekâr ise evleneceğine, eğer evli ise çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında tanımadığı yeni bir mescidin içinde bulunduğunu görmesi; o kimsenin o yıl içinde hacca gideceğine veya dini yönden fakih (İslâm hukukunu bilen) birisi olacağına, kişinin rüyasında dükkanının mescide veya mescidin dükkana dönüştüğünü görmesi-bu kimsenin helalinden kazanca sahip olacağına işaret şeklinde yorumlanır.

Rüyada mescid görmek, alim bir kimsedir. Mescidin kapıları erkek alimler ve mescidin hafızlarıdır. Bir kimse rüyada mescit yaptığını görse, hayra, sünnete, akrabaları ziyarete, eğer ehilse kadı ve hakim olmaya delalet eder.Bir kimsenin mescitlerden bir mescidi mamur görmesi, o kimsenin alim veya vaiz bir kimse olup onun yanında toplanılmasına ve hayırla onların aralarını bulmasma delalet eder.Bir kimse rüyada bir mescidin yıkıldığım görse, orada mütedeyyin, abid ve önder bir alim ölür. Mescidin tavanının bozukluğunu görse, kötü bir iş işler. Mescidde tanımadığı bir adamın namaz kıldığını görse ve mescidin imamı da hasta ise, ölür. Bir gurup cemaatla beraber mescide girdiğini ve cemaatın da kendisi için bir kuyu kazdıklarını gören kimse, evlenir.Kendi evinin mescide dönüştüğünü gören kimse, hayırlı amele, ibadet ve şerefe erişir. Müslümanları hakka davette sebat eder ve batıl kişileri ayırır. Bir kimse mescidin hamama dönüştüğünü görse, iffetli ve namuslu bir kimseyi faşıklığa nisbet etmesine delalet eder. Mescid pazara ve ticaret etmeye de delalet eder.Merdivenle çıkılan yüksek mescidi görmek, yanında bulunan şey--"den cimrilik yapıp vermeyen kimseyi görmeye delalet eder. Görülen mescidin alçakta olması işlerin kolaylaşmasına ve ihtiyaçları gidermeye delalet eder.Şehir ve köyde olan mescidin sahraya nakledildiği şeklinde görülmesi, mescidin vakıflarının gözetilmemesine ve cemaatın kesilmesine veya vakfının değiştirilmesine delalet eder. Caminin hükmü de mescidin hükmü gibidir. Sahrada olan mescidin şehire nakledildiğinin görülmesi, mezkur tabirin aksinedir.Bir kimse rüyada Allah (C.C.) rızası için bir mescid veya bir ibadethane yaptığını görse, eğer rüya sahibi de melik ise hakkı yerine getirip iyilikle emir ve kötülükken nehyeder. Eğer alim ise, kitap tasnif eder. Halk da onun ilmi veya fetvasından faydalanır. Eğer zenginse zekatını verir, bekarsa evlenir, evli ise bir çocuğu olur veya hayırla yadedilir ve salih amelle şöhret bulur, fakir ise zengin olur.Eğer bunlar olmazsa, oraya hizmet eder ve Allah'ı anmak ve ihtiyaçlarını görmekle de orayı mamur eder. Eğer bunlar da olmazsa, o kimse insanları hayra ve iyiliğe teşvik eder ve — Allah (C.C.) a itaat etmekte— onlara yardımcı olur. Eğer bunlar da olmazsa, o kimse alım-satıma vesile olacak bir hizmette bulunur veya yaptığı şeyden dolayı tevbe ve istiğfar eder yahut İslama ihtida ve doğru yola uyar. Ya da şehit olarak ölür. Rüyada yaptığı mescid, onun Cennetteki köşküdür.Bu durum rüyada yaptığı mescid ve ibadetgah kendileriyle mescid yapılması caiz olan şeylerle yapıldığı takdirdedir.Eğer bunları layık ve caiz olmayan ve onlara konulması uygun görülmeyen aletle yapmış ise veya mescidin mihrabını ters koymuş ve kıbleden başka tarafa çevirmiş ise hayırsızlığa ve şerre delalet eder.Mescit, veya tekke ve han gibi şeyler bina ettiğini gören kimse, din uğrunda para ve mal sarfeder veya hacca gider. Yahut, hamam, otel veya dükkan gibi sabit şeyleri yapar.Rüyada mescidin saçak ve tavanını yaptığını gören kimse, fakir yetimlere yardım eder. Eğer mescide bir şey ilave ederse, o kimse salih. amel veya tevbe etmek veya güzel ahlaklı olmak yahut insaf ve merhametli olmak gibi dince hayrı çok olur.Rüyada tanımadığı yeni bir mescidin içinde olduğunu gören kimse, o sene hacca gider. Veya dince fakih olur.Rüyada dükkanının mescid veya mescidin dükkan olduğunu görse, helal kazanca delalet eder. Bazan bu rüya helali haramla karıştırmaya veya hür kadınlar ile cariyeleri bir arada toplamaya delalet eder.Terkedilmiş mescitleri görmek, alimlerin ihmalkar ve kusurlu oluşlarına ve iyilikle emir kötülükten nehyetmemelerine delalet eder. Bu rüya, dünyadan alakasını kesmiş zahidlere de delalet eder.Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Şam ve Mısır mescidlerini ve bunlara benzer mescidleri görmek, o mescidin semtine ve rüya sahibinin ise, o tarafa doğru gitmesine delalet eder. Bazan bu rüya, o bölgenin alimlerine veya melikine yahut melikin vekillerine delalet eder.Rüyada mescidin kapısından girdiğini rüku ve secde yaptığını gören kimse: «Hani (Şu kasabaya girip dilediğiniz yerde istediğinizi bol bol yeyin. Kapısından secde ederek girin ve hıtta (dır, günahlarımızın dökülüp düşmesidir) deyin kusurlarınızı örtelim, iyilik edenleri ise daha artıracağız) demiştik.» (Sure-i Bakara, ayet 58) ayet gereğince tevbe ve istiğfar eder.Bir kimse rüyada mescide vardığında onun kapalı olduğunu ve kendisi için açıldığını görse, o kimse borçlu bir adama yardım ederek onu borçlu durumdan kurtarır ve halk tarafından övülür.Rüyada bir şeye binmiş olduğu halde mescide girdiğini gören kimse, mahremini, hısım ve akrabasını terkeder ve onlara yardımı keser.Bir kimse rüyada mescitte öldüğünü görse, makbul bir tevbeden sonra ölür. Bir kimsenin mescidin sergisini eskimiş ve yıpranmış görmesi, mescid cemaatınm halinin bozulmasma delalet eder.Rüyada mescid yapmak: «Onların işine galip (ve vakıf) olanlar ise: «Mutlaka yanlarında bir mescit edineceğiz» dediler. (Sure-i Kehf, ayet 21) mealindeki ayet işaretince, düşmana galip gelmeye delalet eder.Rüyada Mekke'de bulunan Mescid-i Harama girmek, evlenmek isteyen kimsenin kendi evinde güzel bir gelinin yanma gidip onunla zifafta bulunmasına delalet eder. Bazan da bu rüya korkudan emin olmaya ve vadinde durmaya delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog