Arama

Rüyada Mescit Görmek

Rüyada mescit görmek, rüya sahibinin yaşadıklarından ders çıkarmayı bilen, özeleştiri yaparak hatalarını görüp, onları düzeltme yoluna giden, alçakgönüllü ve hoşgörülü kimse olduğu ile tabir edilir. Kişi, herkesin derdini dinleyen, elinden geldiğince ve hayat tecrübesi yettiğince insanlara yol göstermeye çalışan, elindeki bilgi doğrultusunda yine insanların yoluna ışık tutmaya çalışan kimse olarak tasvir edilir.

Rüyada Mescide Girmek

Rüyasında mescide girdiğini gören kişi kendisi için çok hayırlı olacak ve kendisine ömür boyu mutluluk getirecek bir kimseyle karşılaşacak ve bu kişi ile ileride hayırlı bir izdivaç gerçekleştirecektir. Bu rüya, kişinin sevdiğine kavuşacağına ya da gönlünün sahibini bulacağına tabir edilir.

Rüyada Mescit Yaptırmak

Rüyada mescit yaptırmak, rüya sahibinin dininden vazgeçmeyecek bir kişi olduğuna, hak yolundan ayrılmayacağına ve inancından da hiçbir zaman uzaklaşmayacağına delalet eder. Kişi, hem hak yolunda hem de dünya yolunda güzel işler yapacak ve her iki tarafta da bunun karşılığını alacaktır diye yorumlanır.

Rüyada Mescidde Namaz Kılmak

Bir kişi eğer rüyasında kendini mescidde namaz kılarken görürse, o kişi hayırlı olaylarla ya da kendisi için hayırlı olacak kişilerle karşılaşacaktır diye yorumlanır. Sıkıntıların, dertlerin ve sorunların biteceğine, kişinin huzurunun, neşesinin ve ağız tadının yerine geleceğine delalet eder.

Rüyada Mescit Kapısı Görmek

Rüyada mescit kapısı görmek ve kapıdan içeri girmek, rüya sahibinin dualarının ve dileklerinin kabul olacağına bu sayede çektiği azabın biteceğine tabir edilir. Kişinin Allah’a el açıp şükredeceği günlerin çok yakında olacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Mescidi Aksa Görmek

Rüyada Mescidi Aksa görmek, kişini çok büyük hayır işleri yaparak Allah katında sevgili kulları arasına gireceğine ve bir mertebe daha atlayacağına yorulur. İman, merhamet ve inanç sahibi olan kişiye tabir edilir.

Rüyada mescit görmek, alim bir kimsedir. Bir kimse rüyada mescit yaptığını görse, hayra, sünnete, akrabaları ziyarete, eğer ehilse hakim olmaya işarettir. Bir kimsenin bir mescidi mamur görmesi, o kimsenin alim bir kimse oluponun yanında toplanılmasına ve hayırla onların aralarını bulmasına işarettir. Bir kimse rüyada bir mescidin yıkıldığını görse, orada mütedeyyin, abid ve önder bir alim ölür. Mescidin tavanının bozukluğunu görse, kötü bir iş işler. Mescidde tanımadığı bir adamın namaz kıldığım görse ve mescidin imamı da hasta ise, ölür. Bir grup cemaatla beraber mescide girdiğini ve cemaatın da kendisi için bir kuyu kazdıklarını gören kimse, evlenir.Kendi evinin mescide dönüştüğünü gören kimse, hayırlı amele, ibadet ve şerefe erişir. Müslümanları hakka davette sebat eder ve batıl kişileri ayırır. Bir kimse mescidin hamama dönüştüğünü görse, iffetli ve namuslu bir kimseyi fasıklığa nisbet etmesine işarettir. Mescit, pazara ve ticaret etmeye de işarettir. Merdivenle çıkalan yüksek mescidi görmek, cimri kimseyi görmeye işarettir.Görülen mescidin alçakta olması işlerin kolaylaşmasınagidenneye işarettir. Bir kimse rüyada Allah (C.C.) rızası için bir mescit veya bir ibadethane yaptığını görse, rüya sahibi iyilikle emir ve kötülükten nehyeder. Zenginsezekatım verir, bekarsa evlenir, evli ise bir çocuğu olur veya hayırlı yadedilir ve salih amelle şöhret bulur, fakir ise zengin olur.Bu durum rüyada yaptığı mescit ve ibadetgah kendileriyle mescit yapılması caiz olan şeylerle yapıldığı takdirdedir. Eğer bunlan layık ve caiz olmayan ve onlara konulması uygun görülmeyen aletle yapmış ise veya mescidin mihrabını ters koymuş ve kıbleden başka tarafa çevirmiş ise hayırsızlığa veşerre işarettir. Mescit veya tekke gibi şeyler bina ettiğini gören kimse, din uğrunda para ve mal sarfeder veya hacca gider. Yahut, hamam, otel veya dükkan gibi şeyleri yapar. Rüyada mescidin saçak ve tavanını yaptığını gören kimse, fakir yetimlere yardım eder. Eğer mescide bir şey ilave ederse, o kimse salih amel veya tövbe etmek veya güzel ahlaklı olmak yahut insaf ve merhametli olmak gibidince hayrı çok olur. Rüyada tanımadığı yeni bir mescidin içinde olduğunu gören kimse, hacca gider. Rüyada dükkanının mescit veya mescidin dükkan olduğunu görse, helal kazanca işarettir, Bazen bu rüya helfili haramla karıştırmaya işarettir.Terkedilmiş mescitleri görmek, alimlerin ihmalkar ve kusurlu oluşlarına ve iyilikle emir kötülükten nehyetmemelerine işarettir. Bu rüya, dünyadan alakasını kesmiş zahitlere de işarettir. Mescid-i Haram, Şam ve Mısır mescitlerini ve bunlara benzer mescitleri görmek, rüya sahibinin o tarafa doğru gitmesine işarettir. Rüyada mescidin kapısından girdiğini rükü ve secde yaptığını gören kimse, tövbe ve istiğfar eder. Bir kimse rüyada mescide vardığında onun kapalı olduğunu ve kendisi için açıldığını görse, o kimse borçlu bir adama yardım ederek onu borçlu durumdan kurtarır ve halk tarafından övülür. Rüyada bir şeye binmiş olduğu halde mescide girdiğini gören kimse,mahremini, hısım ve akrabasını terkeder ve onlara yardımı keser. Bir kimse rüyada mescitte öldüğünü görse, makbul bir tövbeden so a ölür. Bir kimsenin mescidin sergisini eskimiş ve yıpranmış görmesi, mescit cemaatının halinin bozulmasına işarettir. Rüyada mescid yapmak; düşmana galip gelmeye işarettir. Rüyada Mescid-i Harama girmek, evlenmek isteyen kimsenin güzel bir gelinle zifafta bulunmasına işarettir. Bazen de bu rüya korkudan emin olmaya ve vadinde durmaya işarettir. Caminin hükmüde, mescidin hükmü gibidir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog