Arama

Rüyada Meşguliyet Görmek

Bir işle meşgul olmak bekar için evlenmeye, Kendi işinden başka bir işle meşgul olmak rızık kazanma sahasının değişmesine, ibadete, çocuğa yahut eşe delalet eder.

Rüyada bir işle meşgul olduğunu gören kimse, evlenir.Bir kimse rüyada kendi işinden başka bir işle meşgul olduğunu görse, eğer yeni iş onun idare ve geçimine kafi bir işse tabiri, rızkının yenilenmesine, zevceye, çocuk ve ibadete işarettir.

Rüyada bir işle meşgul olduğunu gören kimse, bakire bir cariye ile evlenir. Çünkü bazı müfessirler Cenab-ı Hakkın «Şübhe yok ki bugün Cennet yaranı mesrur ü handan bir zevk ve eğlence içindedirler.» (Sure-i Yasin, ayet 55) mealindeki ayetinde zevk ve eğlenceden murad bekareti izaledir, demişlerdir.Bir kimse rüyada kendi işinden başka bir işle meşgul olduğunu görse, eğer o yeni iş onun idare ve geçimine kaii bir işse tabiri, rızkının yenilenmesine, zevceye, çocuk ve ibadete delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog