Arama

Rüyada Meşrubat Görmek

Rüyada meşrubat görmek, israf içinde bir tutuma sahip olan rüya sahibinin işlerinde bozulmalar olacağına, maddi durumunu tahlil etmeden boyundan büyük işlere girişerek başını derde sokacağını bildirir. Zevke ve sefaya olan düşkünlüğe, kişinin sürekli vur patlasın çal oynasın tarzı bir hayat benimsediği için bir türlü mal mülk sahibi olamadığını da işaret eder. Girişilen işlerde bir türlü istenilen şekilde performans gösterilemeyeceğine ve kişinin şansının bir süre daha ters döneceğine, uğursuzlukların yakasını bırakmayacağına, yakınlarındaki kimselerin iyilik yapayım derken kişiyi zor duruma sokarak daha da mutsuz olmasına neden olacaklarına da yorumlanır.

Rüyada Meşrubat Almak

Parasal açıdan rahata kavuşan rüya sahibinin bir anlık zevk uğruna çok büyük paralar batıracağını, sadece denemek amacı ile bile olsa kumar oynayacağını ve elindeki paranın hepsini kaybedeceğini, bu durumu ailesine açıklamaktan çekindiği için de sürekli olarak yalanlar söyleyeceğini ve zor durumlar yaşayacağını bildirir. Öğrenilmesi halinde büyük kavgalara ve kırgınlıklara neden olacak bir sırra vakıf olmanın da alametidir. Diğer yandan meşrubat almak ticari itibarın artacağına ve özellikle kişinin dertlerinden kolayca kurtulacağına da alamet eder.

Rüyada Meşrubat İçtiğini Görmek

Yaşamın zevklerinden sonuna kadar faydalanılacak bir döneme girildiğinin müjdesini veren rüya pek çok kez seyahate çıkılacağına, evde tatlı bir telaş yaşanacağına ve uzaklardan gelecek misafirler sayesinde ailece huzur dolu, neşeli günler geçirileceğine tabir edilir. Mirastan kendisine kalan ancak bir türlü eline geçmeyen mal yüzünden mahkemelik olan rüya sahibinin nihayetinde hak ettiği mülkü üzerine alabileceğine de yorumlanır.

Rüyada Meşrubat Görmenin Psikolojik Yorumu

Sahip olduğu yetenekleri bir türlü kullanamadığından yakınan ve sürekli olarak fırsat kollayarak hayalindeki işi yapmaya çalışan, amacında çok zengin olmak ve gösterişli, rahat bir hayat sürmek olan kişilerin sefahate olan düşkünlüklerini işaret eder. Zengin olma ve lüks içinde yaşama hayalinin de sembolüdür.

Meyve suları yahut bunların karıştırılmasıyla elde edilen kokteyli içmek hastalıktan kurtulmaya, kendisine zararlı olan şeylerden ırak durmaya, hayır ve rızık kapılarının genişlemesine, Terkibi bilinmeyen fakat kokusu hoş olan meşrubatı içmek bilgisinin artmasına hak ehli olan salih kulların himmet ve işlerine; terkibi bilinmeyenen ve kokusu da hoş olmayan meşrubatı içmek nimetlere nankrlükz etmeye, şüpheli kazanca, Tiksinerek bir şeyi içmek önemsiz bir hastalığa, Bekarın meşrubat içmesi evlenmesine, Kadehte bir şey içmek bazen ölüme delalet eder.

Rüyada, rengi san olan herhangi bir meşrubatı görmek, hastalığa işarettir. Menekşeden yapılan bir nevi şerbeti içtiğini gören kimsenin, hastalıktan beri olmasına, zararlı şeyden perhiz etmesine veya hastalığına faydalı olacak bir şeyi yemesine işarettir. Rüyada bir meşrubatı iğrenerek içmeye çalıştığını ve yutamadığını gören kimse, ehemmiyetsiz bir hastalığa yakalanır ve so a iyileşir.Bir kimse rüyada, bal, elma, gül suyu veya herkesin arzu edeceği bil meşrubatı içtiğini görse, zenginler için açılacak hayır fakirler için, çirkinliktir. Elma suyunu görmek, bir hizmetçi tarafından görülecek menfaata, şiddetli bir kimse tarafından vukubulacak hizmete veya kendisinde üzüntü ve keder bulunan dünyalığa işarettir.Kendisinde hastalık olan bir kimse, rüyada bir meşrubat içse, hastalığın iyileşmesine işarettir. Eğer hastalık kendisinde yoksa, aynı hastalığa yakalanacağına işarettir. Bazen elma ve meyve suyu içmek, onun meyvesine gül, nilüfer ve gül suyu içmek ise, imkansız şeylere ve vadedenbir kimsenin vadine itimat edilmemesine işarettir. Gül suyunu içmek, bazen kadınlara gelecek belaya işarettir.Bir kimse rüyada tanımadığı bir meşrubatı içse, biigisinin artmasına ve yaptığı adaklarında doğruluğuna işarettir, bahusus meşrubat iyi kokulu olursa. Eğer kokuşu pis veya kullanılması haram olan kab içinde bulunursa küfran-ı nimete işarettir. Bir kimse rüyada, ölünün sağ adama tatlı ve güzel kokulu meşrubat verdiğini görse, rüya sahibinin iyilikle emredip kötülükten nehyetmesine ve ölünün de Cennette olmasına işarettir. Bazen de kadehle bir şeyi içmek ölüm şarabını içmeye işarettir.

Rüyanızda bilinen bir meşrubatı içtiğinizi görmeniz; hayra yorumlanır. Rüyanızda ilaç kasdı ile bir şeyler içtiğinizi görmeniz; hastalığınızdan şifa bulup iyileşeceğinize veya uyanık iken ilaç içeceğinize, rüyanızda zararlı bir şey içtiğinizi görmeniz; elinize mal geçeceğine, rüyanızda boza içtiğinizi görmeniz; keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza yorumlanır.

Rüyada, rengi sarı olan herhangi bir meşrubatı görmek, hastalığa delalet eder. Gül suyu, bal ve sirkenin karıştırılmasıyle meydana gelen veya menekşeden , yapılan bir nevi şerbeti içtiğini gören kimsenin, hastalıktan beri olmasına, zararlı şeyden perhiz etmesine veya hastalığına faydalı olacak bir şeyi yemesine delalet eder.Rüyada bir meşrubatı iğrenerek içmeye çalıştığını ve yutamadı-ğını gören kimse, ehemmiyetsiz bir hastalığa yakalanır ve sonra iyileşir.Bir kimse rüyada, bal, elma, gül suyu veya herkesin arzu edeceği bir meşrubatı içtiğini görse, zenginler için açılacak hayır; fakirler için, çirkinliktir. Zira fakirler yoksulluktan dolayı bu gibi meşrubatı arzu edemezler. Ancak onlara arız olacak ve bu gibi şeylerden içmeye kendilerini mecbur edecek bir hastalıktan dolayı içmeye mecbur kalırlar.Elma suyunu görmek, bir hizmetçi tarafından görülecek menfaa-ta, şiddetli bir kimse tarafından vukubulacak hizmete veya kendisinde üzüntü ve keder bulunan dünyalığa delalet eder. Kendisinde hastalık olan bir kimse, rüyada bir meşrubat içse, hastalığının iyileşmesine delalet eder. Eğer hastalık kendisinde yoksa, aynı hastalığa yakalanacağına delalet eder.Rüyada ishali kesmek için içilen şurup, cimriliğe ve sırları gizlemeye," mizacı yumuşatmak için'içilen meşrubat da, iyiliğe, cömertliğe, sırları açıklamaya ve israfa delalet eder.Baş ağrısını teskin için içilen şurup, düşman ve borçlulara nazikane muamele etmeye ve güzel bir siyasetle husumeti gidermeye delalet eder. Harareti gidermek ve serinlik vermek için içilen şurubun tabiri de, böyledir.Ciğerde biriken su keselerini açmak için içilen şurup, geometriye, veya adab-ı şer'iyeye, işleri iyi yapmaya ve sırları gizlemeye delalet eder. Rengi belli olan meşrubat ferahlık, sevinç ve iyi hale delalet eder.Bazan elma ve meyve suyu içmek, onun meyvesine; gül, nilüfer ve gül suyu içmek ise, imkansız şeylere ve vadeden bir kimsenin vadine itimad edilmemesine delalet eder. Gül suyunu içmek, bazan kadınlara gelecek belaya delalet eder.Bir kimse rüyada tanımadığı bir meşrubatı içse, bilgisinin artmasına ve yaptığı adaklarında doğruluğuna delalet eder, bahusus meşrubat iyi kokulu olursa. Eğer onun kokusu pis veya kullanılması haram olan kab içinde bulunursa, küfran-ı nimete ve islam dininden çıkıp başka bir dine girmeye delalet eder.Bir kimse rüyada, ölünün sağ adama tatlı ve güzel kokulu meşrubat verdiğini görse, rüya sahibinin iyilikle emredip kötülükten neh-yetmesine ve ölünün de Cennette olmasına delalet eder. Bazan tanınmayan meşrubatın içilmesi, ehl-i hakkın ve inayet sahiplerinin içtikleri şeye delalet eder. Bazan da kadehle bir şeyi içmek ölüm şarabını içmeye delalet eder.

Bilinen bir meşrubatı içmek; hayır ve menfaattir. İlaç olarak bir şey içmek; sağlık ve şifaya işaret eder. İçilen şey kötü ise, malla beraber hastalıktır. Meyve suyu için, o meyvenin tabirine bakılmalıdır. Sade limon, turunç, ekşi nar ve koruk suyu gam ve kederdir. (Ayrıca Bkz. Şerbet.)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog