Arama

Rüyada Meyve Görmek

Rüyada meyve görmek hayatınızda olumlu değişikliklere sebep olabilir. Meyve görmek genellikle parasal olarak yorumlanır. Fakir iseniz zengin, zenginseniz daha da zengin olabileceğinize, bekarsanız evliliğe, evliyseniz çocuklara, hastaysanız iyileşmeye, mutsuzsanız mutluluğa işaret eder.

Rüyada gördüğünüz mevsimin bir meyvesi ise elinize çabuk geçecek paraya, bir kısmete, mevsiminin dışında bir meyve görmek ise gördüğünüz meyvenin mevsiminde elinize geçecek paraya işaret eder. Bazı tabirlerde mevsimi dışında görülen meyvenin mal kaybına, fakirliğe, hastalığa işaret eder. Rüyada ekşi meyve görmek hastalık ve elinizdeki paranın israf olacağı ya da haram mal olarak yorumlanır.

Rüyada Meyve Yemek

Rüyada meyve yemek çoğu zaman kötü olarak yorumlanmaktadır. Elma yemek özellikle çok hayırlı bir rüya değildir. Mevsimi dışındaki meyveyi yediğinizi gördüyseniz zamanında kaçırdığınız bir şeye ulaşacağınıza, zor şeylerin kolaylaşacağına işarettir.

Rüyada Meyve Ağacı Görmek

Rüyada meyve ağacı görmek herkesin işine yarayan, hayırlı bir işe imza atacığını, böylece saygınlığının ve zenginliğinin artacağına delalet eder. Ağaçtaki meyveleri olgunlaşmış bir halde gördüyseniz; bolluk ve berekete kısa zamanda ereceğinize, olgunlaşmamış bir halde gördüyseniz; bolluk ve bereketin sizin aldığınız kararlardaki doğruluğa göre zamanla gelebileceğine yorumlanır. Ağaçtaki meyveyi koparıp yediyseniz parasal olarak değil kalben huzura ve mutluluğa erebileceğinize işarettir. Ağaçtan koparıp yediğiniz meyve olgunlaşmamış ise bir borcun altına girebileceğinize, yediğiniz meyve olgunlaşmış ise birine verdiğiniz borcun kısa zamanda ödeneceğine işaret eder.

Rüyada Yaş / Kuru Meyve Görmek

Rüyada yaş meyve görmek elinize geçici olarak çok para geçebileceğine, işlerinizin bir süre güzel gideceğine, kuru meyve görmek ise elinize devamı olarak çok para geçebileceğine ya da işlerinizin sürekli olarak güzel gideceğine yorumlanabilir.

Rüyada Çekirdekli / Çekirdeksiz Meyve Görmek

Rüyada gördüğünüz meyve çekirdekli ise şüpheli veya elinizde hemen çıkabilecek ama yine de elinize geçecek nakte ve işlerinizin zora gideceğine, çekirdeksiz meyve ise işlerinizin kolaylaşacağına ve elinize geçecek paranın devamlılığına işaret etmektedir.

Yoksul için zenginliğe, zengin için çok mala, bekar için evlenmeye, hanıma, çocuklara, aile bireylerine, emlake, hastalıklardan şifa bulmaya, sevinç ve neşeye, yararlı işlere, ilme, nakit paraya, Yaş meyve devamı olmayan rızka, kurusu sürekli olan rızka,, Mevsiminde ve olgunlaşmış meyve çobuk hasıl olacak rızık ve hayra, mevsimi dışında görmek, o meyvenin olgunlaşma mevsiminde meydana gelecek hayır ve berekete, Ne zaman görülürse görülsün meyve rızka, hayır ve iyiliğe, Mevsimi dışında meyve yemek kaçırdığı bir şeyi elde etmeye, güç olanı başarmaya, Türü bilinmeyen meyve, yetiştiği ülkeye ve oradaki işe, Ağaçtan, kendi meyvesi olmayan meyveyi toplamak -mesela armut ağacından elma toplamak- helal olmayan ve ve kendisini ilgilendirmeyen bir iş yapmaya, Ağacın kökünden meyve toplamak saygın ve hürmet edilmeye değer bir kimseye düşmanlık yapmaya, Ağaçtan çeşitli meyveler toplamak makam ve derecelere, birçok ilmi müştereken öğrenmeye, Oturduğu yerden meyve devşirilmek zahmetsizce meydana gelecek rızka, Kışmevsimi meyveli ağaç görmek ve buna hayret etmek, zengin sandığı bir kimsenin çaresiz olduğunu görerek düş kırıklığına uğramaya; buna rağmen bu ağaçtan meyve toplarmak, o kimseden bir şeye nail olmaya, Dağlarda bulunan sahipsiz ağaçlar ve onların meyveleri, kimsenin minneti olmaksızın Allah Teala'dan gelecek hibe ve ihsana, ilim ve rızka delalet eder.

Rüyada meyve görülmesinin ve mal ile tabir olunur Rüyada sarı renkli meyveler (ayva, turunç, portakal ve muzdan başkası) görülmesi; hastalığa yorumlanır. Rüyada tatlı meyvelerin görülmesi helal mala, ekşi meyvelerin görülmesi ise haram mala ve hastalığa işaret eder. Rüyada görülen meyveler mevsim açısından da farklı şekillerde tabir edilmektedir. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Mevsiminde rüyada meyve görülmesi; helal mala ve menfaate işaret eder. Rüyada mevsim dışı meyveler görülmesi; malın noksanlaşacağına ve muhtaç durumda kalınacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında taze ve yaş meyve görmesi; o kimsenin dini yönünün kuvvetli olduğuna ve malının çoğalacağına, kişinin rüyasında yaz mevsimine mahsus bir meyveyi kış mevsiminde görmesi ve yemesi; o kimsenin hasta olacağına, kişinin rüyasında çarşıda tatlı meyvelerin satıldığını görmesi; o kimsenin hayırlara ve menfaatlere nail olacağına, ekşi ve acı meyvelerin satıldıklarını görmesi; bu rüyanın aksine delalet eder.

Rüyada meyvenin tatlısı, rızık ve menfaata ve faydalı ilme delalet eder, tabiatına uygun olan kimsenin ekşi meyveyi yemesi, yine rızık ve ilimdir. Tabiatına uygun olmayan kimsenin ekşi meyveyi yemesi, haram mala ve hastalığının artmasına delalet eder.Olgunlaşmamış meyveyi yemek veya ona malik olmak, borca, yabancı erkek ve kadınlara yahut onlardan dilsiz ve sağır olanlarına delalet eder. örtülü ve kapaklı bir şey içerisinde bulunan meyve güçlükle elde edilen rızka delalet eder. Rızkın çetinliği, örtü ve kapalılığın sağlamlığı nisbetindedir.Çekirdekli meyve, kendisinde şüphe yahut kefalet bulunan veya zekatı çıkmamış az bir rızka delalet eder. Çekirdeksiz meyve işlerin kolaylığına ve kendisine şüphe karışmamış helal rızka delalet eder.Mevsiminde ve olgunlaşmış meyve çabuk hasıl olacak hayra, meyvenin mevsimsiz olması, meyvenin yetişme zamanının uzaklık ve yakınlığı nisbetinde bir müddet sonra meydana gelecek menfaate delalet eder.Mevsimsiz meyve rızıktır. Mevsimsiz meyve yediğini gören, kaçırdığı güzel bir şeye erişmeye, güç şeylerin kolaylaşmasına ve zamanının geçmesinden korktuğu bir şeyin hükmünü talep etmesine delalet eder.Bir yerde toplu olarak görülen meyveler, ülfet ve topluluğa, dağınık meyveler de bunun aksine delalet eder. Tanınmayan her meyve yetiştiği memlekete veya oradaki işe delalet eder.Meyve, sahibi için, hanımlara, evlada, paraya, mala, ticarete, yahut ilme, emlake, amel-i salihaya veya aile ve akrabaya, yahut sevince ve hastalıklardan şifaya, delalet eder. Bazan meyveler, onlardan yapüan şaraba delalet eder. Yine koklanan şeyin suyuna ve ondan meydana gelen yağa delalet eder. NBir kimse ağaçtan kendi meyvesinden başka bir meyve devşirdi-ğini görse, kendisine helal olmayan bir şey yapar veya kendi üzerine lazım olmayan bir şeyi ister. Ağacm kökünden meyve devşirse, şerefli ve şanlı bir kimseye düşmanlık yapar. Ağaçlardan çeşitli meyve dev-şirdiğini gören ilimde ve rütbede yüksek bir mevkide bulunan büyük kimselerden ilim ve fıkıh tahsil eder.Meyveleri oturduğu yerde toplayan kimsenin eline zahmetsiz rızık geçer. Kış gününde meyveli ağaç görse ve buna da hayret etse, mal sahibi zannettiğini ve çaresiz kalıp muhtaç olduğu bir kimseye delalet eder. Eğer ağacm meyvesinden bir şey toplanmış ise, topladığı kadar o kimseden bir şeye nail olur. Eğer bir şey toplanmadıysa, o kimseden bir günlük rızık eline geçer.Meyveler, mal ve şereftir. Bir kimse yetişebildiği bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığmı görse, bir dostuna damat olmaya veya kendisinden çok hayır ve sevinç göreceği bir ortağına delalet eder.Pağda bulunan sahipsiz yabani meyveler, ilim ve rızka ve hiç kimsenin minneti olmaksızın sırf Allah'tan gelecek hibe ve ihsaniara, delalet eder.

Rüyada meyve görmek; din ve malla tabir olunur. Ayva, turunç, portakal ve muz dışındaki sarı renkli meyveler, hastalığa işarettir. Tadı güzel meyveler, helal malla yorumlanır. Ekşi yahut acı meyve; hem hastalık, hem haram mal, hem üzüntüdür.Meyvelerin tabirinde dikkate alınacak hususlardan biri de, mevsiminde olup olmadıklarıdır. Danyal (A.S.)ın görüşü de böyledir. Taze ve yaş meyve; dindarlık ve maldır. (Tadı kötü olanlar hariç)Tatlı meyveler sattığını gören, hayırsever bir insan olur, etrafındakileri sever ve büyüklere hizmet eder. Ekşi ve acı meyveler satmak; bunun zıddıdır. Yaz meyvesini kışın yediğini görmek, hastalıktır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog