Arama

Rüyada Mezbaha Görmek

Hastanın mezbaha görmesi, vefat ederek mirasının taksim edilmesine, Mezbahada üzerine pislik sıçradığını görmek üzüntü ve kedere, orada yenilmesi caiz olmayan hayvanların kesildiğini görmek zalim ve bid'at ehli kimselerin yokolmasına yahut halkın kendisiinden kortuğu kimseden kurtulmasına; Mezbaha aşifte kadına, hapis ve tutuklanmaya, Bazen mezbaha sevince ve ihtiyaçları gidermeye delalet eder.

Rüyada mezbaha görülmesi hayra alâmet değildir. Çünkü mezbahada ölüm, yüzülmek, kan akıtılması ve pis koku gibi şeyler vardır. Bir hastanın rüyasında bir mezbahaya girdiğini görmesi; o hastanın öleceğine ve malının varisleri arasında taksim edileceğine yorumlanır. Sağlam bir kimsenin bir mezbahaya girerek oradaki pisliklerin elbisesine bulaştığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına işaret eder. Mezbahanın pis olması nedeniyle, rüyada mezbaha görülmesi; zina yapan aşüfte bir kadına da delalet eder.

Rüyada mezbaha görmekte hayır yoktur. Çünkü orada ölüm, yüzülmek, kan dökülmek ve pis koku gibi bir takım durular bulunur. Bazan mezbaha görmek, ihtiyaçları görmeye ve sevince delalet eder. Çünkü orada sevince erişmek için yardım yapılır. Bazan da zalim ve zina yapan kimselerin evlerine delalet eder. Bir hastanın rüyada mezbahaya girmesi, onun öleceğine ve malının vereselerine taksim edileceğine delalet eder. Sağlam bir kimseye mezbahanın pisliklerinden bir şeyin bulaşması o kimsenin keder, üzüntü, sıkıntı veya yenmesi helal olmayan hayvanların kesildiğini görmesi, zalim ve bid'at sahiplerinin helak olacağına delalet eder. Eğer halk bir düşmandan korkuyorlarsa, o düşmana galip gelirler.Mezbaha, zulüm, işkence ve hapishaneye "delalet eder. Bundan dolayı rüyada mezbahaya girdiğini gören kimse, hapşolunmaktan veya polisin huzuruna çıkmaktan sakınsın. Mezbaha, kan, pislik ve kötü koku bulunduğundan aşüfte kadına da delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog