Arama

Rüyada Mısır Ehramları Görmek

Bir kimsenin rüyasında Mısır ehramlarını görmesi; o kimsenin tarihte yaşamış milletlerin birtakım garip hareketlerini düşündüğüne işaret eder. Rüyada Mısır ehramlarının görülmesi; bazen de uzun ömüre, oyun mevzilerine, düdük ve zurna gibi çalgı âletlerine, oynamaya ve meyhaneye işaret eder.

Rüyada Mısır ehramlarını görmek, geçmiş milletlerin garip hareketlerine, tefekkür ve mev'izeye delalet eder. Bazen bu rüya bekar kimse için ehl-i şirk ve yahut Arab olmayan kimse ile evlenmeğe yahut onlarla ünsiyet etmesine ya da ehl-i bid'at olanların mezhebine girmeye, veya fen tahsili etmek için gayret sarfetmeye ve okumaya delalet eder. Ehram görmek, bazan da uzun ömüre, oyun mevzilerine, zurna, düdük, oynamaya ve meyhaneye; kilise, yazı yazılan, kumaş dokunan ve suret yapılan v.s. gibi yerlere delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog