Arama

Rüyada Misk Görmek

Bakınız; Güzel Koku.

Rüyada misk görülmesi Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yanında misk olduğunu görmesi; o kimsenin edip, kahraman ve ilim öğrenmeye çalışan ve toplum içinde adı güzel anılan bir kişi olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında misk döküldüğü halde kokusunun hissedilmediğini görmesi; o kimsenin iyilikten anlamayan birisine iyilik yapacağına, bir kişinin rüyasında miski sarımsak ile değiştirdiğini görmesi; o kimsenin dünyayı âhirete tercih edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir göbeği yarıp içinden misk çıkardığını görmesi; o kimsenin zengin ve namuslu bir hatunla evleneceğine, göbekten çıkan misk bozuk ve kötü kokulu ise; o kimsenin fakir ve fahişe bir kadınla evlilik yapacağına, kişinin rüyasında misk yediğini görmesi; o kimsenin aile ferdleri için para biriktireceğine veya haram yiyeceğine yorumlanır.

Rüyada görülen misk, gizlice sadakaya ve çocuğu sırtına almaya delalet eder. Bazen ölüde görülen misk, onun Cennette olduğuna delalet eder. Bazen misk, ticaretciler için karlı ve faydalı bir ticarete delalet eder. Bazan da üzerine kar ilave edilen büyük emlaka veya kendisinden meyve toplanan bostan veyahut kendilerinden ilim öğrenilen alimlere delalet eder.Rüyada amber ve öd ağacı gibi miski ateş üzerine koyan kimse, dininde bid'at olan bir şey yapar. Veya fesatlık uğrunda mal ve şöhretini kaybeder. Haksızlık yapar yahut sultana kendi malıyla hizmet eder. Misk, sürülen şey veya cariye yahut çocuktur. Bazı tabirciler misk, kadmdır, dediler.Hırsız ve eşkıya sınıfından bir kimse rüyada üzerinde misk bulunduğunu görse, o kimse yakalanır. Çünkü güzel koku üzeri ide bulunan kimseyi uyutur ve gizli şeyleri açığa çıkarır.Misk mala delalet eder. Çünkü altından daha pahalıdır. Misk, onu koklayan veya ona malik olan kimse için güzel geçime ve hayra delalet eder. Misk itham altında bulundurulan kimsenin beraat etmesine delalet eder.vGüzel kokulu şeylerden karanfil ve güzel kokulu cevizler gibi siyah olan her şey, iftihar etmeye ve sevince delalet eder. Miskin, azalmışı, güzel övgüye ve iyi bir şekilde anılmaya, azalmamışı da şükretmeyen bir kimseye, rüya sahibinin iyilik yapmasına delalet eder.

Danyal (A.S.) demiştir ki: Yanında misk gören, ilim ve cesaretiyle meşhur olur. Misk döküldüğü halde, kokunun duyulmadığını gören; kıymetini ve şükrünü bilmeyen birine iyilik eder. Miski sarmısak ile dövdüğünü gören, dünyayı ahirete tercih eder. Bir göbeği yarıp içinden misk çıkardığını gören, zengin ve namuslu bir kadınla evlenir. Miskin kokusu iyi değilse, yorum bunun zıddıdır. Kadın fahişedir. Misk yediğini gören, ailesi için mal biriktirir. Bir rivayete göre, haram yer. Yükle miski olduğunu gören, her türlü iyiliğe nail olur. Yanında misk bulunan, ilim tahsiline gayret eder. Edip olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog