Arama

Rüyada Mızrak Görmek

Rüyada mızrak görmek, kişinin tüm hayatının çetin mücadelelerle geçeceğine, iş hayatında kendisi ile uğraşan düşmanları olacağına, doğru bildiği yoldan şaşmadan, eninde sonunda istediği başarıya ulaşacağına tabir edilir. Mızrak aynı zamanda sivri dili olan rüya sahibinin konuşmaları nedeniyle çevresindeki kişileri kırdığını, başkalarının duygularını incitmekten çekinmediğini ve bu yüzden yalnız kalmaya başladığını da işaret eder. Mızrak tehlikeli durumlar içinde bulunmaya, her zaman dikkatli ve tedbirli davranmak gerektiğine de uyarıda bulunur ve aşırı hırs nedeni ile kişinin gözlerinin kör olup, hayatındaki önemli kişileri bir bir kaybetme riskiyle karşılaşacağını bildirir.

Rüyada Mızrak Atmak

Düşmanlara karşı elde edilecek önemli bir zafer anlamına gelen rüya, kişinin çevresindeki tehlikeli durumların farkına vardığı ve bu yönde önlemler aldığı bir dönemi işaret eder. Akıllıca davranarak düşmanları alt etmeye, kendisine kurulan kötü tezgahları ortaya çıkarıp insanların yüzlerini ifşa edeceğine de alamet eder. Mızrak atmak, iş hayatında önemli bir atılım yapmak, kariyer anlamında hedeflenen noktaya gelmek şeklinde de tabir edilir.

Rüyada Mızrak Saplamak

Rüya sahibinin iş hayatında hayal ettiği konuma ulaşması ve bulunduğu mevkide herkesin saygısını kazanacak işlere imza atacağını bildirir. Mızrak saplamak istenilen hedefe erişmek, özel hayatta da iş hayatında da tatmin olunacak bir yaşama sahip olmak anlamına gelir. Hayırlı bir rüyadır ve rüya sahibinin zengin bir insan olacağı, ömrünün geri kalanında kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durarak yaşayacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Mızrak Görmenin Psikolojik Yorumu

Kişinin çok yüksek bir egoya sahip olduğunu ve kendisini dev aynasında gördüğünü ifade eden rüya, başkalarını küçümseyen, kendini her zaman öne çıkaran ve sahip olduklarıyla böbürlenen kimseleri sembolize eder. Kompleks sahibi, kibirli ve bencil bir insan olunduğuna da işaret eder.

Faydalı ticarete, menfaatli kazanca, güçlü saltanata veya erkek çocuğa, zenginliğe, Mızrakla birlikte silah bulunması kuvvet ve saltanatın ziyadeliğine; Mızrak bazen doğru şahitliğe, hanıma ve yolculuğa, erkek kardeşe yahut insandan zararı def eden arkaddaşa, Mızrakla birini yaralamak, o kimseye kötü bir fiil atfetmeye, Mızraklı olarak düşmanıyla döğüşmek silahı yahut mızrağı ile öğünmeye yahut haram mala, Elinde mızrak, at üzerinde olduğunu görmek izzet ve yüceliğe, devlet ve zenginliğe, Mızrağın ucundaki demiri görmek içinden çıkılması zor olan işlere yahut ölüme, Mızrakçı yazıyla polemik yapmaya, münazara ve tartışmaya; düşmanlık ve savaşa, Mızrakçı şair ve edibe, kardeş ve arkadaşlarına iyilik eden kimseye yahut eğitim ve terbiye işlerine bakan kimseye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Kılıç, Süngü.)

Rüyada görülen mızrakla beraber silah da bulunursa, saltanat ve kuvvete işarettir. Eğer silah ve demir yoksa kuvvetli ve sert bir çocuğa veya faydalı bir ticaret yahut menfaatii bir kazanca işarettir. Eğer mızrağı gören fakir ise, zengin olur. Eğer zengin ise, mal ve zenginliği artar. Düşmamna galip gelir ve silahının iyiliği nisbetince de işleri mükemmel olur.

Rüyanızda elinizde bir mızrak olduğunu görmeniz; sizin muradınıza ereceğinize, rüyanızda elinizdeki mızrağın kırıldığını görmeniz çocuğunuzun veya kardeşinizin vefat edeceğine, rüyanızda kendinizi bir at üzerinde elinizde bir mızrak tuttuğunuzu görmeniz; sizin şan ve şerefe kavuşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda elinizde bulunan mızrağın eğri olduğunu görmeniz; sizin eğri yolda bulunduğunuza, rüyanızda elinizdeki mızrağın düz olduğunu yani doğru olduğunu görmeniz; sizin doğru yolda olduğunuza, rüyanızda elinize bir mızrak alarak birisine saldırdığınızı ve onu yaraladığınızı görmeniz; o kişiye bir zarar vereceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir başkasının mızrakla size saldırdığını görmeniz; sizin çok mala sahip olacağınıza, rüyanızda bir düşmanla elinizdeki mızraklarla çarpıştığınızı görmeniz; haram yollardan mal elde edeceğinize, rüyanızda mızrak ile bir kadına vurduğunuzu görmeniz; o kadınla meşru olmayan bir ilişkide bulunacağınıza işaret eder.

Rüyada görülen mızrakla beraber silah veya demir bulunursa, saltanat ve kuvvete delalet eder. Eğer silah ve demir yoksa kuvvetli ve sert bir çocuğa veya faydalı bir ticaret yahut menfaatti bir kazanca delalet eder. Eğer mızrağı gören fakir ise, zengin olur. Eğer zengin ise, mal ve zenginliği veya sultan ise, kuvveti artar. Düşmanına galip gelir ve silahının iyiliği nisbetince de işleri mükemmel olur. Mızrakla beraber görülen hançerlerin tabiri de böyledir. Bu bahisle ilgili diğer tabirler «Süngü» maddesinde anlatıldı.

Elinde başka bir silahla beraber, mızrak bulunduğunu gören; büyük mertebe sahibi olur ve arzusuna kavuşur. Elinde yalnız bir mızrak görenin, ya bir oğlu yahutta bir erkek kardeşi olur. Mızrağın kırılması, bunların vefatıdır. Elinde yarım mızrak bulunduğunu gören, garip bir insanla faydalı bir iş yapar.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında süvari olduğu halde, bir mızrak gören; itibar, nüfuz ve hüküm sahibi olur. Elindeki mızrağın kırıldığını gören, bütün bunları kaybeder.Bazı tabirciler bu rüyayı; hak, doğru şahitlik, babanın vefatı ve evlat sahibi olmakla yorumlamışlardır. Mızrağının kırıldığını fakat, düzeldiğini görenin oğlu çok ağır bir hastalığa yakalanır, sonra şifa bulur yahut işleri bozulur, bilahare düzelir. Eğri mızrak gören yanlış bir yol tutar. Makam sahibi birinin mızrağının kırılması, onun azline işarettir.Kirmani demiştir ki: Rüyasında mızrakla birini vurduğunu gören, ona zarar verir. Mızrakla vurduğu yerden kan aktığını gören, kendisine zarar veren adamdan söz işitir. Bir rivayete göre, başına istemediği bir durum gelir veya bir söze kırılır. Bir başkasının kendisine mızrakla vurduğunu ve kanattığını gören sağlık bulur ve çok mala kavuşur. Gurbetteyse sevinçle döner. Tanıdığı bir zattan mızrak darbesi yiyip yaralananın eline, haram mal geçer. Şayet mızrak bir uzvu keserek, vuranın eline girerse; vurulan, hayır ve menfaat görür.Mızrağı ile düşmanına vuran, haram mal kazanır. Bir kadına mızrağı ile vuran; onunla gayr-ı meşru münasebette bulunur.Cafer-i Sadık, bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Kuvvet, zafer, velayet, zevce, evlat, emniyet, kudrette noksan ve riyaset.Elinde harbe adı verilen kısa mızrak gören, evlat sahibi olur yahut büyük hayır görür. Bu mızrağı başka bir silahla beraber elinde gören, büyük makam elde eder. Büyüklerden birinin kendisine bir harbe verdiğini gören, onlardan menfaat görür. Elindeki harbenin kırıldığını görene, düşmanı zarar verir.Cafer-i Sadık'a göre bu rüya; hüccet, velayet, uzun ömür, zafer, başkanlık ve menfaat ile yorumlanır. Ebu Said'ül Vaaz'la beraber tabircilerin büyük kısmı bunu mızrak gibi yorumlamışlardır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog