Arama

Rüyada Müezzin Görmek

Hayra ve esenliğe çağıran kimseye; hükümdarın elçisine, simsara, nikah memuruna delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Ezan.)

Rüyada müezzin görmek, hayra davet ediciye veya simsara yahut nikah memuruna veya elçiye işarettir.Rüyada ezan okuduğunu görse ve bu rüya hacc aylarında görülse, hacca gitmeye işarettir. Bazen de ezan hırsızlığa işarettir. Bir kadının rüyada minarede ezan okuduğu görülse, orayı cahil kimselerin istila etmelerine işarettir, özellikle ezan vakitsiz okunursa.

Bir kimsenin rüyasında bir cami veya mescidin müezzinini görmesi; dini görev ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin müezzin olduğunu görmesi; o kimsenin dinine bağlı birisi olduğuna ve herkesi de aydınlattığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında müezzin olarak minareye çıktığını görmesi; o kimsenin hayra uğrayacağına, rüyasında müezzin olarak minareden indiğini veya düştüğünü görmesi; o kimsenin şerre maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescid veya camiye kayyum olduğunu görmesi; o kimsenin dini inanç yönünden iyiliğine İslâm'a hizmete, hayır ve menfaate yorumlanır.

Rüyada müezzin görmek, hayra davet ediciye veya simsara yahut nikah memuruna veya melik'in elçisine, perdedarına ya da hapse çağırıcı bir kimseye delalet eder. Rüyada ezan okuduğunu görse ve bu rüya hac aylarında görülse, hacca gitmeye delalet eder. Bazan da ezan hırsızlığa delalet eder. Bir kadının rüyada minarede ezan okuduğu görülse, orayı cahil kimselerin istila etmelerine delalet eder. Özellikle ezan vakitsiz okunursa. Ezan ilam ve açıklamaya delalet eder.

Rüyada bir camiin müezzinini veya başka bir vazifelisini görmek; dini vazifeler hususunda bilgisi olan bir kimseyle tabir olunur. Bunların rüyadaki halleriyle, rüya sahibinin, hareketleri ve şanı göz önünde bulundurularak yorum yapılır. Bazı tabircilere göre rüyada müezzin görmek; insanı, farzlara, vaciblere ve sünnet-i seniyeyeye davet eden biriyle yorumlanır. Rüyada müezzin olmak ta böyledir. Rüyada müezzin olarak minareye çıkmak; hayra delalettir. Düşmek ise, şerre işarettir. Bir kısım tabirciye göre, minareye çıkmak; hayra delalettir. Düşmek ise, şerre işarettir. Bazılarına göre, minareye çıkmak; büyük mertebedir. Düşmek ölümü ifade eder. İnmek, zuldür. Zillettir. Hakir olmak, aşağılanmaktır.Rüyada kayyım olmak din, itikat ve islama hizmettir. Kayyimin azlini gören; vazifesinden azl edilir, sıkıntıya düşer.İbn-i Şirin kayyimi, bir şehrin hakimiyle yorumluyor. Kayyım olduğuu gören ehilse, hakim olur. Değilse sevap kazanır.Mesciddeki diğer vazifeliler, hademe vb. hayır, mevki ve islama hizmete delalet eder. Dünya ve ahiret için hayırdır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog