Arama

Rüyada Muharrem Ayı Görmek

Her türlü sıkıntıdan kurtulmaya,

Bir kimse Muharrem ayında rüya görürse bu ayda görülen rüya genelde sâdık olur ve görüldüğü gibi aynen çıkar. Bir kimsenin rüyasında bu ayı görmesi; keder ve üzüntülerinden kurtulacağına, hapishanelerde bulunan mahkûmların hürriyetlerine kavuşacaklarına ve hasta olan kimselerin şifa bulacaklarına işaret eder. Bir kimse aile ferdlerinden ayrı bir yerde yaşıyor ve Muharrem ayını da rüyasında görürse; Yunus Peygamberin balığın karnından bu ayda çıkıp kurtulduğu için, rüya sahibinin de gurbetten dönüp ehline kavuşacağına bu rüya işaret eder.

Eğer rüya, bu ayda görülürse, bu rüya hatasız salih bir rüyadır. Rüyada Muharrem ayını görmek, sıkıntıdan, hapislikten kurtulmaya ve hastalıktan şifa bulmaya delalet eder. Eğer bu rüyayı gören kavim ve kabilesinden ayrılmış veya gurbete gitmiş olursa, —Yunus (A.S.)'ın bu ayda balığın karnından çıktığı kıssaya binaen— kavim ve kabilesine ve memleketine döner. bazen da rüya sahibi, adil bir kişinin ölümü gibi büyük bir fitneyi veya bir alimin zuhurunu müşahade eder. Çünkü Cenab-ı Hak Adem Havva (A.S.) yı o ayda yaratmıştır.Eğer rüya sahibi günahkar ise, tövbe eder. Çünkü o ayda Adem (A.S.)'ın tövbesi kabul edildi.Eğer rüya sahibi yükseklik ve şeref arzusunda bulunuyorsa, bu arzusu yerine gelir. Çünkü Cenab-ı Hak İdris (A.S.)'i o ayda yüceltti.Eğer bu rüyayı gören deniz yolculuğunda ise, hava rüzgarsız olur veya boğulmaktan da korkansa kendisi ve beraberinde bulunanlar bundan kurtulur. Zira Nuh (A.S.)'ın gemisi, o ayda Cudi dağı üzerine oturdu.Eğer rüya sahibi çocuğunun olmasını arzu ediyorsa, salih bir çocuğu olur. Zira ibrahim ve İsa (A.S.), o ayda dünyaya geldiler.Rüyayı gören sıkıntıda > ise, bundan kurtulur veya düşmanından emin olur. Zira Cenab-ı Hak İbrahim (A.S.)'ı o ayda Nemrud'un ateşinden kurtardı.bazen da rüya sahibi bid'at ve sapıklıktan dönmekle Allah'a tövbe eder ve günahlarından kurtulur. Zira Allah'ü Teala o ayda Davud (A.S.)'ın tövbesini kabul etti.Eğer rüya sahibi memuriyetten ayrılmışsa, tekrar ona avdet eder. Zira Allah'ü Teala o ayda Süleyman (A.S.)'ın mülkünü kendisine iade etti.Eğer rüyayı gören fakir veya hasta ise, hastalıktan şifa bulur ve Allah'ü Teala onu zenginleştirir. Zira Allah'ü Teala o ayda Eyyüp (A.S.)'ın sıkıntısını giderdi.bazen da bu rüya sahibi, padişah ve onun yakınlarıyla mektup-laşır, veya onlardan bir menfaate erer. Çünkü Cenab-ı Hak o ayda Musa (A.S.) ile konuştu.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog