Arama

Rüyada Nebe Suresi Görmek

İmamı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Nebe Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimse Allah'ın insanlara verdiği nimetleri ve yara-dılmışları düşünerek şükr edeceğine, iyi işler yapacağına, değerinin büyük ve sözünün geçerli olacağına ve halkın övgüsünü kazanacağına işaret eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, Allah-ü Teala Hazretlerinin yarattıkları üzerinde tefekkür eder ve O'na şükürler eder.Kirmani'ye göre, hayırlı fiiller ve ameller işler.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Kıymeti yüce, sözü geçkin, nüfuzlu ve muhterem bir insan olur.Hz. Ebu Bekir (R.A.) Efendimiz şöyle buyuruyorlar: Rüya sahibi ihsanları, yardımları ile halkın övgüsünü kazanır. Allah-ü Teala onu halka sevdirir.Abdulgani'ye göre, şanı büyük, şöhreti güzel olur.İbn-i Kesir ve Nafi diyorlar ki: Hidayet içinde uzun bir ömür sürer. İlim tahsil etmek ister.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog