Arama

Rüyada Nebi Görmek

Rüyada nebi görmek hocaya, alim bir zata, babaya; izzet ve şerefe, doğru istikamet ve halis amele, dünya hayatının türlü hallerine delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Peygamber.)

Rüyada Nebilerden birini görmek, babaya delalet eder. Çünkü, babanın çocuğuna şefkatli olduğundan, onu dünya ve ahirette Cehennemden esirgemesindendir. Peygamber, hocaya da delalet eder. Çünkü hoca talebesinin peygamberin adabı ile terbiye eder. Kuran'dan bildiği şeyi öğrenen bir muallime de delalet eder.Bir kimsenin rüyada peygamberleri onlaıa, uygun bir şekilde görmesi veya onlara namazda uyması yahut onların yoluna uyması ya da peygamberin o şahsa yenilecek bir şey yedirmesi veya güzel bir şey içirmeleri yahut ona bir şey öğretmesi veya bir şey haber vermeleri o şahsın peygamberlere uymasına delalet eder. Bunların aksi ise, yani, onlara muhalefet etmesi, onların önüne geçmesi ya da onlara dar yollar göstermesi yahut onları istihza edip kovması ya da meşru ve iyi şeylerde onlara muvafakat etmemesi, o kimsenin bid'at ve sapıklık içinde olmasına delalet eder.Bazan da o şahıs, devlet adamlarının birisinden bir sıkıntı ve zahmete uğrar. Çünkü peygamberleri görmek, melike delalet eder. Zira onlar da dünya ve ahiret melikidirler. Onları görmek, alimlere de delalet eder. Çünkü alimler, Allah (C.C.)'ı hakkiyle bilirler. Namaz, zekat, tevhid gibi şeylerde Allah (C.C.)'a manen yaklaşmışlardır.Nebileri görmek, hakim, hatip, maliyeci veya terbiyecilere de delalet eder. Çünkü onlar halkı Allah (C.C.)'a yöneltmektedirler.Bir şahsın peygamberi güzel bir şekilde görmesi, kavminin ona uymalarına veya peygamberler tarafından emredilen iyi bir emrin yenilenmesine delalet eder.Nebi'nin güzel bir şekilde görülmesi, onun ümmeti tarafından meydana gelecek şeyin hayır olmasına, iyi bir şekilde görülmemesi ise, ümmeti tarafından meydana gelecek şeyin zulüm olmasına ve onların emrettikleri veya onları ondan menettikleri şeye muhalif harekette bulunmalarına delalet eder.Yahudi ve Hıristiyanlardan Yahudiler görüşlerine ve kendilerini Musa (A.S.)'ın, Hıristiyanlar da Hz. İsa (A.S.)'m ümmetinden olduklarını bilmektedirler. Halbuki Hz. Musa ve Hz. İsa (A.S.) 'ın şeriatı Hz. Muhammed (S.A.V.)'ın şeriatıyla ortadan kalktığından, onlar da, Hz. Muhammed'e ümmet olma mükellefiyetinde olmuşlardır.Rüyada peygamberlik dava eden kimseden uurumuna göre haberler çıkar. Eğer o şahıs mülke ehil ise, malik olur. Hakimlik ve öğretmenliğe eğilse, onlara nail olur. Özellikle o şahıs rüyada iyilikle emir ve kötülükten nehyetmiş ise. Bunların hiç birisine ehil değilse, iddiası batıl olur veya ihdas ettiği bir bid'attan dolayı devlet adamlarının birisinden ona bir bela gelir.Bir kimse rüyada peygamber olsa yahut Allah (C.C.)'a inanmaları için halkı çağırsa, eğer onun bu çağrısını bir şahıs kabul ederse, rüyayı gören büyük bir rütbeye nail olur. Eğer ona kimse uymaz, mertebesine göre simsar veya müezzin olur.Yahut onun adaşı ve ona benzeyen bir nebinin dünyada mübtela olduğu sıkıntılara benzeyen bir afet ve. bela ona isabet eder.Bir kimse rüyada Nebilerin bir yerde olduklarını görse ve ora halkı da savaş halinde iseler, düşmanlarına galip gelirler. Eğer kıtlık içinde iseler, Allah (C.C.), onları sıkıntı, keder ve üzüntüden kurtararak sevindirir. Peygamberlerden birisinin elbisesini giydiğini gören kimse, devlet adamı ise, saltanat ve devlete kavuşur, talebe ise, büyük bir dereceye nail, fazilet ve delilleri vazıh ve açık olur.Rüyada Nebi olduğunu gören kimse, şehid olarak ölür. Yahut rızkı noksanlaşır. Musibetlere tahammül eder. İşinin sonu zaferle neticelenir.Bir kimsenin rüyada, ibadet, taat, iyilik ve ihsan gibi nebilerin bazı amellerini yaptığını görmesi, o kimsenin mütedeyyin ve imanlı oluşuna delalet eder.Peygamberlerden birisi olduğunu gören kimse, iyilikle emreder ve kötülükten nehyeder. O peygamberin yüceliği nisbetinde, o kimseye dünyanın şiddet ve kederi isabet eder. Sonra Allah (C.C.)'ın lütfü ile yine kurtulur.Fakir, müflis veya işi olan bir . kimse, peygamberlerden birisini görse, Allah (C.C.) o şahsın işlerini kolaylaştırır ve o peygamber sebebiyle onun işleri biter.Nebileri rüyada görmek, iki şekilde olur: Rüya sahibi o nebiyi ya kendi şekliyle görür ki, bu halde rüya sahibinin iyi halli, izzetli, şöhretli ve ona düşmanlık eden kimseye galip gelmesine yahut o nebinin durumunu ve yüzünü tozlu ve değişik görür ki, bu halde rüya sahibinin kötü haline ve ona gelecek sıkıntıya, sonra da Allah (C.C.)'m onu o sıkıntıdan kurtarmasına delalet eder.Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete hainlik etmesine ve sözünden dönmesine delalet eder. Rüyada peygamberlerin devrinde yaşadığını gören kimse, şeref ve nimete erişir, eğer buna layık birisi ise. Eğer layık değil ise, şeytan o kimse ile oynamıştır.Peygamberlerden birisinin kendisini dövdüğünü gören kimse, sa-lih bir şahıs ise, ahirette maksad ve arzusuna kavuşacağına delalet eder.Bir kimse rüyada peygamberlerin kendisiyle konuştuklarını veya kendisinin bir peygamberle konuştuğunu görse, eğer konuşulan şey hayır ise, o kimse menfaat, izzet, şeref ve halk arasında şöhrete kavuşur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog