Arama

Rüyada Nevruz Görmek

Kendisinin 'Yeni Gün' anlamına gelen ve özellikle 'Bahar Bayramı' olarak kutlanılan güne kavuşmuş olduğunu görmek sevinçli günlerinden birinin geri gelmesine, öyle bir günü yeniden yaşamaya; elden çıkan bir şeyin yeniden eline geçmesine, üzüntü ve şiddettten kurtulmaya delalet eder.

Bir kimse nevruz gününe kavuştuğunu görse, o kimsenin sevinçgünlerinden birisi ona döner. Üzüntü ve şiddetten çıkar ve elinden çıkmış olan malı tekrar eline geçer.

Bir kimsenin rüyasında nevruz görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüsünün yok olacağına yorumlanır.

Bir kimse nevruz gününe kavuştuğunu görse, o kimsenin sevinç günlerinden birisi ona döner. Üzüntü ve şiddetten çıkar ve elinden çıkmış olan malı tekrar onun eline geçer.Bir kimse rüyada nevruz gününün cuma gününe tesadüf ettiğini görse, Nil nehrinin orta halli bulunmasına, fesadın yayılmasına ve Mısırlıların mustarip olmalarına delalet eder. Nevruz cüVnartesi gününe tesadüf ettiğini görse, Nil nehrinin kabarmasına ve arazi üzerinde durmamasına, o senede veba hastalığının çok olmasına ve senenin kıtlık içerisinde geçmesine delalet eder.Nevruzun pazar gününe tesadüf ettiğini görse, Nil'in bol olarak akmasına, kışın şiddetli olmasına ve ekinlerin bereketinin çok olmasına delalet eder. Nevruzun pazartesiye tesadüf ettiğini gö-se, Nil nehrinin çok gelmesine ve ekinden korkulmasına, kış günlerinde de hastalığın çok olmasına delalet eder.Salı gününe tesadüf ettiğinin görülmesi, üzerinde zünnar olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bir Nıl nehrinin kesildikten sonra yeniden gelmesine ve orta halli olmasına, sonra da çoğalmasına ve kışın çok soğuk olmasına delalet eder.Nevruzun çarşamba gününe tesadüf etmesi, Nil nehrinin orta halli olmasına, arazi üzerinde karar ve devamlı olmayıp süratli geçmesine ve sonbahar mevsiminin şiddetli soğuk olmasına delalet eder. Perşembe gününe tesadüf etmesi ise, .Nil nehrinin bereketli olmasına ve o sene içerisinde canlı hayvanlardan başka hiç bir şeyin pahalı olmamasına delalet eder.Anlatılan tabirlerin hepsi tabircilerin yedinci tabakasından Bat-lamyus'un hassaten Mısır hakkında böylece beyan ektiği tabirlerdir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog