Arama

Rüyada Nisa Suresi Görmek

Rüyada Nisa süresini veya ondan bir parça okumak,rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemiyeceği bir kadınla evlenmesine işarettir. Rüya sahibi talebe ise, ilminde mahir olmasına işarettir.

Rüyada Nisa Suresi’nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Nisa Suresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kişinin hiç beklemediği bir yerden bir mirasa konacağına ve akrabalarının da çoğalacağına işaret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kişinin idare edilmesi çok zor olan bir hanımla evleneceğine, eğer ilim öğrenmek isteyen birisi ise, çalışıp başarıya ulaşacağına yorumlanır. Hz. Ali (r. a. )'ın yorumuna göre: O kimsenin güzel konuşan, insanlarla çok iyi anlaşan, onların söylediklerine inanan ve kendi fikirlerini de onlara kabul ettiren, mantık sahibi ve akıllı bir kimse olduğuna işaret eder. Bazı tabircilere göre: O kimsenin zengin hanımlarla evlenerek onların malından yer ve uzun bir ömürden sonra mirasını da o hanımlara bırakarak vefat edeceğine delalet eder.

İbn-i Şirin'in kavline göre, bu Sureyi rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören; miras yer, aile fertleri ve akrabaları çoğalır.Kirmani diyor ki: Uzun ve hayırlı bir ömür sürer.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Halk arasında aziz olur. Doğru istikametiyle ve iffetiyle (namusuyla) tanınır.Abdulgani'ye göre, huysuz bir kadına müptela olur. İlim talep ediyorsa bunu başarır.Hz. Ali ve Hz. Hamza'ya göre rüya sahibi kuvvetli, ikna edici bir konuşma kabiliyetine sahip olur. Sohbetlerinde çok delliler getirir.İbn-i Fuzale ile Kesai'nin yorumları da böyle. Bazı tabircilere göre rüya sahibi; miras taksim eder. Uzun ömrünün ardından mirası kadınlara kalır. Zengin kadınlarla sohbet eder. Onlardan miras yer

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog