Arama

Rüyada Ökçe Görmek

Rüyada ökçe görmek, rüyayı gören kişinin, kendisinden sonra evlatlarına bırakmak için bir dikili ağacı olsun diye uğraştığına ve bunu başaracağına işaret eder. Kişinin yokluğunda sevdikleri rahat etsin diye mücadele ettiği anlamına gelirken rüya sahibinin aynı zamanda iman ve inanç sahibi, dinine, Allah’ına ve peygamberine bağlı bir kimse olduğu şeklinde tabir edilir.

Rüyada Ökçeli Ayakkabı Görmek

Rüyada ökçeli ayakkabı görmek, rüyayı gören kişinin eşi ve çocukları için çok hayırlı biri olacağına, yaşamı boyunca kendinden çok önce onları düşüneceğine, onlar için çabalayacağına ve kendini onlara feda edeceğine işaret eder. Merhametli ve adaletli bir kimsenin varlığı ile açıklanır.

Rüyada Topuklu Ayakkabı Görmek

Rüyada topuklu ayakkabı görmek, rüya sahibinin hayatının istediği gibi güzel gideceği, kişinin işinin garanti olacağı, bu sayede geçim sıkıntısı ve zorluk yaşamayacağı anlamına gelir. Topuklu ayakkabı kişinin başarılarına, mutluluğuna ve huzuruna tabir edilir.

Rüyada Yüksek Topuklu Ayakkabı Görmek

Rüyada yüksek topuklu ayakkabı görmek ya da giymek, daha ziyade dişil olan unsurlara rivayet edilirken bir diğer yandan da rüya sahibinin özellikle de meslek hayatında alacağı zaferlere ve kariyerinde sürekli olarak yükseleceğine yorulur.

Rüyada Ayakkabı Topuğunun Kırılması

Rüyada ayakkabı topuğunun kırılması, büyük bir felaketin yaşanacağına işaret eder ve uğursuzluk olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin çok büyük bir acı yaşayacağına ve ömür boyu bu acıyı unutamayacağına tabir edilir.

Rüyada Kırık Topuk Görmek

Rüyada kırık topuk görmek, rüya sahibinin acısını sonradan çekeceği bir iş yapacağına delalet eder. Kişi, aklındaki şeytana uyarak fena bir iş yapacak, ilk önce herkesi kandırdım sanacak ama daha sonra toplum içinde rezil olacak demektir. Yüz kızartacak bir suç işlemek şeklinde değerlendirilir.

Ayakkabı topuğu kişinin kendisinden so a bırakacağı mal veya evlâdına, din ve dünyaca ulaşacağı akibete, abdesti ve guslü tam olarak almayan, suyu azalarının her tarafına yaymadan yalapşap abdest alan ve gusleden kimseye; Sağ ökçe erkeklere, sol ökçe kızlara; Topuğunun (ökçesinin) kırık olduğunu görmek pişman olacağı bir iş yapmaya, ökçnin kırılması yahut kesilmesi çocuğunun vefat etmesine, Ökçesinin bulunmadığını görmek, halef olarak arkasında evlâdının kalmayacağına, Ökçede görülen güzellik ve sağlamlık salih amellere ve bunlarla ulaşılacak güzel durumlara, Ökçenin siyahlığı ve onda görülen olumsuz değişiklikler sapıklığa, itaati bırakıp isyana yönelmeye delalet eder. ( Ayrıca bakınız: Topuk.)

Rüyada görülen ayak ökçesi evlat ile tabir edilir. Bundan dolayı rüyada ayağının ökçesinin olmadığını gören kimsenin halef olacak evladı kalmaz.Rüyada ayağının ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini gören kimsenin, çocuğu ölür. Sol ayak ökçesi kızlara, sağ ayak ökçesi de erkeklere işarettir. Ökçe, insanın din ve dünyasınca akibetine işarettir.Ökçe, insanın malı veya kendisinden so a bırakacağı evladına işarettir.Rüyada ökçenin güzelliği insanın salih amellerine ve o iyi amellerden onu karşılayacak güzel hallere işarettir.

Bir kimsenin rüyasında ayak ökçesinin bulunmadığını görmesi; o kimsenin evladı olmayacağına ve kendisinin ölümünden sonra neslinin tükenip devam etmeyeceğine, kişinin rüyasında ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini görmesi; o kimsenin çocuğu varsa öleceğine, sol ayak ökçesinin böyle görülmesi; o kimsenin kız çocuğunun öleceğine, sağ ayak ökçesinin böyle görülmesi; o kimsenin erkek çocuğunun öleceğine delalet eder.

Rüyada görülen ayak ökçesi evlad ile tabir edilir. Bundan dolayı rüyada ayağının ökçesinin olmadığını gören kimsenin halef olacak evladı kalmaz.Rüyada ayağının ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini gören kimsenin, çocuğu ölür. Sol ayak ökçesi, kızlara, sağ ayak ökçesi de, erkeklere delalet eder.Ökçe insanın din ve dünyasınca akibetine delalet eder.ökçe, insanın malı veya kendisinden soma bırakacağı evladına delalet eder.Rüyada ökçenin güzelliği insamn salih amellerine ve o iyi amellerden onu karşılayacak güzel hallere delalet eder.ökçenin siyahlık ve durumunun değişmesi sapıklığa, itaati bırakıp isyan işlemeye delalet eder:Bazan da ökçeler: «Vay şu ökçelerin ateşten haline» hadîsinin işaret ettiğine göre, abdestini tam almayan ve suyu azalarının her tarafına ulaştırmayan kimsenin azap edileceğine delalet eder.Rüyada ayağının ökçesi, kırık olduğunu gören kimse, pişman olacağı bir işi yapmaya çalışır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog