Arama

Rüyada Ot Görmek

Rüyada ot görmek, rüya sahibinin hayatındaki güzelliklere tabir edilir. Hayatın rüya sahibi için her gün değişik sürprizler getireceğine, kendisine yeni kısmetler sunacağına ve aza kanaat etmesi durumunda çoğu kendisine nasip edeceğine tabir edilir. Rüyada ot görmek, ne ararsa kendinde arayan, hatasını da doğrusunu da gören, güzel huylu ve alçak gönüllü kişiye işaret eder. Ot aynı zamanda rızk ve nimet anlamına gelir.

Rüyada Ot Biçmek

Rüya sahibinin küçük ve önemsiz bir problemle karşılaşacağına, olayın fazla büyümeden ve alevlenmeden tatlıya bağlanacağına işaret eder.

Rüyada Ot Toplamak

Rüyasında ot topladığını gören kişi çok çektiği ve üzüldüğü günlerini geride bırakacak, sonsuz bir mutluluğa yelken açacak demektir. Rüya sahibi hayatı boyunca görmediği bolluğu görecek, tatmadığı mutluluğu tadacaktır. Bu rüya, kişinin iyi şansının döndüğüne ve şeytanın bacağını kırdığına tabir edilir.

Rüyada Ot Koparmak

Hasta kişi için sağlığına kavuşmak, bekâr kişi için evlenmek, darlık için de olan için de bolluk anlamına gelir. Rüyada ot toplamak kısmetten yana nasibini almak şeklinde değerlendirilir.

Rüyada Ot Sulamak

Rüya sahibinin tatil, iş ya da eğitim için gittiği başka bir şehri ya da ülkeyi çok beğenip, kalan ömrünü orada geçirmesine tabir edilir. Rüya sahibi bu yeni yerde çok mutlu olacak, kendisi için hayır getirecek ve severek yapacağı bir işe girecektir.

Rüyada Ot Yemek

Rüyasında ot yediğini gören kişi, verimsiz olduğu bir konuda hırs yapacak, kendisini zorlayıp çok çalışacak ve bir anda yükselişe geçerek, herkesi arkasında bırakacak demektir. Rüya sahibinin bu ani çıkışı nedeni ile gösterdiği üstün başarı herkesi çok şaşırtacak ve günlerce bu durum konuşulacaktır diye yorumlanır. Bundan sonrası daha fazla yükselmek anlamına gelir.

İyilik ve hayra; ot toplamak ya da yemek fakir için zenginliğe, zengin kimse için malın artmasına, dünyayı terk eden kimsenin yeniden dünyaya meyledip fitneye düşmeye; Avucu içinde ot bittiğini göremek, hanımı ile başkanısın ilişkisine tanıklık etmeye, Elinin dışında ot bittiğini görmek vefat etmeye, Bina ve mescid gibi yerlerin dışında ot bittiğini görmek, evlenmek suretiyle aile çevresinin genişlemesine, Vücudunda ot bittiğini görmek ucuzluk ve bolluğa, mal ve zenginliğe; vücuda zarar verecek yerde (kulak, yüz vb.) ot bittiğini görmek üzüntü ve kedere, hasta kimsenin vefat etmesine; İştah açıcı ekşi ot, kişinin bir yakını yahut dostu tarafından göreceği menfaate, ekşi sandığı otun acı olduğunu görmek pişmanlığa, Ot satan kimseyi görmek alçak gönüllülüğe, üzündü ve kederin gitmesine, Güzel kokulu otlar ve bunları koklamak üzüntü ve kederden kurtulmaya, güzel amele ve sevinçli gelişmelere, Güzel kokulu ot bekar için kadına, evli için çocuğa yahut güzel şöhrete; Güzel kokulu otların kök ve damarları erkek çocuğa, Güzel kokulu otların kesildiğini görmek üzüntüye, Kendisine güzel kokulu otlar ( çiçek, gül vb.) getirildiğini görmek duruma göre sevinçli bir olaya ya da hastalanmaya, Güzel kokulu ot satan kimseyi görmek kaza ve kadere razı olar olgun birkimseye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Çayır, Çimen, Mera,Yeşillik.)

Rüyada görülen ot, iyilik ve hayırdır. Kendi avucu içinde ot bittiğini gören kimse hanımını başkası ile görür.Avucunun dışında ot bittiğini gören kimse ölür ve kabrinde ot biter. Mescit ve ev gibi yerlerin dışında otun bittigini görmek, evlilikle olan akrabalığa işarettir.Üzerinde ot bittiğini ve bu otun da kulağını ve yüzünü örtmediğini görmek, ucuzluk ve bolluğa erişmektir.

Rüyada görülen ot, dince iyilik ve hayırdır.Kendi avucu içinde ot bittiğini gören kimse hanımını başkası ile görür. Avucunun dışında ot bittiğini gören kimse ölür ve kabrinde ot biter.Mescid ve ev gibi yerlerin dışmda otun bittiğini görmek, evlenmekle olan akrabalığa delalet eder.Üzerinde ot bittiğini ve bu otun da kulağını ve yüzünü örtmediğini görse, ucuzluk ve bolluğa nail olur.Otun, halkm ellerinde ve su kanallarında aktığım görmek, senenin ucuzluk ve.bolluğuna delalet eder.Vücutta otun bitmesi zenginlik ve faydadır. Vücuda zarar verecek yerde otun bitmesi kötüdür. Ancak rüyayı gören hasta ise ölür.Ot insanın dünyada nail olduğu ve Allah'ın ona taksim ettiği hayvanların geçinecekleri rızıklardır. Zira ottan, et, süt, kaymak, yağ, yün, bal ve kü meydana gelir. Ot canlı varlıkların kendisiyle yaşadığı su gibidir.Ot topladığını yahut yediğini görse, o kimsenin durumuna bakılmalıdır: Fakir ise zengin olur, zengin ise malı artar. Dünyayı terket-miş ise yeniden dünyaya meyleder ve bununla fitneye düşer.Mubah olan ot, kötü rızık ve adi bir yaşantıdır.

İbn-i Şirin demiştir ki: Reyhanları ve diğer güzel kokulu otları toplanmış görmek; üzüntüye işarettir. Otlar az ise, gam çabuk zuhur eder. Çok ise, sıkıntı geç gelir. Sarı renkli olanlar, hastalığa, beyaz, yeşil ve mavi olanlar ise, mal, ni'met, evlat ve evliliktir. Herhangi bir dikenli ot görmek; iyi değildir. Hayvanlara dikenli ot yedirmek zarara işarettir.Halk arasında makbul sayılan bir ot cinsini biçmek hayırdır. Aksi ise şerre delalettir. Yerde ne oldukları anlaşıla-mayan otlar din ve devamlılıkla ve insanlarla yorumlanır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog