Arama

Rüyada Pamuk Kullanmak Görmek

Bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını gören kimsedinini güzel yapacak bir işe döner ve bu suretle de dini emirleri güzelce yerine getirir. Herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullandığını gören kimse, birisine verdiği sözü yerine getirir. Adağını yerine getirir. Kendi vaazve nasihatıyla kendisinin de ıslah olacağına işarettir. Bazen de rüya sahibinin müptela olacağı şiddetli kızgınlığa işarettir.

Adet edilen şekilde rüyada pamuk kullandığını gören kimsenin, revaçta olmayışından veya herhangi bir sebepten dolayı satılmayan ve deposuna üstüste yığmış olduğu emtia ve kumaşlarının yeniden piyasaya çıkıp revaç bulmasıyla rüya sahibinin sevinip müsterih olmasına delalet eder.Eğer pamuğu adeti hilafına kullandığını görse, rüya sahibinin kendi noksan ve ayıbına muttali olmasına, yahut evinin yağma edilmesine, ya da evinin soyulmasına, veyahut da rüyayı görenin ölüsünün kabrinin açılarak kefeninin soyulması ile başka bir yere nakledilmesine, ya da malının zekatını ve kendisine emanet bırakılan bir şeyi iade etmeye gayret etmesi ile tabir edilir.Bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını gören kimse dinini gazel yapacak bir işe döner ve bu suretle de dinî emirleri güzelce yerine getirir. Herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullandığını gören kinişe, birisine verdiği sözü yerine getirmeye, adadığı adağını yapmaya, kendisinin yapmış olduğu vaaz ve nasihatla kendisinin de ıslah olacağına v.s. gibi şeylere delalet eder. Bazan da rüya sahibinin müptela olacağı şiddetli kızgınlığa delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog