Arama

Rüyada Pazu Görmek

Rüyada pazu görmek, kişinin güç elde edebileceği bir işe sahip olacağına işaret eder. Rüya sahibinin karşısına çıkacak aşırı inatçı kişilere karşı mücadele vereceğini ve istediğini elde etmek için işin peşini bırakmayacak olan kişinin eninde sonunda hedefine ulaşacağını bildirir. Bu rüyayı görenler çok iyi hitabet sanatçısı olurlar ve başkalarının düşüncelerinden etkilenmeden, kendi bildiğinin peşi sıra gitmenin de tabiridir. Kimseye çok fazla güvenmeyen rüya sahibinin her zaman insanlarla arasına mesafe koyduğunu ve açık kapı bıraktığını, bu şekilde riskleri en aza indirdiğini gösterir. Büyük felaketlerden ya da sıkıntılardan uzak bir hayat yaşanacağını ifade eder. Daha çok para kazanarak elde edilen mevkinin de yükseleceğini, kişinin mal varlığını artırarak ismini çok daha başarılı ve kıskanılan biri haline getireceğini de ifade eder. Rüyasında pazu gören kişi eşini ve ailesini herkesten kıskanır ve zaman zaman baskıcı bir tavır içine girerek istemsiz şekilde kalp kırabilir.

Rüyada Pazu Yapmak

Pazulu kollara sahip olduğunu gören kişiler manevi değerlerine çok önem vermedikleri için bir süre sonra ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşarlar. Özellikle sıkıntılı durumlarda olayların derinine inmek konusunda sorun yaşayan rüya sahibinin yüzeysel değerlendirmelerinin, sorunun ilerleyen zamanlarda yeniden karşısına çıkmasına neden olacağını bildirir. Gösterişe, parayla alınabilecek her şeye duyulan sempatinin öne çıktığı günleri de ifade eden rüya, kişinin her zaman cesaretli olduğunu, hatta kendisine zarar verebilecek ortamlara ve olaylara dahi balıklama atladığına da alamettir. Sevilen kişilere karşı baskı uygulamak, duygularında aşırı bencilce davranmak anlamlarına da gelir.

Rüyada Pazularını Zayıflamış Görmek

Kuvvet kaybı yaşanacağını bildiren rüya, bir hastalık nedeni ile kilo vermenin, halsiz ve bitkin hissetmenin, fiziki güçten yoksun kalan rüya sahibinin sosyal yaşantısının da etkileneceğinin işaretidir.

Rüyada Pazu Görmenin Psikolojik Yorumu

Bedensel zevklere düşkünlüğü gösteren rüya, kişinin dış görünüşünü çok fazla önemsediğini ve sürekli kendisine kusurlar bulduğunu, kompleksleri olduğunu ifade eder.

Erkek kardeşe, yetişkin çocuğa yahut güven duyduğu birine, Kolun kırılması musibete, Güçlü kol zenginliğe, güvenilir kardeş veya dosta, mesleğinde ilerlemeye, Kol kısalığı eksik akla ve fazla yalana delalet eder.

Rüyada görülen pazu, erkek kardeş veya yetişmiş bir çocuğu ya da itimat edilen kimsedir. Rüyada pazuda görülen eksiklik, o eksiklik kadar vuku bulacak musibete işarettir.Bir kimse rüyada kolunun kırıldığını görse, o kimsenin öleceğine veya üzüntü, keder ya da bir beladan dolayı ona isabet edecek musibete işarettir.Kol, insanın din ve dünya işlerinde itimat ettiği, hanımına veya borç gibi sakındığı şeylere işarettir. Bir kimse rüyada kolunun kuvvetli olduğunu görse, o kuvvet onun erkek kardeşindeki veya malındaki kuvvetidir.Kolun kuvvetli oluşu meslekte ileri gitmeye de işarettir.Bazı tabirciler, pazu rüya sahibine yardımcı olacak baliğ bir çocuğa veya sıkıntılı anında imdadına yetişecek erkek kardeşine işarettir, dediler.Bir kimse rüyada kolunun eksik olduğunu görse, o kimsenin aklı az ve yalanı çok olur.

Rüyada pazu görülmesi genel anlamda erkek çocuğa işaret eder. Bir başka yoruma göre de rüyada pazu görülmesi ödenmesi gereken maddî ve manevî borçlara delalet eder.

Rüyada görülen pazu, erkek kardeşi veya yetişmiş bir çocuğu ya da itimad ettiği bir kimsedir. Rüyada pazuda görülen eksiklik, o eksiklik kadar vuku bulacak musibete delalet eder. Eğer kolunda bir iyilik fazlalık görse, yukarda anlatılan kimselerde vaki olacak iyilik ve fazlalığa delalet eder.Bir kimsenin rüyada kolunun kırıldığını görmesi, o kimsenin öleceğine veya üzüntü, keder ya da bir beladan dolayı ona isabet edecek musibete delalet eder.Kol, insanın din ve dünya işlerinde itimad ettiği, zevce, cariye veya borç gibi sakındığı şeylere delalet eder.Bir kimse rüyada kolunun kuvvetli olduğunu görse, o kuvvet onun erkek kardeşindeki veya maundaki kuvvetidir.Kolun kuvvetli oluşu san'atta ileri gitmeye de delalet eder.Bir kimse rüyada elinde para cüzdanı olduğunu görse, o kimseyi fakirlikten emin kılacak bir san'ata delalet eder.Bazı tabirciler, pazu rüya sahibine yardımcı olacak baliğ bir çocuğa veya sıkıntılı anında imdadına yetişecek erkek kardeşine delalet eder, dediler.Bir kimse rüyada kolunun eksik olduğunu görse, o kimsenin aklı az ve yalanı çok olur.

Vücudun omuzla dirsek arasında kalan bu kısmı (bazu); kuvvet ve kudreti temsil eder. Bazılarına göre bu rüya; yardım, iki kardeş veya iki evlattır.İbn-i Şirin demiştir ki: Pazulardaki düzgünlük; kuvvet, eğrilik ve zayıflık ise; güçsüzlük ve aczdir.İbn-i Kesir diyor ki: Bu rüya, makam ve itibardır.Bazılarına göre pazu, sanatta maharet ile yorumlanır. Rüyasında pazubent olduğunu gören, kendini zaruretten, darlıktan kurtaracak bir işe kavuşur. Pazusu olmadığını gören, akılsız ve unutkan bir insan olur.Abdulgani'en Nablusi'ye göre pazu; erkek kardeş, evlat ve dostlarla yorumlanır. Bunarda görülen noksanlık, az veya çok musibete, kedere delalet eder. Pazusunun kırıldığını gören, yakınlarından birini kaybeder yahut büyük bir felaketle karşılaşır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog