Arama

Rüyada Penis Görmek

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada penis görmenin yedi tabiri vardır:1-Evlat2-Ev halkı veilim3-Mal4-İzzet5-Büyüklük6-Allah'aitaat7-İpotek.» Hz.Danyal (a.s): Penis görmek evlada…Birdenfazla penisiniz olduğunu görmek; çocuğunuz olacağına ve müminler arasındasaygınlık kazanacağınıza…Penisinizin kesik olduğunu görmek; çocuğunuzun olmayacağına…Kendi penisinizi kestiğinizi görmek; çocuk sahibi olamayacağınıza…Penisinizingevşek ve zayıf olduğunu görmek; çocuğunuzun hastalanacağına işarettir.» AllameMeclisî: Penis görmek; suçsuz bir kadına veya herhangi bir kimseyeiftira edileceğine işarettir.» İbn-i Sîrîn: Penisinizin büyük olduğunu görmek; şöhret bulacağınıza veya çocuğunuzunhastalanacağına…Penisinizinküçük olduğunu görmek; isimsiz ve sıradan bir insan olarak yaşayacağınıza…Penisinizdenağaç dallarına benzer şeyler çıktığını görmek; çocuklarınızın çoğalacağına…Penisinizdenbalık çıktığını görmek; doğulu bir kadınla evleneceğinize ve ondan bir kızçocuğunuzun olacağına…Penisizindenkedi çıktığını görmek; çocuğunuzun hırsız veya eşkıya olacağına…Penisinizdenbir kuş çıktığını görmek; değerli taşlara/ mücevherlere sahip olacağınıza…Penisinizdenfare çıktığını görmek; hiçbir faydası olmayan kötü ve ziyankâr kız çocuğuna…Penisinizdenakrep veya yılan çıktığını görmek; sizinle iyi geçinmeyen bir evladınızolacağına…Penisinizdenkurtçuk veya güve çıktığını görmek; çocuğunuzun tembel ve alçak biri olacağına…Penisinizdenekmek çıktığını görmek; iflas edeceğinize ve fakirleşeceğinize…Penisinizdensusam çıktığını görmek; eşinizin bir başkasına gönül verdiğine…Penisinizdenkan çıktığını görmek; hayız halindeki bir kadınla cinsel ilişkiye gireceğinize…Penisinizdenpislik çıktığını görmek; sakat bir çocuğunuz olacağına…Penisinizdenduru su çıktığını görmek; salih ve takvalı bir çocuğunuz olacağına…Penisinizdenbulanık su çıktığını görmek; bunun aksine…Penisinizdenmeni/ sperm geldiğini görmek; çıkan sperm miktarınca mal elde edeceğinizeve muradınıza ereceğinize…Penisinizdendışkı çıktığını görmek; eşcinselliğe işarettir.» Kirmanî: Penisinizin sertleştiğini görmek; bahtınızın açık olduğuna…Penisinizin çok uzadığını görmek; çok sayıda çocuğunuz olacağına…Penisiniziyerinden çıkarıp tekrar taktığınızı görmek; çocuğunuzun vefat edeceğineveya büyüyüp sizin yerinizi alacağına…Penisinizibirinin emdiğini görmek; o kimsenin sizden faydalanacağına…Penisinizinüzerinde kıl çıktığını görmek; çocuklarınızdan yana sevineceğinize işarettir.» CabirMağribî: Penisinizin bedeninizden ayrıldığını görmek; çocuğunuzun öleceğineveya malınızın telef olacağına…Penisinizinhareket ettiğini görmek; baht açıklığına ve bolluğa…Penisinizin makatınıza girdiğini veya onu belinizebağladığınızı görmek; lehinizetanıklık edecek bir şahidin tanıklıktan vazgeçeceğine…Penisinizinyarıldığını ve kanadığını görmek; maddî zarara uğrayacağınıza veya evladınızınöleceğine…Penisinizdeödem oluştuğunu görmek; malınızın çoğalacağına…Erkeklergibi penisiniz olduğunu görmek; hamile bir bayansanız, erkek çocukdoğuracağınıza ancak öleceğine, hamile değilseniz malınızın çoğalacağına…Penisinizinbir kısmının kesik olduğunu görmek; sakat/ özürlü bir çocuğunuz olacağınaveya malınız ve makamınızın azalacağına…Penisinizdeninci ve mercan/ mücevher çıktığını görmek; takva sahibi âlim bir çocuğunuzolacağına işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog