Arama

Rüyada Pınar Görmek

Rüyada pınar görmek, hayırlara alamet eder, iyilik ve güzellik bulmak anlamına gelir. Bolluğa, berekete, zenginliğe, şansa, kısmete ve berekete delalet eder. Kişinin çektiği tüm sıkıntıların biteceğine ve belki de yıllardır beklediği şifaya kavuşacağına, güzel, karlı ve hayırlı emellerine nail olacağına, hasretliği bitirip, sevdiklerine kavuşacağına işaret eder. Rüyada pınar görmek, kişinin her muradının gerçek olacağına tabir edilir.

Rüyada Pınar Suyu Görmek

Rüyada pınar suyu görmek, rüya sahibinin kendisine hayır, menfaat ve kazanç getirecek ve faydası dokunacak bir kişi ile hareket edeceğine bu kişi sayesinde geçimin kolaylaşacağına ve hayatının güzelleşeceğine delalet eder.

Rüyada Pınar Suyu İçmek

Rüyada pınar suyu içmek, rüyayı gören kişinin yaptığı işteki başarısının her geçen gün daha da artacağına, huzurunun ve mutluluğunun yerinde olacağına, keyfinin ve ağız tadının yerinde olması sayesinde hiçbir kötü hastalığının da olmayacağına ve dilediği gibi yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Pınardan Abdest Almak

Rüyasında pınardan abdest aldığını gören kişi, zor günlerini aşacak, güzel ve mutlu günlere kavuşacak demektir. Rüya sahibinin sağlığının da keyfinin de yerine geleceğine, hep aradığı rahatlığa ve kolaylığa kavuşacağına tabir edilir.

Rüyada Berrak Su Görmek

Rüyada berrak su görmek, rüya sahibinin canını istese kendisine canını verecek ve onunla ölüme bile gelecek bir dostunun olacağına, o kişi sayesinde içine düştüğü zorluklardan kurtulmayı başaracağına delalet eder.

Rüyada Bulanık Su Görmek

Rüyada bulanık su görmek, iyi değildir. Uğursuzluk, şanssızlık ve kısmetsizlik olarak yorumlanır. Rüya sahibinin yaşayacağı musibetlere işaret ederken bir yandan da kötü kişilerle karşılaşacağına ve bu kişilerden sıkıntı ve ağırlık alacağına alamet eder.

Rüyada Çeşme Görmek

Rüyada çeşme görmek, eli bol, mert ve sözünün eri olan bir kimseye işaret eder.

Şeref ve itibara, uzun ömre; Çeşme ve kaynak görmek nimete, hayır ve berekete, mansadın hasıl olmasına; Berrak ve tatlı sulu, akar vaziyette bir pınar görmek kerem ve iyilik sahibi, kadri yüce kimseye, Bulanık ve acı sulu pınar, aşağılık, zelil kimseye, Pınarın suyunun taşması, orada meydana gelecek musibete, Pınar suyu ile yıkanmak yahut onu vücuduna sürmek gam ve kederden kurtulmaya, Suyu bol, kendi mecrasında akıp duran çeşme, o yöre insanları için hayır ve nimete, Suyu az olan pınar, yöre insanları için üzüntü ve kedere, Suyu güzel, manzarası da cezbedici olan çeşme iyi geçime ve uzun ömre, Bir pınarın kuruduğunu görmek, orada büyük bir zatın vefatına yahut görevine sonverilmesine, İnsanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını gidermek için kurulan çeşmeler (sebiller) insanlara faydalı olan zengin kimseye, süreklilik arz eden mala, insanların ilim ve irfanından istifade ettiği kimseye, yolcuların ve gelen geçenlerin serinleyip su içmeleri için yapılan sebili-pınarı- görmek sadaka vermeye, hayır ve hasenata, cömertlik ve büyüklüğe, Pınarın suyunun acı ve sıcak olması hastalığa, Evinde bir pınar çıktığını görmek kadın yüzünden üzüntüye düşmeye, bu üzüntünün sonunun hayır olmasına, bu çeşmenin suyu evin her tarafına yoyılarak akar giderse gam ve kederden kurtulmaya, akmayıp durgun halde durursa üzüntüye, Duvardan pınar çıktığını görmek erkek akraba cihetinden gelecek sıkıntıya, Bir yerden çeşme aktığını görmek bir işe girmeye, Kişinin kendi yararlandığı çeşme kendisi için güzel hayata, herkesin yarar

Rüyada pınar görmek, nimet, hayır, bereket, arzu ve maksada kavuşmaya işarettir.

Rüyada suyu tatlı ve bol akan bir pınar görülmesi; iyi kalpli ve ahlâkı güzel mert bir erkeğe, suyu acı ve bulanık bir pınar görülmesi alçak bir kişiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir pınarın suyunun taşıp etrafa yayıldığını görmesi; o mıntıkada yaşayan halkın başına bir musibetin geleceğine, kişinin rüyasında pınar suyu ile ellerini ve ayaklarını yıkadığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulup refaha kavuşacağına işaret eder. Rüyanızda bir yerde bulunan bir pınarın kuruduğunu görmeniz; o mıntıkada büyük bir zatın vefat edeceğine, rüyanızda suyu saf ve parlak bir pınar görmeniz; geçiminizin bol ve ömrünüzün uzun olduğuna delalet eder. Ebu Saîd el-Vaiz'in yorumuna göre: Rüyanızda evinizden bir pınar çıktığını görmeniz; sizin kadın yüzünden bir sıkıntıya maruz kalacağınıza fakat sonunun hayırla neticeleneceğine, kişinin rüyasında herhangi bir yerde bir pınar çıktığını görmesi; o kimsenin bir erkek yüzünden kedere uğrayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde bir pınar olduğunu ve suyunun da evi ıslattığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin rüyasında bir yerden su çıkıp aktığını görmesi; o kişinin başladığı bir işi başaracağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir pınardan su içtiğinizi görmeniz; kedere maruz kalacağınıza, korkan bir kimsenin rüyasında üzerine pınar suyu sıçradığını görmesi; Allah'ın o kimseyi korktuğu şeyden emin kılacağına, hasta ise şifa bulacağına, eğer borçlu ise borcundan kurtulacağına, eğer günahkâr ise affa nail olacağına delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında suyu nasıl olursa olsun bir pınardan abdest aldığını görmesi; o kişinin bu rüyası genel anlamda hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin münasip bir yerinde bir kaynak çıkarak pınar haline geldiğini görmesi; o kimsenin geçiminin bol olacağına, hayır ve menfaat göreceğine işaret eder. Kişinin rüyasında yattığı odanın duvarının yarılarak bir kaynak çıktığını görmesi; o kimsenin kadın yüzünden sıkıntı ve kedere uğrayacağına, eğer o evden çıkan kaynağın dışarıya taştığı görülürse; bu takdirde o sıkıntı ve kederin hemen dağılacağına yorumlanır.

Rüyada tatlı sulu, berrak bir pınar görmek; kıymetli ve cömert bir şahısla tabir olunur. Suyu acı ve bulanık bir pınar görmek ise, bunun tersidir. Bir pınarı, asıl yerinden başka bir mahalde ve taşkın bir halde görmek; o bölge halkı için musibet habercisidir. Pınar suyuyla elini yüzünü yıkadığını, onu vücuduna sürdüğünü görmek; feraha çıkmaktır. Pınarın yatağında gür bir halde aktığını görmek; orada yaşayanlar için hayır ve ni'mettir. Pınarın kuruması, mühim bir şahsiyetin sonudur.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Kıymet, felaket, üzüntü, uzun ömür ve hastalık. Pınarın suyunun acı ve sıcak olması, hastalığa işarettir. Suyun parlaklığı, uzun ömürdür. Rahat geçimdir.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Rüyasında evinden bir pınar çıktığını gören, kadın yüzünden üzülür. Ama, sonu hayırdır. Pınarın duvardan çıktığını gören, erkek yakınları yüzünden kedere uğrar. Evinden çıkan pınarın bütün evi doldurduğunu gören, her bakımdan selamet bulur. Bir yerden pınar çıktığını gören, işe girer.Kirmani demiştir ki: Rüyasında bir pınarın kaynağından su içen, üzüntüye düşer. Üstüne pınar suyunun döküldüğünü gören, feraha çıkar. Şifaya kavuşur. Saf, temiz bir pınar güzel bir hayattır. Pınarı yatağından başka yerde gören, sıkıntıya uğrar, hastaysa vefat eder. Temiz bir pınarın evine aktığını görmek; iyidir. Pınarın kuruması, işlerin bozulmasıdır. Pınardan süt, bal vb.nin akması nehir bahsindeki gibidir.Abdulgani'en Nablusi buyuruyor ki: Pınar rüyası; hayır, bereket, ve ni'mettir. Nasıl olursa olsun bir kaynaktan abdest almak büyük hayırdır. Suyunun sıcak olup olmaması yorumu değiştirmez. Abdest almak gibidir.Evinin bahçesinde bir pınar görenin geçimi, çok rahat olur. Odadan veya duvardan pınar çıktığını görmek; üzüntüye işarettir. Su dışarıya akıp giderse, rüya sahibi kederinden çabucak kurtulur.Bazılarına göre, bir kaynak görmek; kıyamete kadar sürecek iyi ameldir.Bir evde kaynak görmek; üzüntüye işarettir. Bir kaynağın kuruması, iyi değildir. Kaynaktan abdest almak hayra delalet eder. Şifaya ve her türlü selamete işarettir. Kendine ait temiz bir kaynak görenin, malı muhafaza olur.Bir rivayete göre bundan içmek, o mahal için hüzün ve gözyaşıdır. Su bulanık ise, sıkıntı daha büyük olur.Bazı tabirciler demişlerdir ki: Kendine ait bir mekanda kaynak çıktığını gören, yeni hizmetçi alır. Ma'ruf bir mahalde birçok kaynakların zuhur etmesi, oradaki ahalinin günah işleyeceklerine ancak zengin olacaklarına delildir. Hanelerin arasında berrak bir kaynak görmek, orada yaşayanlar için menfaattir. Evine temiz ve elle kapatılabilecek miktarda bir kaynak suyu aktığını gören, rızka ve hayra nail olur.Kaynak veya akarsu temiz olduğu takdirde bilhassa hastalar ve fakirler için çok iyidir.Suyu bol ve berrak pınar, büyük kudret ve kıymettir.Taşkın, az veya bulanık ise hastalık ve felakettir. Bir yerden pınar zuhur ettiğini gören, bir işe kavuşur. Çıkması mümkün olmayan bir yerde pınar görmek, sel gibi gözyaşıdır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog