Arama

Rüyada Pislik Görmek

Rüyada pislik görmek rüya sahibinin doğru yollardan sapmasına, kötü kişilere uyarak günahkâr olmasına işaret eder. Rüya sahibi içindeki iyiliği ve iyi niyetlerini öldürerek, başka biri olacak ve başkalarının hakkını çalıp, günahına girerek mal varlığı elde edecek demektir. Rüyada pislik görmenin güzel olan yanı bolluğu ve bereketi ifade ediyor olmasıdır.

Rüyasında bir kimsenin pisliğini gören rüya sahibi, tüm borçlarından kurtulacak, parasız ve işsiz geçen günlerini geride bırakacak, evindeki yokluktan ve dolayısıyla da geçim sıkıntısından çıkacak ve rahat geçecek günler yaşayacaktır.

Rüyada Pislik Bulaşması

Bir kimsenin rüyasında bir yerine insan ya da hayvan pisliği bulaştığını görmesi hayırlı olacak şeylere işaret eder. Rüya sahibi helal olacak kazanca kavuşacak, şansının açılması sayesinde, çok çalışması suretiyle büyük bir servet elde edecek demektir.

Rüyada Pislik Kokusu Duymak

Kötü günlerin biteceğini müjdeler. Rüya sahibinin sonunda sıkıntılı ve zor günlerini arkasında bırakacağı ve hayalini kurduğu günlere kavuşacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada Pislik Yapmak

Rüya sahibinin kendisinin bile nasıl yaptığını anlayamayacağı bir hataya düşeceğine ve bu nedenle çevresindekilerce ayıplanacağına işaret eder. Rüya sahibi bu nedenle bir süre toplum içine çıkamayacak, eve kapanıp mutsuz ve zor günler geçirecektir.

Rüyada Pislik Yıkamak

Rüya sahibinin girdiği yanlış yollardan geri dönüp, yeniden hak yoluna girmesine işaret eder. Rüya sahibi yaptığı hataları fark edip, tövbekâr olup, günahlarının affedilmesi için Allah katında mübarek olan pek çok hayır işi yapacak diye tabir edilir.

Rüyada Pislik Temizlediğini Görmek

Rüya sahibinin öz eleştiri yaparak, kusurlarının ve yanlış tavırlarının farkına varmasına işaret eder. Bu sayede rüya sahibi çevresinde haksızlık yaptığı kişilerin de olduğunu fark edecek ve onların gönlünü almak için bazı adımlar atacak demektir.

Bakınız; Necaset.

Rüyada pislik görmek, mal ve temizliğe işarettir.

Rüyada pislik görülmesi mal ve temizlikle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında insan veya hayvan pisliği görmesi veya eline alması; o kimsenin eline mal ve para geçeceğine, kişinin rüyasında pis-; ligini yaparken görmesi; o kimsenin düşünce ve endişelerden kurtulacağına, bir kimsenin rüyasında elbisesine pislik bulaştığını görmesi; o kimsenin haram yollardan eline para geçeceğine delalet şeklinde tabir olunur.

Bu rüya umumiyetle haram mal, zulüm, eşkıyalık, hastalık, istirahat, zillet, ihanet, sırrın ifşası, töhmet, sadaka, menfaat, keder, boşanma, mahsul vb. ile yorumlanmıştır.İbn-i Şirin demiştir ki: Pisliğini bir kap içine veya elbisesine yapan, bir kadın yüzünden sıkıntı çeker. Odada olursa, ceza öder. Bir vadi yahut derede ise, devlet yüzünden üzülür. Pisliğini eline yaptığını ve kimsenin görmediğini hisseden, mal kaybına uğrar. Büyük abdest bozan; gamdan kurtulur, zekatını verir. İshal olduğunu gören bütün malını kaybeder. Halkın önünde abdest bozan; çirkin konuşur. Pantolonuna pisleyen, karısına zulmeder ve onu boşar. Pisliği eliyle tutan, haram kazanır. Gömleğini kirleten, itibarını kaybeder.Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Rüyasında insan pisliği biriktiren, toplayan, gören, zulüm yolu ile para kazanır. Bir rivayete göre feraha çıkar. Kendisinden pislik çıktığını gören, abdesthane vb. bir yerde abdest bozan, bütün malını sarfeder. Elbisesi üzerine pisleyen, kötü bir iş yapar. Pisliğinin üzerini toprakla örten, parasını saklar. Kendi üzerine pislik yapan, günah işler. Pisliğini yatağına yapan; ya hastalanır yahut karısından ayrılır. İnsan pisliği yiyen, muhtemelen haram yer.Bazı tabirciler, "pislik yerine hayvan çıkardığını görenin, evladı olur" demişlerdir. Pislik üzerine oturanın eline, miras yoluyla haram mal geçer.Bundan iğrenirse, haramdan veya fena konuşmaktan pişman olur.Danyal (A.S.)a göre insan pisliği, haram maldır. Eti yenen hayvanın pisliği, helal maldır.Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Yüksek bir yerde pisliğe bulaşmak, mala delalettir. İkrah olunacak alçak bir yerde ise, devlet idarecilerinin zulmüne uğrar.Abdulgani'en Nablusi diyor ki: İshal olmak; büyük servete işarettir. Ekmekle beraber pislik yediğini gören, sünnete aykırı davranır. Halkın önünde abdest bozan, kötü bir şey yapar.İbn-i Kesir diyor ki: Pislik içine daldığını gören; kedere düşer, günah işler.Tanınmış bir adamın kendine pislik attığını gören, onunla düşman olur, zulüm görür. Bir çöplük üzerindeki pisliği karıştıran, halkın arasını bozar. Sofra üzerine pislik yaptığını gören, malını dünya zevki için harcar. Pislik toplayan, toprakla uğraşıyorsa, iyi mahsul alır. Fakirse, sadakadan para toplar. Sarraf ise, faiz yoluyla zengin olur. Bir dağda yahut sahrada yaptığı pisliği kuşların aldığını görenin malı çalınır. Pisliğinin çamur gibi olduğunu gören, hükumetten korkar. Çukurdaki pisliğin içine düşen, hastalanır. Fakat, ardından iyileşir, lakin hırsızlıkla itham edilir. Yılan biçiminde pislik yapan, evladından düşmanlık görür.Bir rivayete göre insan pisliği gören, toplayan, biriktiren yahut kendisine verilen, zengin olur ve zekatını verir yahutta haram mal toplar.Meçhul bir yerde abdest bozan, haram malını dağıtır. Bundan faydalananlar, kendisine müteşekkir olurlar.Bazıları necaset çıkarmayı günahtan kurtulmakla yorumluyor. Bundan başka rüya sahibinin misafiri gider. Yolculuğa çıkar. Hacetten kurtulur. Bu rüya, emanetin reddine veya rüyayı görenin sırrına da delalet eder. Pisliğin kokusunu duymak, güçlükle def'etmek, onunla elbiseyi kirletmek, büyük bir sıkıntıya, kötü şöhrete, para cezasına, esir için hürriyete, hamile için meşakkate, zorluğa işarettir.Necasete bulanmak, hastalığa ve korkuya delalet eder diyenler, bu rüyanın çirkin fiillerde bulunanlar için hayırla tevil edileceğini söylemişlerdir.Bir mezbele üzerindeki pislikleri değnekle dağıtan, kadı olup halkın malını karıştırır. Bir sofra üzerine, testiye, başka bir kaba, elbiseye veya beze abdestini bozan, malını leziz yiyecekler için harcar veya hizmetçi alır. Abdestini kaçırdığını ama kimsenin farketmediğini görenin malı eksilir. Lakin ailesi ve ortağı bunu anlamaz. Abdesthaneye düşen, günah işler, aşağılanır yahut fena konuşur. Bir adamın pisliğine bulaşan, muhtemelen onun dinine girer.Görüldüğü gibi tabirciler necaset rüyasını birbirlerin-den oldukça farklı yorumlamışlardır.Yukarıdakilere ilaveten Kirmani demiştir ki: Büyük abdestinin çok sıcak olduğunu gören, ya hastalanır yahut bir suçla itham edilir. Kirmani de halkın önünde abdest bozmayı, iyi saymamıştır.Rüya sahibi hükumetten ceza görür, rezil olur. İnsan pisliği toplamak, mal toplamaktır. Hatta bu rüya, hükumetin vergi tahsil edeceğine bile delildir.Son olarak İbn-i Şirin'e tekrar kulak verelim: Bir mezbelede, deniz kenarında veya münasip bir mahalde abdest bozan, bütün sıkıntılarından kurtulur. Çiftlik sahibi ise mal toplar. Fakirse, aldığı sadakaları biriktirir. Sarraf ise, faizden zengin olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog