Arama

Rüyada Rehin Görmek

Rüyada rehin görmek, güvenilmez bir kimseyle iş birliği yapmak ve girişilen iş yüzünden zor durumlara düşmek anlamına geleceği gibi, kişinin ev ya da gayrimenkul alım satımı gibi konularda dikkatli olması gerektiğini de işaret eder. Aldanmanın ve aldatılmanın işareti olan rüya, saf duygularla hareket eden iyi niyetli rüya sahibinin, kötü niyetli kişilerin elinde oyuncak olmasına, her türlü duygusunun ve maddi gücünün kullanılabileceğine de dikkat çeker. Rehin görmek bazen alacaklılarla yaşanacak sorunlara veya geçici de olsa ciddi parasal sıkıntılar yüzünden haciz gibi büyük bir sıkıntı yaşanacağına da alamettir. Kişinin her adımına dikkat etmesi gereken bir dönem içinde olduğuna, özellikle yeni tanışacağı kimselere karşı daha mesafeli olması ve hemen güvenmemesi gerektiğini bildirir.

Rüyada Rehin Alınmak

Düşmanı olan kimselerin göreceği zarara işaret eden rüya, dikkatsizlik sonucunda kişiye kötülük yapmak isteyenlerin eline koz verileceği anlamına gelir. Rehin alındığını gören kişiler gerçek hayatlarında da borçları nedeniyle rahat hareket edemezler ve ruhsal olarak da kendilerini kapana sıkışmış hissederler. Genellikle işlerin bozulması, dostlukların azalması ve kişinin güvendiği kimselerden göreceği zarar ve ziyana işaret eden rüya, bencil kişiler tarafından kullanılmaya ve suistimal edilmeye de alamettir.

Rüyada Rehin Almak

Aşırı baskıcı bir tutum nedeni ile kişinin eşine veya ailesine karşı baskı dolu tavırlar içine gireceğine, yaptığı hareketlerin aşırılığını fark etmemesi sonucunda ise çevresi ve sevdikleri tarafından yalnız bırakılacağına alamettir. Rehin alının kişi gerçek hayatta tanınıyorsa o kimseye yüklü miktarda borç verilir ancak bu paranın geri ödenmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır. Parasal konularla sevdiği kişilerle arası açılan rüya sahibinin yaşadığı deneyimlerden sonra daha dikkatli olacağı da işaret eder.

Rüyada Rehin Görmenin Psikolojik Yorumu

Kendisini kısıtlanmış tutsak ve özgürlüğü elinden alınmış olarak hisseden kişilerin gördüğü rüyalardandır. Bu rüya aynı zamanda hayati tehlike altında olan veya hapse düşmüş kişilerin de gördüğü sembolik rüyalar arasındadır.

Borcuna karşılık bir malı yahut kendini rehin vermek yahut bir ipotek muamelesine maruz kalmak, kılınmayan namaz, tutulmayan oruç ve yerine getirilmeyen diğer dini görevlerden dolayı ilahi ceza ikazına, Bir kimseden rehin olarak bir şey almak, borçluya ssüre tanıyıp ona kolaylık göstermeye, Rehin alındığını görmek fazla günah işlemekten dolayı azap görmeye, Rehin bazen, onu bırakan kimsenin rehin bir şey bıraktığı kimseye suizanda bulunmasına Rehin yolculuğa yahut sıkıntıdan kurtulmaya da delalet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine ve kötü ameli sebebiyle cehennemde hapis edileceğine işarettir.Yanma rehin olarak bir şeyin bıraktığını gören kimse, başkasına zulmeder. Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister.Rehin olarak görülmek, zillet ve rezilliğe muttali olmaya; kalbini birisinin sevgisiyle meşgul etmeye işarettir.Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse o kimse hakir bir şahsın muhabbetinde müptela olur ve bununla o kimsenin yüce kadri mahvolur.Bazen de rehin, rehin bırakanın rehin bırakılan üzerine suizanına, bazen de yolculuğa işarettir.

Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir şey karşılığında rehin olduğunu görmesi; o kimsenin günahkâr birisi olması hasebiyle âhiretteki yerinin cehennem olacağına delalet eder. Rüyanızda bir başkasına rehin mal bıraktığınızı görmeniz; sizin bir başkasının malını zorla elinde gasb ederek alacağınıza, bazen de kişinin rüyasında rehin olduğunu görmesi; o kimsenin birisine âşık olacağına, yani birisine çok bağlanıp arkasından gideceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında rehin olduğunu görmesi; o kimsenin tutuklanacağına veya hapse girecek kötü işler yapacağına delaletle tabir olunur

Bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine ve kötü ameli sebebiyle cehennemde hapis edilmesine delalet eder.Yanına rehin olarak bir şeyin bırakıldığını gören kimse, başkasına zulmeder. Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister.Rehin, bir şeyin sübut ve devamından me'huzdur. Rehin, zilletlere ve rüsvaylıklara muttali olmaya, yahut kendisi ile birisinin diğer bir insanın daima esaretinde kalmayı icap ettirecek bir şeye delalet eder. Bazan da rehin, mihnet ve muhabbetle müptela olmaya delalet eder ki, kişinin kalbi onun sevdiği ve daima kendisiyle meşgul olduğu kimsenin yanında rehin olur.Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse o kimse hakir bir şahsın muhabbetinde müptela olur ve bunuma o kimsenin yüce kadri mahvolur.Bazan da rehin, rehin bırakanın rehin bırakılan üzerine suizannı-na, bazan da yolculuğa delalet eder.

Bu rüya, ihtiyac ve tamahla yorumlanır. Bir kimsenin kendine rehin verdiğini görmek; rehin verenin, rüya sahibine muhtaç olacağına delalettir. Kendisinin rehin verdiğini gören, o şahsa ihtiyacını bildirmek mecburiyetinde kalır. Kendi nefsini rehin ettiğini görmek; günaha girmektir. Rehin rüyasında hayır yoktur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog