Arama

Rüyada Renkler Görmek

Rüyada renkler görmek bütünü meydana getiren, temel faktörlerin birlikteliğine delalet eder. Rüyada görülen renkler eğer bir birine yakışan renklerse ölçülü hareket etmeye, insanlarla uyumlu olmaya ve hoşgörü çerçevesinde davranmaya delalet eder. Eğer renkler birbirinden bağımsızsa ve birbirine yakışmıyorsa zıtlığa, huysuzluğa, geçimsizliğe, muhakeme yeteneğinin zayıflığına işaret eder. Rüyasında beyaz renk gören kişi temiz kalplidir, düşünceleri ve duyguları da son derece iyi niyet üzerine kuruludur. Rüyada görülen renklerin tek tek anlamı vardır, aydınlık ve güzel renkler rüyalarda hep iyi ve hayırlı şeylere yorulur. Rüyada renklerin yorumu renklere göre değişkenlik gösterir.

Rüyada Beyaz Renk Görmek

Rüyada beyaz renk görmek çok güzeldir, kişinin hem ruhunun hem de kalbinin temizliğine ve saflığına işaret eder. Rüyasında beyaz renk gören kişi iyi düşünceler ve iyi niyetler taşıyor demektir. Kişinin temiz ve saf kalpli oluşuna delalet eder.

Rüyada Kırmızı Renk Görmek

Rüyada kırmızı renk hayırlı şeylere işaret etmez. Yaşanacak olan kötü olaylara, zorluklara, sıkıntılara ve belalara işaret eder. Kan kırmızısı başka bir adıyla bayrak kırmızısı ise bunun tam tersine esenliğe, ağız tadına, huzur ve mutluluk verecek olaylara delalet eder.

Rüyada Sarı Renk Görmek

Rüyada görülen sarı renk karşılaşılacak sağlık sorunlarına delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin olması için emek harcadığı bir hususta hayal kırıklığı yaşayacağı anlamı da gelmektedir.

Rüyada Yeşil Renk Görmek

Rüyada yeşil renk görmek kişinin inancının kuvvetli olduğuna ve o kişinin terbiyeli, ölçülü, ağırbaşlı ve muhafazakâr olduğuna işaret eder. Rüyada yeşil ile beyazın birlikteliği ise mutlu edici bir gelişmenin yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada Toprak Rengi Görmek

Rüyada toprak rengi görmek çok hayırlıdır. Kişinin kazancına işaret eder.

Varlıkları meydana getiren asli unsurların uyumuna delalet eder. Birbirine uyumlu renkler yaratılışın amacına uygun hareket etmeye, insanlarla hoş geçinmeye; zıt renkler uyumsuz ve heterojen insan ve görüşlere, iyi ile kötüyü birbirine karıştırmaya; Beyaaz renk dürüst karaktere ve huy güzelliğine, Yeşil renk ahlak ve din güzelliğine, Bu iki renk hayır ve müjdeye, Siyah renk kalp katılığı ve yanlış düşünceye yahut mal ve dünyalığa, Kırmızı renk şiddet ve şerre, Bayrak kırmızısı şeref ve başarıya, Sarı renk hastalık ve ümitsizliğe, beklenen işin olmayacağına, Kahverengi ve tonları ağırbaşlılığa ve iş ve durumdaki oturmuşluğa, Mavi ve tonları ümit edilen şeylere, Mor renk kedere, Pembe mutluluğa, Pastel renkler ve diğerleri bulundukları yer ve konumun durumuna göre güzellik ve noksanlıklara, Toprak rengi mütevazi insana ve rızka, Buğday rengi nesiller ve insanlar arasındaki ihtilaflara delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog