Arama

Rüyada Sabah Görmek

Rüyada sabah görmek, kişi için hayırlı anılacak değişiklikler ve yenilikler olacağını ve hayata karşı küstüren ve olumsuz bakmasını sağlayan olayların sona ereceğini, hastalık veya sağlık sorunlarından kaynaklanan dertlerin kısa süre sonra biteceğini bildirir. Sıkıntıları ile başı dertte olan ve içinde bulunduğu karanlık, kasvetli günlerin bitmeyeceğini düşünen kişiler için çok güzel haberler alacakları, maddi ve manevi anlamda her türlü desteği bulabilecekleri, borçların kapatılıp, aile ile ilişkilerin daha da güzel hale geleceği şeklinde de yorumlanır. Karanlık günlerden ve zor dönemlerden sonra gelecek olan güzel günlerin, huzurlu bir yaşamın alameti olarak da yorumlanır.

Rüyada Sabah Olduğunu Görmek

Kişinin kalbinden geçen her türlü dileğinin kabul göreceğini, İslami açıdan Allah’ın çok sevgili bir kulu olduğunu ve mutluluk içinde bir hayat süreceğini bildiren güzel bir rüyadır. Rüya sahibi hasta ise hemen iyileşip ayağa kalkar. Kişinin yakınlarından biri hastaysa iyileşme haberini alır. Sabah olduğunu gören kişinin işleri açılır ve varsa tüm borçlarından kurtulur. Ruhsal açıdan da kişinin çok pozitif biri haline geleceğinin ifadesidir.

Rüyada Sabah Olması

Kişi rüyasında gece vakti birden sabah olduğunu görüyorsa büyük bir mucize yaşar. Hiç düşünemediği veya inanması zor bir olayla karşılaşır. Tüm bahtı açılır ve kaderi tamamen değişir. Yaşam standardı yükselir, fakir biri ise parmakla gösterilecek kadar zengin bir insan olur. Rüyada sabah olması demek kişinin her türlü iş fırsatını değerlendirip zengin olması, sağlıklı ve güven içinde bir ömür geçirmesi demektir.

Rüyada Sabah Görmenin Psikolojik Yorumu

Sabah görmek kişinin ruhsal açıdan çok tatmin olmuş, egosunu küçülterek yaşamaya çalışan, çevresindeki kişilere, canlılara ve olaylara karşı son derece duyarlı biri olduğunun ifadesidir. Metafizik veya ruhani olaylarla ile ilgilenildiğini, varoluş ve dünyaya gelme amacına yönelik bilgiler elde etme arzusunun da tabiridir.

Sabah olduğunu ve kendisinin de iyilik ve hoşluk içinde olduğunu görmek her türlü sıkıntıdan kurtulmaya; günahkarın tövbe, kafirin iman etmesine, hapisteki kimsenin kurtulmasına, sıkıntıda olanın esenliğe çıkmasına, düşmanı olanın ona galebe çalmasına, vvadini yerine getirmeye, Sabahleyin kendini yaramaz ve çirkin hissetmek günah işlemeye, küfre düşmeye, Sabahın erken vakti kısmete, evlenecek ve hayırlı kısmet açılacak kızlara, gafletten ırak olmaya, zikre ve Kur'an okumaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Aydınlık, Nur, Seher Vakti.)

Rüyada sabah olduğunun görülmesi; hayır kapılarının açılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sabah olduğunu ve ortalığın aydınlandığını görmesi; o kimsenin bütün sıkıntı ve kederlerinden kurtulacağına işaret eder. Rüyanızda sabah erkenden horoz sesi duyduğunuzu görmeniz; sizi sevinç ve mutluluğa erişeceğinize, rüyanızda sabah güneşini görmeniz; bütün dertlerinizin bittiğine, ferahlık ve mutluluğunuzun geldiği ne delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Çiftçi birisinin rüyasında sabah olduğunu görmesi; o çiftçinin bol mahsûl alacağına, ürününden feyiz bereket göreceğine işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında sabah olup ortalığın ağardığını görmesi; o hastanın şifa bulup iyileşeceğine kişinin rüyasında sabah vakti cemaatle namaz kıldığını görmesi; o kişinin bir yolculuk yapacağına ve bu yolculuğun da hac yolculuğu olabileceğine işaret eder. İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Rüyada sabah olduğunun görülmesi; hasta için şifa bulup iyileşeceğine, borçlular için borçlarından kurtulacaklarına, hapishanede tutuklular için tahliye olacaklarına, yolcular için selâmetle yolculuk yapacaklarına, gurbette olanlar için sılaya döneceklerine işaret şeklinde tabir olunur.

Rüyada sabah olduğunu görmek, vadini yerine getirmeye delalet eder. Rüyada sabah olduğunu ve kendisinin çirkin ve yaramaz bir durumda bulunduğunu görse, o kimsenin küfrüne veya günah işlediğine delalet eder.Kefil olan bir kimse rüyada sabah olduğunu görse ve o adam da cömertse, onun yerini dolduracak bir karşılığını elde edeceğini müjdeler. Eğer cimri ise, malının zayi olacağını söyle!Ziraatçıların sabah olduğunu görmeleri, borca delalet eder. Rüyada bir şeyin kaybolduğunu ve şafak sökerken onu bulduğunu gören kimse, borçlusu aleyhine iddia ettiği şeyi birtakım kimselerin şahitliği ile isbat eder. Rüyada, sabah olduğunu gören kimse hasta ise, ölmesi veya iyileşmesi suretiyle hastalıktan kurtarır.Sabah namazım cemaatla kıldığını gören kimse yolculuğa çıkacağını bekler, veya hacca gider ya da — beklediği yolculuk, ölüm yolculuğu ise — cennete gider, hayırdan takdim edeceği ameli güzel ve kabri nurlu olur.Rüyada, su istediğini veya yiyecek bir şey topladığım ya da arpa satın aldığını gören kimse, mübtela olduğu bir hastalıktan kurtulur.Bu rüyayı hapsedilmiş bir kimse görse, hapislikten kurtulur, denizde yolculuk etmekten menedilmiş kimse görse, bu mani ortadan kalkar. Hanımı kendisinden kaçmış kimse görse, — gündüz, karı ile kocayı ve birbirlerini seven kişileri birbirinden ayırdığından— hanımından ayrılır.Günahkar bir gafil veya nefsin isteklerine uymuş bir kafir görse, tevbe ederek gaflet ve dalmış olduğu karanlıktan uyanır, bedbaht yahut ticaret ve pazarda alış-verişi durmuş bir kimse görse, işleri canlanır ve geçimleri kuvvet bulur.Kafir bir düşmanı olan ve onu arayan yahut zalim bir düşmanı olup kendisiyle çekişen bir kimse görse, düşmanına zafer bulur ve elde edeceği bir hakla ona galip gelir.Bu rüyayı bütün halk görecek olsa ve kendileri de muhasara veya güç bir durumda yahut zulüm, kıtlık ya da bir fitne içinde bulunsalar, bunların hepsinden kurtulurlar..

Rüyada sabah görmek; vaadi yerine getirmektir. Sabahla ilgili rüyalarda kendini çirkin bir halde gören, günah ve küfür işler. Rüyasında sabah olduğunu gören, borçluysa; borcunu eda eder. Üzüntülüyse; feraha çıkar. Malı artar. Fakat, rüya sahibi kıskanç ve cimrilerden ise, malı telef olur.Kirmani demiştir ki: Sabah rüyası, çiftçiler için çok iyidir. Berekete delalet eder. Kendisine ait bir şeyi kaybettikten sonra, sabahın olmasıyla beraber onu bulduğunu gören, davasında şahitler sayesinde haklı çıkar. Rüyasında sabahla beraber ortalığın ağardığını gören, hastaysa; ya şifa bulur yahutta vefat eder. Şayet rüya vefat habercisiyse, Allah'ın affına ve rahmetine mazhar olur. Sevabı ağır basar. Cemaatle sabah namazını kıldığını gören, ya sefere gider veya hacca niyetlenir. Bu rüya her haliyle hayırdır. Akıbeti güzel olur. Cennet-i Alaya girer.İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada sabah olduğunu görmek; hasta için şifa, borçlu için; eda, mahpus için; hürriyet, yolcu için; kolaylık, gurbette olan için ise, vatana selametle dönüştür. Bu rüya ayrıca, tevbe, hidayet, islam, bol rızk ve emniyettir.Rüya sahibi, ahlaksız bir kadınla evliyse, ondan kurtulur. Düşmanı varsa, galip gelir. Devlet başkanının bu rüyayı görmesi, adaletli muamelesi ve devrinde huzur tesis etmesidir. Zulum içindeki bir insanın rüyasında sabah olduğunu görmesi; Allah'ın yardımıyla selamete çıkacağının habercisidir.İsmail El Eş-as'ın yorumu da yukarıdakiler gibidir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog