Arama

Rüyada Saçın Ağarması Görmek

Bir kimsenin rüyasında saçının bir kısmının ağardığını görmesi; o kimsenin vakarlı birisi olduğuna, hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında saçlarının ağardığını görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalında bulunan beyaz tüyleri yolduğunu görmesi; o kimsenin ihtiyarlara hürmet edeceğine işaret eder. Zengin bir kimsenin rüyasında vücudunun kıllarının ağardığını görmesi; o kimsenin malının elinden gideceğine, eğer fakir ise ödemede güçlük çekeceği bir borcun altına gireceğine yorumlanır. Sakalı siyah olan bir kimsenin rüyasında sakalının beyazladığını görmesi; o kimsenin dininin veya malının gideceğine delaletle tabir olunur. Sakalı siyah olan bir kimsenin rüyasında sakalında üç adet beyaz sakal belirdiğini görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sakalının beyaz ve berrak olduğunu görmesi; o kimsenin izzete, rütbeye ve şöhrete kavuşacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarında ağarmış bulunan tüyleri yolduğunu görmesi; o kimsenin muhalefette bulunacağına ve ihtiyarlara saygı göstermeyeceğine delaletle tabir olunur.

Rüyada saç ağarmak, gençler için vakara delalet eder. Bazı tabirciler, ömrün uzun olmasına, bazıları da zayıflığa delalet eder, demişlerdir. Aklık sakal ve başın tümünde olursa, fakirliğe delalet eder.Bir kimse saçının bir kısmının ağardığını görse vakar ve temkinin çok iyi olduğuna, başı ağaranın hanımı hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına delalet eder.Bir kimse sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya kestiğini görse, o adam ihtiyarlara hürmet eder.Kadın rüyada başının ağardığını görse, kocası fasıktır. Eğer kocası fasık değilse, başka bir hanım veya bir cariye ile hanımının durumunu bozar.Bazı tabirciler baş ağarması, kaybolmuş bir kimsenin veya misafirin gelmesidir, demişlerdir.Vücut kıllarının ağardığını gören zengin ise, malının gideceğine, fakir ise, ödenmesi güç olan borca işarettir.Tanınmayan bir kadının saçınm ağarması, hububat kurutmaya, askerin tümünün başının ağarması, zaaf ve firara delalet eder. Hasta kimsenin başının ağarması ise, ölüm ve kefene delalet eder, hasseten vücut kılları ağanrsa.Korkan kimse için saç ağarması, hakim ve melikten kurtulmaya işarettir. ,Bazı tabirciler, kadının saçının ağarmasını görmek, kocası veya kocasının akrabaları tarafından çirkin söz işiteceğine, bazan da, boşanmaya delalet eder, demişlerdir. Çünkü erkekler kadının saçının ağarmasını, hoş görmezler.Saçı ak bir kimse, rüyada saçının daha fazla ağarmış olduğunu, fakat bunların içinde siyah tüylerin de bulunduğunu görse, olgunluğa delalet eder.Saçının tamamen ağardığını gören kimse, amirinden veya büyüğünden nahoş bir şey görür.Sakalı siyah bir kimse sakalının beyaz olduğunu görse, o adamın dini veya malı gider.Sakalı siyah olan bir kimse, sakalında üç'e kadar beyaz tüy belirdiğini görse, erkek bir çocuğu doğar. Eğer aynı rüyayı gören kimsenin kayıp bir şeyi olup, kendisi de kaybolan şeyi çok seviyor ve bulunmasını da çok arzu ediyorsa, o kaybı gelir.Rüyada göğüs kılının beyaz olduğunu gören kimsenin, yemeği kokar.Bir kimse rüyada sakalının beyaz ve berrak olduğunu görse, izzet, rütbe ve şöhrete nail olur.İbn-i Sîrin (R.A.) Hazretleri saçı henüz ağarmamış kimsenin rüyada saçının ağarmasını iyi görmemiştir. O, «saç ağarması —bahusus saç uzun olduğu zaman — malın azalmasıdır» derdi.Bu rüyayı fakir birisi görse, onun üzerinde fakirlikle beraber büyük bir borç, sıkıntı ve hapislik toplanır.Saçmdan ağarmış bulunan tüyleri yolduğunu gören kimse, muhalefette bulunur. İhtiyarlara, saygı göstermez.Bazan sakal ağarması, ok ve kılıç gibi bedene acı veren şeylerin bedene dokunmasına, eza ve cezaya delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog