Arama

Rüyada Sadaka Görmek

Rüyada sadaka görmek, uzun zamandır çok bunalmış olan rüya sahibinin nihayet rahat bir nefes alacağına ve biraz olsun işlerini yoluna sokacağına delalettir. Sadaka görmek aynı zamanda kişinin zor durumda iken alacağı çok büyük bir yardıma da işarettir. İslami olarak bir uyarı mahiyetindedir ve kişinin sahip oldukları için fitre ve zekat vermesi gerektiğinin altını çizer. Safahat düşkünü olunduğu için, başkalarının dertlerine çare olmak istemeyen bencil kişilerin başlarına gelecek kötü olaylardan sonra büyük bir ders alacaklarını ve yaşayacakları bu olumsuz olaylar neticesinde de yaşamlarının öncekine oranla çok daha farklı bir hale geleceğine alamet eder.

Rüyada Sakada Vermek

Rüya sahibinin toplum nazarında çok önemli ve saygın bir kişilik haline geleceği, itibarının artması sonucunda pek çok iş kapısının açılacağı, ilim irfan yolunda durmaksızın eğitim alınacağını ve isteklerin yerine geleceği anlamına gelir. Sadaka verdiğini gören kişinin hayatı kazalardan uzak olur ve kişi her türlü dertten, beladan uzak kalır. İslami olarak da kişinin çok sevilen bir kul olduğunu, doğru yoldan ayrılmadan, hak yemeden, helal yollardan kazanç elde ederek, hem kendisini, hem de ailesini koruduğuna, anne babasından da her zaman hayır duası aldığına yorulur.

Rüyada Sadaka Almak

Yaşanacak kötü olaylar neticesinde kişinin yaşamının hiç hesaplamadığı bir şekilde kötü gideceğine, olumsuz gelişmeler nedeniyle planların bozulacağını, işyerinde de sorunlarla karşılaşıp, maddi, manevi olarak zarar göreceği anlamlarına gelir.

Rüyada Sadaka Görmenin Psikolojik Yorumu

Aşırı gurur sahibi olunduğuna ve bu nedenle zor durumda bile kalınsa hiç kimseden yardım talep edilmediğini bildiren rüya, kişinin gerçek hayatında çok sayıda güçlükle boğuştuğunu fakat yine de kimseye bu durumdan bahsetmediğini, problemlerini tek başına çözerek ayakta kalmaya çalıştığını tabir eder. Sadaka görmek, gelecek kaygıları taşımak anlamına da gelir.

Rüyada sadaka vermek, korku ve endişeden emin, bela ve afetten kurtulmaya işarettir.

Kirmani demiştir ki: Rüyada sadaka vermek; korkudan kurtulmak, her türlü beladan muhafaza olmaktır.Cabir'ül Mağribi'ye göre sadaka veren, hastaysa; şifaya, hapisteyse; hürriyetine kavuşur. Günahkarsa; tevbe eder. Kafirse, müslüman olur. Bu rüya saadet ve baht açıklığıdır.Abdulgani'en Nablusi, yukarıdaki yorumlardan başka şunları söylüyor: Rüyada tasadduku caiz olmayan ölmüş havan vb.ni sadaka olarak vermek; tedbirsiz davranmaya işaret eder. Bu rüyayı gören; kötülüğe kötülükle, günaha günahla mukabele eder. Tasadduku caiz olan bir şeyi sadaka olarak vermek; bol rızk, bereket ve tevbedir. Zengin birine sadaka vermek; onun sadakaya muhtaç olacağına işarettir.İbn-i Kesir, sadaka vermeyi; hasetçiyi (kıskanç insanı) çatlatmak, düşmanı çıldırtmak şeklinde nitelemektedir.Bu rüya, büyük alimlere yakın olmaya da delalet eder. Sadaka istenildiği zaman verdiğini gören alim, ilminden halkı faydalandırır. Bu her meslek için böyledir. Rüya sahibi sultansa; ülkesinin sınırları genişler. Bir miskini doyuran, korku ve gamdan kurtulur.Sadaka verdiğini gören alimse ilminden kazanır. Melik veya vezirse şanı artar. Zina eden bir kadına yahut bir hırsıza sadaka vermek, tevbe etmelerine işarettir. (Ayrıca Bkz. Zekat vermek.)

Rüyada verilen sadaka güzel bir işarettir. İstemeden ve zorla verdiğini görmek ise yaklaşan kötülüğü simgeler.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog