Arama

Rüyada Saf Suresi Görmek

Rüyada Saff süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, sebat ve murakabeye, Allah yolunda şehit olarak vefat etmeye işarettir.

İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Saf Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin savaşa katılacağına ve şehid olarak öleceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, hayır işleriyle meşgul olur. Allah (C.C.) için gaza eder.Kirmani şöyle diyor: Allah'ın rızasının kazanmak için, çok çalışır. Din yoluna yönelir. Harp edenlere katılır.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Bir toplulukla beraber gazaya gider ve şehitlik mertebesine erişir.Abdulgani'ye göre, dine hizmet eder. Sözünde durur. Sebatkar ve lisanına hafız olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog