Arama

Rüyada Şafak Görmek

Yemin etmeye, devlet tarafından başlatılıp yönlendirecek harekete; Bu vakit nur ve hidayete, peş peşe yaşanacak sevinç ve mutluluğa; yalancı ve aldatıcı beklentilerin yerini gerçek mutluluklara bırakmasına, sapıklıktan so a hidayete delatet eder.

Bir kimsenin rüyasında şafak attığını görmesi, o kişinin istediği ve beklediği bir işin olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında şafağın kaybolduğunu görmesi; o kimsenin beklediği işinin olmayacağına yorumlanır.

Rüyada şafak, Cenab-ı Haklan: «And ederim o şafa-ka» (Sure-i inşikak ayet 16) mealindeki ayetine binaen yemine delalet eder. Bazen da melik ve vekilleri tarafından zuhur edecek bir harekete delalet eder.

Rüyasında şafağın söktüğünü gören, arzusuna nail olur. Şafağın kaybolması, talep edilen bir işin nihayet bulmasına işarettir. Şafak sabahın başlangıcı olduğundan rüya; refah, ni'met ve sevinçle tabir olunur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog