Arama

Rüyada Sahra Görmek

zarardan so a kazanca, hastalıktan so a sağlığa, şiddet ve sıkıntıdan so a kurtuluş ve rahatlığa, günahtan tövbe etmeye, Çölde yürümek faydasız ve kazançsız bir işe başlamaya, Sahra, genişliği ve yeşilliği nisbetinde sevinç ve ferahlığa delalet eder.

Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve sıkıntıdan kurtularak genişliğe ve selamete çıkmaya, günahlardan tövbe etmeye, kazanca ve hastalıktan sıhhata kavuşmaya işarettir.Rüyada tehlikeli ve harap bir yerde bulunduğunu kendisinin fakir olduğunu gören kimse, ölür.Rüyada çöl ve sahrada yürümek kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir işe başlamaya işarettir.Kendisinin kara parçasında bulunduğunu gören kimse, genişliğe çıkar, şeref ve izzete kavuşur. Salih amel ve ibadet etmek suretiyle rahatlığa kavuşur.Sahra, genişliği, ekili oluşu ve yeşilliği nisbetinde rahatlık ve sevinçtir.

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sahra görmesi; sahranın genişliği, güzelliği ve düzlüğü nispetinde o kimsenin ferah ve sevince mazhar olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında geniş bir sahranın mevsiminde çimenlerle süslü olduğunu ve kendisinin de o sahrada gezip dolaştığını görmesi; o kimsenin hayır ve menfaate kavuşacağına işaret eder. Rüyanızda dikenlerle ve ağaçlarla süslü bir sahra görmeniz; hareketlerinizde doğruluk bulunduğuna, rüyanızda çiçekler ve güllerle süslü geniş bir sahra görmeniz; kıymetli bir kişiye yakın olacağınıza ve onun aklından, fikrinden ve ilminden istifade edeceğinize delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında içinde bulunduğu sahranın veya arazinin genişliğini görmesi; o kişinin evinin halkının maişetinin genişliğine, ömürlerinin uzunluğuna, aksini görmek ise bu rüyanın aksine yorumlanır.

Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve mihnetden kurtularak genişliğe ve selamete çıkmaya, günahlardan tevbe etmeye, zarardan sonra, kazanca ve hastalıktan sıhhata kavuşmaya delalet eder.Rüyada tehlikeli veya harap bir yerde bulunduğunu kendisinin de fakir olduğunu gören kimse, ölür.Rüyada çöl ve sahrada yürümek kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir şeye başlamaya delalet eder.Kendisinin kara parçasında bulunduğunu gören kimse, genişliğe çıkar, şeref ve izzete kavuşur. Salih amel ve ibadet etmek suretiyle rahatlığa kavuşur. Yahut rüyada gördüğü kara parçasının genişliği mik-tarınca, ibadet ve salih amel yapması müyesser olur.Sahra, genişliği, ekili oluşu ve yeşilliği nisbetinde ferahlık ve sevinçtir.

İbn-i Şirin diyor ki: Rüyada, geniş ve güzel bir sahra görmek; ferah, sevinç ve adalete delalettir. Geniş bir sahranın mevsiminde çimenlerle süslü olduğunu ve burada gezindiğini gören; adil bir sultana yakın olur, ondan hayır ve menfaat görür. Dikenlik vahşi bir sahra gören, ya zalim bir idareci yahutta bir fahişe ile yakın olur.Bazılarına göre, sahra görmek; helal mal ve ganimettir.Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Hudutsuz, geniş, bilmediği bir sahra görenin kazancı arar. Menfaat ve hayır göreceği bir sefere gider. Sahranın sınırları belli ise, rüya, zevce ile tabir olunur. Sahra güzel ise, zevce de güzeldir. Sahranın genişlemesi, rızk genişliği ve uzun bir ömürdür. Sahranın daralması, ömrün kısalığı ve geçim sıkıntısıdır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog