Arama

Rüyada Sancak Görmek

Rüyada sancak görmek, rüyayı gören kişinin çok şahsiyetli bir kimse olacağına, devletin en yüksek mercilerinde önemli görevleri ifa edeceğine, maddi anlamda mücadelelerinin karşılığını alacağına, çalışmalarının takdir edileceğine, yüzünü güleceğine, elinin döneceğine ve hayattan tüm beklediklerinin gerçekleşeceğine alamet eder. Rüya sahibi çok önemli makamlarda ve sınırsız yetkilere sahip olacak demektir.

Rüyada Sancak Tutmak

Rüyayı gören kişinin önemli ve güzel şeylere ön ayak olacak kadar imkân ve söz sahibi olacağı anlamına gelirken bir diğer yandan da kesin olarak elde edilecek ve kalıcı olacak başarıya ve zafere delalet eder. Rüya sahibinin gerek bilgi ve becerisiyle, gerekse gücüyle herkesten çok önde olacağına ve iyi olan şeylere aracılık edeceğine yorulur.

Rüyada Sancak Almak

Rüyayı gören kişinin hedeflerini tutturacağına, istediği makama geleceğine, arzularına, dileklerine ve de hayallerine kavuşacağına, kafaya koyduklarını yapma imkânına sahip olacağına ve yaşamdan beklentilerini elde edeceğine rivayet edilir.

Rüyada Sancak Taşıdığını Görmek

Rüyada sancak taşıdığını görmek de tıpkı sancak tutmak gibi tabir edilir. Rüyayı gören kişinin çevresi geniş, maddi imkânları tam, bilgili, tahsilli, saygın kimse olacağına, güzel işlere imza atacağına, insanlığa faydası dokunacak şeyler yapacağına ve adını ölümsüz kılmak için çabalayacağına işaret eder.

Rüyada Yeşil Sancak Görmek

Rüyayı gören kişiye çok iyi gelecek, şifa olacak, kalıcı değerler katacak, yolunu açacak, sıkıntılarının bitmesine, acılarının dinmesine vesile olacak değişiklikler yapacağına delalet eder. Rüya sahibinin rahata ermesine, ferahlık ve kolaylık bulmasına, keyfe ve ağız tadına kavuşmasına vesile olacak gelişmelerin meydana geleceğine tabir edilir.

Rüyada Bayrak Görmek

Rüyayı gören kişinin hayatının en verimli ve en bereketli dönemini yaşayacağına, geleceği için kayda değer girişimlerde bulunacağına ve sayısız fırsatlar elde edeceğine delalet eder

Saygın bir işe ve meşhur bir yöneticiliğe; Sancak alime, öndere, kahraman, yiğit, cömer, salih ve dendine uyulan kimseye; Askeri sancak, kendisine tabi olunan bilgine, yönetici ya da varlıklı kimseye, Kırmızı sancak savaşa, Yeşil sancak hayırlı yolculuğaa, Beyaz sancak yağmura, Siyah sancak ordunun önünde görülürse mutlak zafere, gönderde görülürse az yağışa, Sarı bayrak zayıf ve savaşa hazır olmayan askerlere delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Bayrak.)

Rüyada sancak görülmesi değişik şekillerde tabir olunmaktadır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde sancak olduğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına, rüyasında büyük bir devlet adamının kendisine bir sancak teslim ettiğini görmesi; sancak yeşil veya beyaz ise; o kimsenin yüksek bir mevkiye geleceğine, şeref ve itibarının artacağına işaret şeklinde yorumlanır. Rüyada sarı sancak görülmesi; hastalığa, kırmızı sancak görülmesi ise şan ve şerefe yorumlanır. Kişinin rüyasında sadece sancak görme si; o kişinin doğruluğuna delalet eder.

Rüyada görülen sancak, meşhur bir iş veya reisliktir. Sancak, alim, imam, zahit, zeki, şecaatli, zengin, cömert veya kendisine uyulan kuvvetli bir kimsedir.Eğer sancak kırmızı olursa rüya sahibi, yukarda vasıflan geçen bir kimse tarafından sevinç ve şenlik görür. Eğer sancak siyah olursa mezkur adam tarafından büyüklük görür.Rüyada sancak gören kimse, şehir halkı için de maaruf olur. Kadın için sancak görmek, kocaya delalet eder.Bir kadın rüyada üç tane sancak gömdüğünü görse, o kac'ın sırasıyla halkın şereflilerinden üç kişi ile evlenir. Onların ölmesiyle kendisi geriye kalır.Rüyada görülen sancak, evlenmeye, hamile kadın için bir çocuğa delalet eder. Çok sancaklar rüzgarlar ve yağmura delalet eder.Sancak sahibi, hakimle tabir edilir. Hakimlik arzusunda bulunan bir kimse rüyada sancak taşıdığını görse, hakimliğe nail olur.Rüyada kendisi için bir sancak yapıldığını gören kimse, eğer sancağa ehilse, onun hayırlı bir hizmet yapmasına; eğer ehil değilse, onun şöhret bulmasına delalet eder.Bir kimsenin kendi elinde sancak görmesi, onun nikah kıyacağına delalet eder.Bazı tabirciler, birisiyle münakaşa yapan bir kimse rüyada sancak görse, o kimsenin hasmıyla kavga yapacağına ve ona mukavemet getiremeyeceğine delalet eder, dediler.Rüyada elinde bir mızrak olduğunu ve onun ucunda da bir sancak bulunduğunu gören kimsenin kendisi veya onun bir çocuğu ölür.Bir kimse rüyada bir ev üzerinde sancak görse, o evde bir kimse ölür.Birisinin büyük bir sancağı yüklendiğini görmesi, o kimsenin bir kadm almasına delalet eder. Eğer o bayrak kırmızı olursa, o kötü bir kadındır. Eğer beyaz olursa, o kadın, iyi bir aileden temiz ve saliha bir kadmdır. Eğer siyah olursa, o kadm uğursuzdur. Sancak bir kaç renkte olursa, o kadın fasıka bir kadındır.Rüyada kendisine bir sancak verildiğini ve kendi yanında gezdirildiğini veya kendisine birtakım sancaklar verildiğini gören kimse, bulunduğu mevkiinden alınır.Sancaklar, melik, emir, hakim ve alimlere delalet eder.Rüyada görülen sancak alevî bir kadınla evlenmeye delalet eder. Rüyada bir sancağın eline geçtiğini gören kimse, alevî bir kadınla evlenir.Bir kimseye rüyada sancak ismi verilse veya kendisi için bir sancak açılsa ya da kendisine bir sancak verilse, o kimsenin iyi bir ad ile, ilmi veya tarikatı, ya da saltanatı sebebiyle doğru yola gitmesine delalet eder.Allah ve Resulullahın sünnetini bilmeyen bir kimsenin rüyada Allah (C.C.) ve Resulullahm sünnetlerini bildiğini görmesi, kendisi hakkında Allah tarafından gelecek lütuf ve rahmete delalet eder.Bir kimse rüyada sihir veya ona benzer şeyleri bildiğini görse, o kimsenin bid'at ve sapıklıkta bulunduğuna delalet eder.

Rüyada sancak görmek; alim, zahid, kahraman, zengin veya halka lider olacak, meziyet sahibi bir insanla yorumlanır. Elinde sancak gören, böyle bir zatla arkadaş olur ve ondan hayır görür. sancağın elden düşmesi, bu tabirin zıddıdır.Kirmani demiştir ki: Bu rüya; sefere, makam ve itibara delalet eder. Devlet başkanının veya yardımcılarından birinin kendisine bilhassa beyaz yahut yeşil sancak verdiğini gören, bir mertebe ve şerefe nail olur. Sarı sancak, hastalığa işarettir. Siyah sancak; halifeler, kadılar ve hatipler için iyidir. Diğerleri için hayra yorulmaz.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Sancak, kadın için eşe delalettir. Herhangi bir suretle sancak gören kadın, evlenir. Kırmızı sancak; harb, sarı sancak; musibet ve hastalık, yeşil sancak; hayırlı bir sefer, beyaz sancak; bereketli yağmura, siyah sancak ise, kıtlık ve pahalılığa işarettir. Bir rivayete göre, sancak görmek; doğru yola yönelmektir.Cafer-i Sadık sancak rüyasını şeref, sefer, makam, itibar ve iyi hal ile tabir ediyor.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog