Arama

Rüyada Şarap Görmek

Rüyada şarap görmek, doğru olmayan yollara sapmaya, yanlış arkadaşlıklar edinmeye ve bu kişilerin aklıyla hareket etmeye tabir edilir. Kişi kendisine arkadaş olacak ve hayır getirecek zannettiği bu kişiler nedeniyle huy değiştirecek daha önce hiç yapmadığı şeyler yapmaya başlayacak, kendisi bile kendisini tanımaz olacak demektir. Rüya sahibi, eskiden kimsenin bir iğnesine tenezzül etmezken, şimdi bir kuruşu nasıl bedavadan kazanacağının hesabını yapar olmuştur.

Rüyada Şarap Şişesi Görmek

Rüyasında şarap şişesi gören kişi, engin bilgi birikimine ve hayat tecrübesine sahip bir kimseden akıl isteyecek demektir. Eğer aldığı fikir aklına yatarsa bu öğüde uyacak fakat aldığı fikir içine sinmezse o zaman kendisine verilen ve aslında uyması durumunda kendisini sıkıntıdan kurtaracak olan öğüde uymayarak zararlı çıkacak demektir.

Rüyada Şarap Kadehi Görmek

Rüyasında şarap kadehi gören kişi, hayati adımlar atacak ve belki de hayatının dönüm noktası olacak işlerin altına imzasını atacak ve bu işlerden hayır bulacaktır.

Rüyada Şarap İçen Birini Görmek

Rüyasında şarap içen bir kimseyi gören rüya sahibi, kendisi için faydalı olacak, aklı başında, konuşmasını bilen, toplum insanı olan ve saygınlık gören bir kişi ile ahbaplık edecek ve kendisinden büyük hayır görecektir diye tabir edilir.

Rüyada Şarap İçmek

Rüyada şarap içmek de benzer şekilde yorumlanır. Rüya sahibi için güzel dilekler ve dualarda bulunan bir kimsenin varlığına delalet eder. Bu kişi rüya sahibini koruyup kollayacak, üzerine titreyecek ve rüya sahibi için hiçbir Allah’ın kuluna ileri geri laf ettirmeyecektir.

Rüyada Kırmızı Şarap Görmek

Rüyada kırmızı şarap evin hanımına işaret eder. Bu hanım, cefakâr, anlayışlı, ketum ve güzel kişi olarak tasvir edilir. Evinin sırrını ve sorunlarını kimseye söylemez.

Bakınız; İçki İçmek.

Rüyada şarap içmek; dünyada kuvvete, kudrete ve âhiret işlerini ihmale, bir yoruma göre de Allah'a karşı isyan etmeye yorumlanır.

Rüyada şarap görmek, meşakkatsiz meydana gelen haram maldır. Şarap içtiğini gören kimse büyük günah işler ve geniş rızka kavuşur. Münakaşasız, şarap kadehi ile şarap içtiğini gören kimsenin eline haram mal geçer. Bazıları, helal mal geçer, demiştir. Yapılan münakaşa kadeh için olursa, o nisbette o adam bir söz ve düşmanlıktan dolayı münakaşa yapar.Şarap akan bir nehri görse, o kimseye dünyada bir fitne isabet eder. Şarap nehrine girdiğini görse, o nehirden nail olduğu miktarca bir fitneye düşer.Evlenmeyi ve ortaklığı arzu eden kimsenin rüyada şarap görmesi, iyi geçinmeye dair olan anlaşmadır.Valinin rüyada şarap içmesi, işinden alınmasıdır.Rüyada su ile karıştırılmış şarabı içmek, bazısı helal, bazısı haram maldır. Bazı tabirciler, bu ortaklık malıdır: bazıları da, bir kadından mal alır ve bu mal ile fitneye düşer, dediler.Bir kimse şarap yapmak için üzüm sıktığını görse, sultanın hizmetinde bulunur. Ve onun eliyle büyük işler görülür.Meze bulunan içki meclisine davet edildiğini gören kimse, cihada ve şehitlik rütbesini kazanmaya davet edilir.Rüyada görülen içki, fitne, şer, düşmanlık ve kızgınlığa, bazen dert ve hastalıktan şifa bulmaya, bazen da, delilik ve kendisini hissetmek ve düşünmekten alıkoyan bir üzüntü ve keder sebebiyle akim gitmesine delalet eder.İçki içtiğini gören kimse işsiz ise bir hizmette istihdam edilir. Yahut fakir ise zengin olur.Bekar ise evlenir. Hasta ise hastalığından kurtulur.Rüyada içkinin içilmesi ve oyun meclisinde olan bir kavmin arasında olursa, o kavmin mürted olmasma, vali ve amirleri için verdikleri sözlerim bozup harbde olmalarına delalet eder.Rüyada içki içen kimse alim olur ve içki içtiği zaman insanın fikrine gelen düşünceden dolayı o alimin ilminin fazlalaşacağına delalet eder.içkiden, içilen şey de tabirde muteber tutulur, tçki üzümden olursa, bazen rüya sahibi mevsimsiz üzüm yer, yahut üzümün pişmişine muhtaç olur. Yahut ayıp sayılan bir şeyi işler. Çünkü üzüm ayıbın hatalı şeklidir. Bazen helal ile nzıklanır. İçilen içki satın alınmış olur yahut onu sıkmaya memur edilmiş olursa, kendisine lanet icabettire-cek mahzurlu bir işte bulunur.İçki, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrı ifşa ve zinaya delalet eder. İçkinin ismi de tabirde muteber tutulur. Şarap manasına gelen «hamr» kelimesinin ismi günah manasına olan «ism» dir.Bazen da içki, zina eden kadına delalet eder.İçkiye «akar» da denilir. Bu halde rüyada içki, ana babaya asi olmaktır. Yahut emlaktan bir şey satmaya delalet eder.İçkiye «sellaf» da denilir. Bundan dolayı da, içki içmek borç ve geçmişe delalet eder.İçkiye «rah» dahi denilir. Bu halde içki içilmesi, mal ve evladın gitmesine, bazen da, içen zahmet ve meşakkat halinde ise, onun rahat olmasma delalet eder.İçkiye «acuz» dahi denilir.Bazen da, rüyayı gören yaşlı kadınlardan nefret eder yahut böyle ihtiyar bir kadınla evlenir.Rüyada içki içmek, içenin ahmaklık ve cehaletine delalet eder.ölü bir kimsenin rüyada içki içtiği görülse, o ölü ahirette nimet içerisindedir. Çünkü şarap, Cennet ehlinin içkisindendir. Ancak, ölünün devamlı rakı içmekle ölmüş olması ve hayatında içki içmeyi helal itikad edenlerden olması tabirden müstesnadır.Rakı, —su ile karıştırılarak içildiğinden dolayı— evlenmek isteyen kimse için hayra delildir.

Rüyada şarap içmek; dünyada kuvvet ve kudrete, buna mukabil ibadette gevşek davranmaya ve günah işlemeye delalet eder.İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında, geniş ve süslü bir bahçede şarap içtiğini gören; Kevser Şarabı içer. Henüz kıvamına gelmemiş, şıra halindeki şaraptan içtiğini gören; üzülür. Tatlı şarap içen, elindeki ni'meti çabucak kaybeder. Acı şarap içen, haram mal kazanır. Bilahare fakir düşer.Tatlı üzüm şerbeti içmek; mal, hayır ve ni'mettir. Üzüm ve hurma şaraplarının tabiri aynıdır.Her türlü alkollü içki, Cenab-ı Hakk'a isyan etmeye ve haram kazanca delalettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog