Arama

Rüyada Sarnıç Görmek

İçinde yağmur suyu biriktirilen su haznesi yahut tatlı su deposu görmek güç işleri kolaylaştırmaya, şeref ve yükselmeye, şöhrete ve korkudan emin olmaya; kişinin sırlarına vakıf olan yakınına, Sarnıç bazen eşe, sandığa, sandık vs. gibi içine değerli şeyller konulan kaplara, Sarnıçta yağ ve mal olduğunu görmek hanımın hamile kalmasına yahut faydalı şeylerin artmasına delalet eder.

Rüyada sarnıç görmek, su konulduğundan dolayı hanıma, bazen de cüzdan, hazine, sandık ve çukur gibi içine mal konularak saklanan şeylere işarettir. Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırnna vakıf herkese işarettir.Su samıcında zeytin yağı görmek, sarnıç sahibinin zenginligine işaret ettiği gibi, zeytin yağı samıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacagina işarettir.ami sarnıcı caminin imamına, han ve tekkelerin sarnıcı da onların mütevelli ve bakıcılarına işarettir.Rüyada evinin münasebptsiz bir yerinde sarnıç oldu9unu gören kimsenin,ailesine veya her hangi bir yerdeki akrabasına cin musallat olur.Rüyada sarnıçta, yağ, bal, veya süt olduğunu gören kimsenin hanımının hamile olduguna ve faydalı şeylerin artmasına işarettir.Bazen de bu rüya, yağmur yağmamasına ve onun için para sarfedilmesine işarettir. Bazen de sarnıç, insanın kamına işarettir.Sarnıç görmek, güç şeyleri kolaylaştırmaya, şerefe, yükselmeye, şöhrete ve korkudan emin olmaya işarettir.

Rüyada sarnıç görmek, su konulduğundan dolayı zevceye, bazan da cüzdan, hazine, sandık ve çukur gibi içine mal vs. konularak korunan her şeye delalet eder.Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese delalet eder. Su sarnıcında zeytinyağı görmek, sarnıç sahibinin zenginliğine delalet ettiği gibi, zeytinyağı sarnıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacağına delalet eder.Cami sarnıcı caminin imamına, han ve tekkelerin sarnıcı da onların mütevelli ve bakıcılarına delalet eder.Rüyada evinde münasebetsiz bir yerde sarnıç olduğunu gören kimsenin, ailesine veya her hangi bir yerdeki akrabasına cin musallat olmasına ve onu konuşturmasına delalet eder.Bir kimse rüyada kuyunun sarnıç olduğunu görse ve eğer uyanıkken kuyunun suyu tuzlu ise, sarnıç suyunun tükenmesine ve kuyu suyunun da durmasına binaen, kuyu sahibinin, durumunun orta halli olmasma delalet eder.Rüyada sarnıçta, yağ bal, veya süt olduğunu gören kimsenin hanımının hamile olduğuna ve faydalı şeylerin artmasına delalet eder.Ancak sarnıç sahibi rüyada susuz olduğu takdirde, malının birikmesine ve ondan zekat vermesine delalet eder.Sarnıç sahibi suya kanmış ise, dünyayı ahirete tercih eden veya ilmiyle amil olmayanlar gibi olur.Bazan da bu rüya, yağmur yağmamasına ve onun için para sar-fedilmesine delalet eder.Bazan da sarnıç, —içinde bulunan şeyi çıkarılacağı zamana kadar korunmasına binaen— insanın karnına delalet eder.Sarnıç görmek, güç şeyleri kolaylaştırmaya, şerefe, yükselmeye, şöhrete ve korkudan emin olmaya delalet eder.

Bkz. Kuyu.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog